CSR for Balance ApS

· Tillid og åben dialog, er vigtige værdier hos os.
· Arbejdspladsvurdering gennemføres min. én gang årligt. ​
· Synlig og nærværende ledelse.

· Vi vil bidrage positivt til det eksterne miljø og som minimum overholde lovgivningskrav. Vi arbejder løbende på at forbedre processer som kan forbedre miljøpåvirkningen.

· Vi indarbejder miljøtiltag hvor det er fornuftigt og givende i forhold til virksomhedens størrelse, herunder bl.a. print i sort/hvid og på begge sider, sortering af affald og ressourceforbrug.

· Vi læner os op ad arbejdsmiljøstandarden og sikrer at overholde arbejdsmiljølovgivningen.

· Vi har en årlig analyse af vores forbrug.

· Vi forholder os miljøvenlige hvor det er muligt, herunder ved sortering af affald, valg og brug af rengøringsmidler og lignende.

· Det tilstræbes løbende at have jobpraktikanter tilknyttet fra Jobcenteret, det kan være borger der har brug for støtte/mentoring ift. at komme på arbejdsmarked eller borger der har brug for en arbejdsprøvning m.m.

· Det tilstræbes ligeledes i det omfang der er ressourcer til det, at have studerende tilknyttet virksomheden.

· Når mulighed byder sig har vi Flexjob ansatte.

· Vi vurderer løbende om der er interne ressourcer til, at støtte eller samarbejde med særlige organisationer eller foreninger, der på en eller anden måde arbejder ud fra et CSR-perspektiv.

· Vi har indgået samarbejdet med Partnerskabsnetværket I Slagelse, Forebyg Stress og Arbejdsmiljørådgiveren.

· Vi er åben for medlemskab og støtte til andre netværk og foreninger, hvor vi sammen kan gøre en forskel.

· Samarbejde med uddannelsesinstitutter i Slagelse kommune med baggrund i at støtte unge med projektopgaver, praktikker og lignende.

· Vi støtter og respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder.
· Vi opfatter mangfoldighed som et vigtigt aktiv.
· Vi forpligter os til at sikre lige muligheder for vores medarbejdere og tilknyttede interessenter, og vil ikke acceptere forskelsbehandling eller chikane.

· Vi støtter og vil ikke hindre medarbejdernes ret til frivilligt at etablere og være medlem af foreninger, herunder fagforeninger.
· Vi fordømmer og tolererer ikke børnearbejde samt brugen af tvungen arbejdskraft.

· Vi accepterer ikke nogen form for bestikkelsespenge. Personale tilknyttet Balance ApS må ikke modtage nogen form for bestikkelse eller handle under økonomisk indflydelse af samarbejdspartnere. Gaver, bespisninger eller sociale aktiviteter i relation til møder må ikke påvirke virksomhedens beslutninger eller opfattes, som om de kan have påvirket beslutningerne. Helt overordnet er det ikke tilladt Balances personale, at modtage eller tilbyde gaver uanset formen – som kan opfattes som en belønning eller begunstigelse med henblik på favorisering. Det er tilladt at give og modtage lejlighedsgaver (runde fødselsdage, jubilæum og lignende), blot dette ikke påvirker medarbejderens eller samarbejdspartnerens uafhængighed.

· Personale tilknyttet Balance ApS er forpligtet til at undgå enhver situation, som kunne medføre en konflikt mellem egne interesser og virksomhedens interesser.

· Er en medarbejder i tvivl om et eventuelt forhold kan være i strid med dette kodeks, skal direktionen kontaktes med henblik på afklaring heraf.

· Vores produkter og ydelser afspejler de forhold vores kunder arbejder med under begrebet CSR.  Bl.a. formidler vi omring CSR og fastholdelse af medarbejdere med baggrund i stressbehandling til alle medarbejder.

· Arbejdspladsvurdering gennemføres og der arbejdes konstruktivt med fremkomne handlingsplaner.
· Holde vores forbrug på et acceptabelt niveau.
· Løbende fastholder, at have praktikanter tilknyttet.
· Fortsat fokus på affaldssortering.

Denne politik revideres minimum en gang årligt.

Du kan læse mere om vores arbejde indenfor FN’s Verdensmål her

Referencer

Et stærkt samarbejde er vejen til et godt arbejdsmiljø!