Verdensmål

Vi dækker følgende verdensmål ift. kundeydelser
sundhed og trivsel

Gennem vores fokus på kemihåndtering og kemikaliesikkerhed, herunder den lovpligtige kemiske risikovurdering, hjælper vi os selv og vores kunder til at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor brug af kemi ikke fører til dødelighed.

anstændige jobs og økonomisk vækst

Gennem vores arbejdsmiljøarbejde internt og som sparring og hjælp til vores kunder, sikrer vi, at arbejdsmiljøarbejdet er i fokus og at lovgivning på området efterleves.

Vores tilgang er at alle skal kunne gå på arbejde uden at blive syge eller komme til skade. Fysisk som psykisk.

ansvarligt forbrug og produktion

Gennem vores fokus på kemihåndtering og kemikaliesikkerhed, herunder den lovpligtige kemiske risikovurdering, hjælper vi os selv og vores kunder til at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø. En god forståelse for brugen af kemi, herunder mærkning og affaldshåndtering.

Vi har fokus på at farlig kemi skal substitueres hvor det er muligt og kemiaffald skal behandles og håndteres korrekt.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Gennem vores arbejdsmiljøarbejde internt og som sparring og hjælp til vores kunder, sikrer vi at arbejdsmiljøarbejdet er i fokus og at lovgivning på området efterleves. Vores tilgang er at alle skal kunne gå på arbejde uden at blive syge eller komme til skade. Fysisk som psykisk.

Stress, mobning og chikane skal nedbringes og de nødvendige ressourcer skal allokeres.

Vi dækker følgende verdensmål ift. egen drift af virksomhed
Kvalitetsuddannelse

Der skal være lige muligheder for alle og derfor støtter vi også op når det er muligt, med bl.a. praktikpladser ifb. med studier.

Vi tilbyder bl.a. praktikpladser og mentorforløb til borgere på kanten af arbejdsmarked. Ansættelse af flexjob-kandidater vægter vi ligeledes højt til gensidig gavn og glæde og breder gerne budskabet om få timers god kvalificeret arbejdskraft..

ligestilling imellem kønnene

Som iværksætter og med en baggrund som kvalitets, miljø og arbejdsmiljøchef, har jeg oplevet at arbejde i et meget mandsdominerede arbejdsmiljø. Jeg er fortaler for ligestilling mellem kønnene og at den bedste kandidat til jobbet skal vælges uanset køn. Men kvinder skal opfordres til job med ledelse og iværksætteri og jeg vil gerne med egen baggrund være til inspiration.

anstændige jobs og økonomisk vækst

Hvis alle skal behandles lige, skal alle behandles forskelligt. Jeg har som selvstændig iværksætter fokus på, at der gennem job hos Balance ApS sikres en ligeværdig løn og ansættelsesforhold. At fokus er på jobbet og de kvaliteter medarbejderen besidder frem for køn, alder og handicap.

ansvarligt forbrug og produktion

Som arbejdsplads er det vigtigt, at Balance ApS arbejder mod et mere bæredygtigt miljø og at vi fremstår energi- og miljøbevidste. Affaldshåndtering og brug af ressourcer tænkes ind i arbejdet hvor det er muligt og giver mening.

Vi har blandt andet fokus på spild og reduktion af forbrug. Konkret udmunder det sig bl.a. i:

• At kun nødvendigt materiale printes og primært sort/hvid.
• At materiale indkøbes med fokus på miljøet
• At standby-strøm undgås
• At lys og varme reduceres i lokaler der ikke bruges
• At alt affald sorteres

Du kan læse om vores CSR politik her

 

Referencer

Et stærkt samarbejde er vejen til et godt arbejdsmiljø!