MEDLEMSSIDEN

At arbejde med og sikre et godt arbejdsmiljø er et ufravigeligt lovkrav og hvordan man som virksomhed vælger, at arbejde med det afhænger af behov og målsætning. Som Balance Medlem har du for 45 kr. pr. måned adgang til en lang række brugbare og profesionelle værktøjer. Her kan du få en forsmag på de forskellige emner og områder. Medlemsadgang faktureres årligt.

KOM IGANG FOR 45 KR. PR. MÅNED

Her er et overblik over mine udgivelser: Bog, arbejdshæfter og plakat.
​Her finder du brugbar og konkret information til håndtering af jeres arbejdsmiljø.
Arbejdskemaer og værktøjer der støtter op om arbejdshæfter kan gratis downloades som Balance Danmark medlem.

BLIV MEDLEM

ARBEJDSMILJØ

Psykisk arbejdsmiljø

​Et sundt psykisk arbejdsmiljø, skaber motivation, øget fleksibilitet, produktivitet m.v og har dermed direkte positiv virkning på bundlinjen. Her kan du som Balance Danmark medlem finde en lang række gode brugbare værktøjer, til at hjælpe jer i arbejdet omkring et godt psykisk arbejdemiljø. Ved grøn markering i forlængelse af tekst, er der et direkte link til værktøjet.

Fysisk arbejdsmiljø
​Et godt og sikkert arbejdsmiljø, skaber tryghed, sikkerhed, produktivitet m.v og har dermed direkte positiv virkning på bundlinjen. Her kan du som Balance Danmark medlem se lang række gode brugbare værktøjer til at hjælpe jer i arbejdet omkring et godt fysiske arbejdemiljø.
CSR

Alle virksomheder og organisationer er forskellige, hvilket også skal afspejle sig i strategi og mål. Men en CSR politik behøver ikke være svær at udarbejde, implementerer og gøre til et brugbart værktøj for virksomheden.

Her kan du som Balance Danmark medlem finde en skabelon som kan være til inspiration for jeres CSR politik.

 
 
 

Her får som Balance Danmark medlem information om lov- og  standardændringer, kommende og forventede ændringer samt andet nyt der kan være værd at tage i betragtning, når der arbejdes med arbejdsmiljø og certificeringer i virksomheden.

KORT OG GODT

Herunder finder du statements, mantra’er og gode vejledende og støttende sætninger til inspiration og eftertanke. Har du nogen du/I bruger i din virksomhed, som har stor betydning og/eller giver effekt ift. arbejdsmiljøet, så del det med alle de andre brugere af medlemsiden.

NÅR DU VIL VIDE MERE

Hvis du vil vide mere, så finder du gode og nyttige links herunder, til brug for dit arbejdsmiljøarbejde. Det kan være svært, at finde god, konkret vejledning til hvordan man bedst håndterer sit arbejdsmiljøarbejde. Derfor har jeg samlet de bedste lige her under. Har du yderligere brug for hjælp kan du kontakte mig via kontaktformularen.

Her kan du som Balance Danmark medlem få adgang til alle de gode links.

BLANKETTER

I værktøjskassen under ‘Arbejdsmiljø’ finder du som Balance Danmark medlem mange god og relevante værktøjer og beskrivelser af hvordan de anvendes. Hvis du blot vil have en hurtig tilgang til den konkrete blanket, så finder du dem her på siden.

REGLER OG BETINGELSER

1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab af Balances Arbejdsmiljø Medlemsside

1.1 Medlemsskab af Balance ApS’s Medlemsside reguleres af nærværende vilkår og betingelser, og det er medlemmets ansvar at læse og sætte sig ind i disse vilkår og betingelser herunder eventuelle ændringer heraf. Nærværende vilkår og betingelser erstatter alle tidligere vilkår og betingelser gældende for Balances medlemsside.

1.2 Medlemsskabet er en kontraktmæssig aftale mellem Balance ApS (i det efterfølgende kaldet Balance) og dig personligt, som repræsentant for din virksomhed, (i det følgende kaldet “medlemmet”). Medlemsskab er personligt. Der kan kun registreres en person pr. medlemsskab.

1.3 Medlemmet forpligter sig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til medlemmets oplysninger, og det er medlemmets ansvar at holde sine oplysninger opdaterede og ájour.

1.4 Balances medlemsside er gældende indtil andet meddeles, og Balance forbeholder sig ret til at opsige medlemsskabet med seks måneders varsel til medlemmet.

1.5 Balance forbeholder sig ret til at ændre medlemssidens vilkår og betingelser ved at give medlemmet meddelelse herom enten via Balances webside (kontaktformular), via e-mail eller nyhedsbrev.

1.6 Balance forbeholder sig ret til efter eget skøn, at opsige et medlemsskab af Balances medlemsside, hvis medlemsskabet misligeholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Balance, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes som amoralske og uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Herunder tillægger Balance sig retten til at opsige medlemsskab ved alle former for snyd, eksempelvis hvis medlem deler sit medlemsskab med andre. Medlemmet kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit medlemsskab, ved at skrive en e-mail fra den registrerede e-mail adresse herom.

1.7 Det er medlemmets ansvar på forhånd at informere sin arbejdsgiver og indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke, såfremt et sådant samtykke kræves, hvis medlemmet forventer at medlemsskabet betales af arbejdsgiveren. Balance kan på ingen måde gøres ansvarlig for medlemmets undladelse af at informere sin arbejdsgiver herom eller medlemmets undladelse af at indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke.

1.8 Hvis ydelser fra medlemssiden bruges til private formål af medlemmet, kan denne brug være skattepligtig. Medlemmet har pligt til at informere de relevante myndigheder eller arbejdsgiver herom og at betale alle de skatter og gebyrer, som denne brug er underlagt. Balance fralægger sig ethvert ansvar for de skatter eller skattepligtelser, der påhviler medlemmet i denne henseende.

2. Brug af persondata

2.1 Medlemmet accepterer og giver sit samtykke til Balances registrering og behandling af persondata, der vedrører medlemmets brug af Balances medlemsside i henhold til gældende lov og nærværende vilkår og betingelser. De persondata der registreres, vil udelukkende blive behandlet og opbevaret med det formål, at kunne informere om tilbud fra Balance og administrere medlemskabet. Ethvert andet formål kræver yderligere og udtrykkeligt samtykke fra medlemmet.

2.2 Balance bærer ansvaret for beskyttelsen af persondata. medlemmer af medlemssiden har ret til at indhente oplysninger om, hvilke data der er registreret om deres person hos Balance ved at indsende en skriftlig og personligt underskrevet anmodning til Balance. Medlemmer har også ret til at kræve, at Balance retter eller fjerner eventuelle data vedrørende medlemmet, der er forkerte eller ufuldstændige. Endvidere kan medlemmet til enhver tid opsige sit medlemskab af Balances medlemside, ved at skrive en e-mail fra den registrerede e-mail adresse herom.

3. Andre bestemmelser

3.1 Nærværende vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning med undtagelse af de lovpligtige bestemmelser, der gælder i henhold til lovgivningen i andre lande, Tvister, der måtte opstå som følge af eller i relation til Balance, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.

3.2 Man betragtes som nyt medlem, hvis man genopretter medlemskabet igen efter opsigelse.

3.3 Efter tilmelding kan medlemskab ikke afmeldes før 3 mdr. efter oprettelsesdatoen.

3.4 Den ønskede betalingsperiode er bindende, hvilket betyder at ønsker man at forlade Balances medlemsside før betalingsperioden ophører er betalingen bindende.

4. Opsigelse af medlemskab

4.1 Ønskes medlemskabet af Balances medlemsside ophørt, kan dette gøres ved at sende en e-mail herom fra den registrerede e-mail adresse eller kontaktformular fra Balances hjemmeside.

4.2 Betales abonnementet ikke, betragtes det som misligholdelse af nærværende aftale, hvorved Balance i hht. punkt 1.6 vil opsige medlemsskabet.

NYESTE BLOGINDLÆG OM ARBEJDSLIV