Fortæl hvad vi skal gøre

Ny forskning* viser at arbejdsmiljøstøtten til de små virksomheder, skal være i form af konkret løsningsforslag frem for blot at belyse problemstillingen. Det er det samme billede jeg ser, når jeg møder mine kunder.

Ressourcerne er små og ofte er der kun en ejerleder/direktør til at tage sig af det hele, så er det forståeligt, at arbejdsmiljøarbejdet ikke altid står øverst på prioriteringslisten, men i stedet bliver håndteret, hvis ulykken er sket eller arbejdstilsynet varsler sin ankomst. Iflg. arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med ansatte, arbejde med deres arbejdsmiljø og reglerne er ens, uanset om det er det lille autoværksted med en enkelt eller to ansatte eller det er en større koncern med flere 100 ansatte. Samtidig står der i lovteksten, at har man ikke selv ressourcerne internt i virksomheden til at håndtere arbejdsmiljøet, så er man forpligtet til søge hjælpen ude fra.Der er ikke mange, der tilbyder små virksomheder den rette støtte og vejledning, men det har vi i Balance specialiseret os til. Vi sikre, at der er balance mellem ressourcer og krav og ikke mindst, at vi sammen med virksomheden finder de rigtige løsnings muligheder, så ingen af vores kunder bliver efterladt med analyser, uden der også er konkrete forlag til håndtering af eventuelle udfordringer, uanset om det er på det psykiske eller fysiske arbejdsmiljøområde. Vi går endda så langt, at vi kan tilbyde at udføre den konkrete opgaven for vores kunder.

Fortæl os hvad vi skal gøre
Sådan siger mange af mine kunder og det er det jeg gør. Ingen virksomheder er ens og derfor er udfordringerne også meget forskellige og skal håndteres sådan. Men med mere end 25 års erfaring omkring arbejdsmiljøarbejdet, så har vi noget at byde ind med til vores kunder og har vi ikke ekspertisen in house, så har vi et kompetent panel af andre faggrupper der kan støtte op.

Tilbud til små virksomheder
Jeg læste forleden en artikel af Peter Hasle, professor på Aalborg Universitet. Han satte netop ord på de udfordringer som de små virksomheder står med ift. deres arbejdsmiljøarbejde, også set i lyset af omtalte undersøgelse. Han nævner blandt andet også det faktum, at der er for få specifikke tilbud rettet mod små virksomheder.

Peter Hasle siger også, at der er en skævvridning i, at en lille virksomhed skal betale det samme som en stor virksomhed, for at få den retmæssige hjælp. At en lille virksomhed med få ansatte betaler forholdsmæssigt mere pr. medarbejder end større virksomheder for at få hjælp til at løse det samme problem. Det vil i mange tilfælde betyde, at de små vælger rådgivningen helt fra.

Peter Hasle kender ikke til Balance ApS og derfor kan han heller ikke skrive, at det kun er gældende i nogen tilfælde 😉. Det økonomiske forhold afhænger helt af rådgiveren og hos Balance sætter vi pris på forskellighed, og derfor tilpasses opgaven og økonomien bag altid den enkelte kunde.


Billede

”Vi har indledt et mangeårigt samarbejde med Balance APS ift. at sikre, at vores arbejdsmiljø lever op til vores ambitioner, om at følge DS/OHSAS 18001 samt gældende lovgivning. Balance hjælper os med at holde os opdateret og sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt i den forbindelse. På rekordtid har vi opnået en omfattende dokumentation og CSR-politik, der kan sikre os en certificering og samtidig dækker kravene ift. arbejdsmiljøloven, en dokumentation, vi aldring selv havde kunne udarbejde. Vi har nu et stærkt ledelsesværktøj der hjælper os ift. fremtidige kunder, lige som vi er blevet opmærksom på nogle vigtige arbejdsmiljøområder. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet.”
– COO Founder/Ronny Banerjee – Friskpresset/Friskbrygget


​Vores indsatsområder er

  1. Vi skræddersyr altid opgaveløsningen til den enkelte kunde
  2. Vi sikre, at der er balance mellem krav og ressourcer og gør hvad vi kan, for at få arbejdsmiljøarbejdet passet ind i virksomhedens øvrige opgave.
  3. Vi sætte fokus på løsningsforslag og sætter en ære i, at det gøres enkelt og fremkommeligt, samt i et sprog vi alle kan forstå.
  4. Vi sikre dig den billigste løsning. Som virksomhed skal du kun betale for de løsninger og ydelser du har brug for.
  5. Vi mener, at personlig kontakt gør samarbejdet nemmere og mere overskueligt. Vi gør hvad vi kan, for at lære virksomheden at kende, kommer gerne ud i krogene og høre på den historik der ligger bag, det er vigtige elementer for et stærkt og brugbart samarbejde. Vores kunder skal opleve, at vi er en del af virksomheden og ikke ”bare” en ekstern konsulent.

Behovet er der. Jeg er ikke i tvivl om, at behovet for vores støtte til de små virksomheder er der, spørgsmålet er blot, om du som virksomhedsejer er interesseret i, at arbejde med arbejdsmiljøarbejdet og måske opdage, at det ikke er så svært og uoverskueligt som det måske ofte bliver gjort til.

Billede

”Vi har benyttet Balance i flere år, dels til at holde fast i trådene i vores arbejdsmiljøarbejde, så vi hele tiden er med på noderne på arbejdsmiljøområdet. Britta har også flere gange afholdt stresskursus for os og vores medarbejder med et super resultat, og gjort at det er ok, at tale om stress i hverdagen. Det har været med til, at få vores gode arbejdsmiljø tilbage.”
– Indehaver/Kim Hagenow  – Vibes Malerfirma


Gratis… Er det ikke, men vi sikre dig, at du kun betaler for det du har brug for.
Vi har indgået et samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, hvilket betyder, at er din virksomhed placeret i Slagelse kommune, så har du mulighed for GRATIS arbejdsmiljøvejledning, ved at kontakt dem. Så screener Slagelse Erhvervscenter virksomheden/opgaven og vurderer, om der er tale om et konkret arbejdsmiljøforhold, i givet fald henviser de til Balance ApS.Vi tilbyder også selv en uforpligtende GRATIS rådgivnings-/vejledningstime til alle virksomheder på Sjælland. Dette tilbud gælder kun ikke allerede eksisterende kunder hos Balance. ​Er I allerede kunde hos os, så er det en del af ”pakken”, at få den vejledning i har brug for. 

Billede

Konkrete værktøjer
Deler vi også ud af på vores medlems side. Her kan du som virksomhed hente værktøjer til eks. APV, Politikker, CSR og meget andet, lige som du løbende får information om særligt nyt under ”vigtig viden”. Som ALL-IN kunde hos Balance får du en gratis adgang til siden, og er du selvkørende på arbejdsmiljøområdet og kun har brug for et sted, hvor du kan hente konkret værktøjer og inspiration, så er jeg sikker på at siden også er noget for dig. ​
*I forskningsprojektet Safety and Health in Micro and Small Enterprises in the EU (Sesame) har forskere undersøgt udfordringerne i 162 mikro- og små virksomheder