Online kurser

Stresshåndteringskurser

Kurser udviklet af Balance ApS. Disse kurser kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet når det passer dig, i dit tempo og på både PC, Mac, tablets og smartphones.

*Der tages forbehold for ferielukning.

FÅ ADGANG

STOP STRESS I TIDE – Hjælp til selvhjælp

Et e-kursus til dig der begynder at mærke stress (er mildt til moderat stresset) og vil sikre, at det ikke udvikler sig til en alvorlig eller kronisk stress. Oplever du en situation eller tid lige nu, der godt kunne udvikle sig som stress, eller har du mærket din stress gennem en kort periode og tænk, hvis ikke der sker noget NU, så går det galt? – Så er dette kursus helt sikkert noget for dig.

Pris eksklusiv moms: 3.500 Kr.

Du kan få meget mere at vide om kurset herunder ..

Se video Se flyer

Arbejdsmiljøkurser

Disse kurser kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet når det passer dig, i dit tempo og på både PC, Mac, tablets og smartphones.

Få adgang ved at udfylde vores formular. Når formularen er udfyldt og sendt, vil du indenfor 5 hverdage* modtage login med fuld adgang til alle vores online kurser. Derefter kan du frit vælge hvilke kurser du ønsker at tage. Vi sender løbende faktura på afholdte kurser.

*Der tages forbehold for ferielukning.

FÅ ADGANG

Elementær brandbekæmpelse (teoretisk)

På dette kursus lærer du grundlæggende teori til elementær brandbekæmpelse, ligesom du får praktisk viden om emnet. I kurset introduceres du til brandteori og gennemgår særlige farer, brandklasser og forebyggelse, før du videre lærer om trinvis brandbekæmpelse, redning og alarmering. 

Du får ligeledes praktisk viden om de forskellige typer af slukningsmidler og hvordan de skal anvendes, samt hvad de er egnet til, ligesom du får demonstreret praktisk anvendelse af brandbekæmpelsesmateriellet.
Når du har gennemført kurset, har du fået viden om teori og praksis i forhold til elementær brandbekæmpelse. Du er også i stand til at vurdere og vælge de mest egnede brandbekæmpelsesmateriel i en given situation.
 
Pris inklusiv moms: DKK 743.75

Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Førstehjælpskursus (teoretisk)

På dette kursus lærer du grundlæggende teori om førstehjælp, herunder førstehjælpens 4 hovedpunkter, ABC-princippet til vurdering af bevidsthed, HLR (hjerte-/lungeredning) til basal genoplivning samt brug af AED (hjertestarter). Du bliver også introduceret til psykisk førstehjælp.

Yderligere har du mulighed for at gennemføre lektioner medfokus på særlige forhold ved forskellige typer af ulykker, særlige forhold vedforskellige typer af skader, særlige forhold ved forskellige typer af sygdomme samt særlige forhold ved førstehjælp til børn.

Pris inklusiv moms: DKK 743.75

Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse – NU 100% ONLINE!

Pr. 3 april 2023 er der ikke længere krav om 4 timers obligatorisk fremmøde. Derfor er vores AMO kursus revideret til det bedre. Du kommer i uddannelsesforløbet bredt rundt i arbejdsmiljøet lige fra klassiske, operationelle områder med fysisk, ergonomisk, kemisk, biologisk og psykisk arbejdsmiljø til de strategiske emner som systematisk arbejdsmiljø indsats og APV, forebyggelse, anmeldelse og analyse af ulykker samt oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdets udførelse.
  
Uddannelsen sætter især fokus på arbejdsmiljøorganisationens (AMO) rolle i arbejdsmiljøindsatsen i jeres virksomhed, herunder:

Principper for samarbejde, Arbejdsmiljøaktører, AMO’s opgaver og funktion, Forebyggelse.

Pris inklusiv moms: DKK 4063
Pris eksklusiv moms: DKK 3250

FÅ ADGANG

El- og hybridbiler – Sikkerhed ved service og reparation

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved arbejde på og med el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om transport og opbevaring af køretøj.

Pris inklusive moms: DKK 1243,75
Pris eksklusive moms: DKK 995

FÅ ADGANG

El- og hybridbiler – Brugersikkerhed

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved brug af el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om flytning og opbevaring af køretøj.

Pris inklusive moms: DKK 243,75
Pris eksklusive moms: DKK 195

FÅ ADGANG

Midlertidige elinstallationer på byggepladser

På dette kursus lærer du om midlertidige elinstallationer på byggepladser. I kurset introduceres du til emnet og gennemgår lovgrundlag og ansvarsfordeling, før du videre lærer om opbygning af den midlertidige installation, herunder hvilke krav der er til byggepladstavler, til beskyttelse, selektivitet, mærkning og lignende. Du lærer også om brug af den midlertidige installation, hvilket eksempelvis omfatter krav til tilsluttet materiel, ledningssystemer og lysbehov samt hvad du som almindelig bruger må med installationen. Slutteligt lærer du om mekanisk påvirkning af installationen og beskyttelse af kabler og udstyr samt kontrol af installationen, herunder det, der kaldes ”Verifikation”.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Midlertidige elinstallationer på festivaler

På dette kursus lærer du om midlertidige elinstallationer på festivaler. I kurset introduceres du til emnet og gennemgår lovgrundlag og ansvarsfordeling, før du videre lærer om opbygning af den midlertidige installation, herunder hvilke krav der er til byggepladstavler, til beskyttelse, selektivitet, mærkning og lignende. Du lærer også om brug af den midlertidige installation, hvilket eksempelvis omfatter krav til tilsluttet materiel, ledningssystemer og lysbehov samt hvad du som almindelig bruger må med installationen.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Skab balance i rollen som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter (2-i-1 kursus)

Kurset er til dig, der er arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at håndtere egen stress i dagligdagen samt til at forebygge og håndtere stress hos kollegaer. Med kurset bliver du som repræsentant bedre til at spotte hvilke kollegaer, der er i risikozonen, du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

FÅ ADGANG

Skab medarbejdertrivsel med vilje

Kurset er til dig, der er leder og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere.

Med kurset bliver du som leder bedre til at spotte hvilke medarbejdere, der er i risikozonen, du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding og opskriften på ”den svære samtale”, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Pris inklusiv moms: DKK 1868,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1495

FÅ ADGANG

Få “ledelsespusten” tilbage

Kurset er til dig, der er leder/mellemleder og ønsker simple og handlingsorienterede værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have mere overskud og energi, eller hvis du føler dig handlingslammet, trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv til mere energi og overskud samt positive tanker. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det. Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

FÅ ADGANG

Få balancen tilbage

Kurset er til dig, der ønsker handlingsorienterede, brugbare værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have det bedre, eller hvis du eksempelvis føler dig trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det. Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

FÅ ADGANG

Newplacement

Kurset er tiltænkt som et hjælpende redskab, som virksomheder kan give til afskedigede medarbejdere, som de ønsker at hjælpe godt og trygt videre. Kurset er også brugbart for dig, der blot ønsker at komme godt og afklaret videre i din karriere, og ledere, der ønsker at hjælpe medarbejdere godt videre i nyt job. 

Pris inklusiv moms: DKK 993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 795

FÅ ADGANG

Kontorergonomi

Kurset er til dig, der arbejder hjemmefra noget af tiden eller hele tiden, og derfor har behov for at indrette dig, så du skaber et godt arbejdsmiljø, selvom du ikke er på din sædvanlige arbejdsplads. I kurset sættes der både fokus på den fysiske indretning af hjemmearbejdspladsen og der sættes fokus på ergonomi og trivsel ved hjemmearbejde. Målet med kurset er at forebygge muskel- og skeletbesvær, nedslidning og arbejdsskader som følge af forkerte arbejdsstillinger eller uhensigtsmæssigt brug af udstyr.

Pris inklusiv moms: DKK 618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 495

FÅ ADGANG

Kompetencegivende kursus i anvendelse og eftersyn af stiger

En stige er et teknisk hjælpemiddel, som skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

Pris inklusiv moms: DKK 1993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv fra asbest og asbestholdige materialer. Deltageren lærer om værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt affaldshåndtering.

Pris inklusiv moms: DKK 743,75
Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med bly

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer bly. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme bly. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for bly. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv og dampe fra blyholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Pris inklusiv moms: DKK 743,75
Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med PCB

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer PCB. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme PCB. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for PCB. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv og gasser fra PCB-holdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Pris inklusiv moms: DKK 743,75
Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed med udvendig asbest, PCB og bly

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest, PCB og bly. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest, PCB og bly. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest, PCB og bly. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv, gasser og dampe fra asbest-, PCB- og blyholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Pris inklusiv moms: DKK 1868,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1495

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

§17 (tidligere §26). Hvis du arbejder med svejsning eller skæring i metal, skal du have et lovpligtigt arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus. Du lærer at tage dine forholdsregler omkring de arbejdsmiljømæssige påvirkninger og af de sundhedsricisi, herunder kræftrisikoen, der er forbundet med dette arbejde. Bemærk, at dette kursus omfatter praktiske øvelser, som I selv gennemfører ude på virksomheden som såkaldt “praksisnær undervisning”. Et modul i kurset forklarer hvordan.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

Working environment and safety for welding and thermal cutting 

§17 (previously §26). If you are working with welding and thermal cutting, you must have a mandatory occupational safety and health education programme.You will learn about the health and safety related conditions and the necessary protective measures by welding, thermal cutting and grinding related to this, so that you can plan and carry out the work safely in relation to health and safety. Please notice: The course includes a few practical exercises, which you will carry out on your own as “near workplace”-exercises. A module is included in the course, which explains how you easily carry out the practical exercises.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

Środowisko i bezpieczeństwo pracy dla spawania i cięcia termicznego

§ 17 (wcześniej § 26). Jeśli Twoja praca polega na spawaniu i cięciu termicznym, musisz ukończyć obowiązkowy program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznasz zasady BHP oraz konieczne środki ochronne w przypadku spawania, cięcia termicznego i związanego z nimi szlifowania, tak byś mógł zaplanować i wykonać pracę w sposób bezpieczny, zgodnie z zasadami BHP.

Please notice: The course includes a few practical exercises, which you will carry out on your own as “near workplace”-exercises. A module is included in the course, which explains how you easily carry out the practical exercises.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj (varmt arbejde)

Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning. Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Kurset gennemføres i overensstemmelse med anbefalingerne i DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3. Bemærk, at dette kursus omfatter praktiske øvelser, som I selv gennemfører ude på virksomheden som såkaldt “praksisnær undervisning”. Et modul i kurset forklarer, hvordan I gør dette.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Fire measures of spark-generating tools (hot work)

The course participant can assess the potential risks and the safety measures to be taken during hot work, which includes carrying out construction work with machinery and tools emitting sparks or heat, which can cause fire at the workplace. The course participant can carry out hot work with spark-generating tools such as blowtorch, angle grinder, soldering tool or hot-air gun fire technically correct. The course participant can take necessary fire technical measures before the work is started, arrange the workplace and take measures during the work, which consider fire safety, and can carry out the fire technical rules which apply at the end of work. The course participants is informed about firefighting at the workplace.

The course is conducted in accordance with the guidelines in “DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3”. Please notice: The course includes a few practical exercises, which you will carry out on your own as “near workplace”-exercises. A module is included in the course, which explains how you easily carry out the practical exercises.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG
FÅ ADGANG

Działania przeciwpożarowe w przypadku urządzeń wytwarzających iskry (Hot Work)

Uczestnik potrafi ocenić możliwe zagrożenia oraz wykonać działania zabezpieczające, które należy przedsięwziąć w przypadku wykonywania prac na gorąco, które obejmują realizację zadań budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń, które wytwarzają iskry lub ciepło, co może wywołać powstanie pożaru w miejscu pracy. Uczestnik potrafi wykonywać prace na gorąco przy użyciu urządzeń wytwarzających iskry, takich jak palniki do cięcia, szlifierki kątowe, lutownice lub opalarki, zgodnie z technikami przeciwpożarowymi. Uczestnik potrafi wykonać niezbędne techniczne działania przeciwpożarowe przed rozpoczęciem pracy, urządzić miejsce pracy oraz wykonywać działania zabezpieczające w czasie trwania pracy, które uwzględniają zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz potrafi wykonać techniczne działania przeciwpożarowe, które są obowiązujące przy zakończeniu pracy. Uczestnicy potrafią przeprowadzić akcję gaśniczą w miejscu pracy.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

Kompetencegivende kursus i anvendelse og eftersyn af brandmateriel

Brandbekæmpelsesmateriel skal undergå et årligt eftersyn (tilsyn) af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere tilsynet.

Pris inklusiv moms: DKK 1993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1595

FÅ ADGANG

ATEX anvendelse

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for ATEX. Deltageren kan installere, idriftsætte og servicere installationer i områder med eksplosionsrisiko, i henhold til ATEX direktiverne 2014/34/EC og 1999/92/EC. Deltageren kan vedligeholde den lovpligtige dokumentation, herunder identificere og anvende tekniske oplysninger på mærkeplader, i datablade, overensstemmelseserklæringer og certifikater. Deltageren har kendskab til grundlæggende eksplosionsteori og stoffers brandtekniske data.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

EN 50 110 / L-AUS (arbejde på eller nær ved elektriske installationer)

Kurset omhandler sikkerhed ved drift af og arbejde på, med eller nær ved elektriske installationer (også kaldet EN 50110-kursus) (tidligere kaldet L-AUS kursus).

Deltageren kan efter gennemført kursus udføre drift af og arbejde på, med eller nær ved elektriske installationer. De elektriske installationer dækker fra ekstralav spænding op til højspænding. Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, foretage risikovurdering samt anvende og kontrollere såvel egnet værktøj som personlige værnemidler. Deltageren får et indgående kendskab til gældende lovgivning samt den europæiske standard EN 50110. Deltageren kan arbejde med spændingsløse installationer, spændingsførende installationer samt i nærheden af spændingsførende installationer. Deltageren får repeteret grundlæggende førstehjælp i relation til elektriske installationer. Certifikatet gæler også som ”Live Work Certificate”.

Pris inklusiv moms: DKK 718,75
Pris eksklusiv moms: DKK 575

FÅ ADGANG

EN 50 110 / L-AUS (operation of electrical installations)

The course covers working safety in regards to operation of and all working activity on, with, or near electrical installations (also known as the EN 50110 course) (formerly known as the L-AUS course).

After completed course, the participant can carry out operation of and work activity on, with, or near electrical installations. This includes electrical installations operating at voltage levels from and including extra-low voltage up to and including high voltage. The participant can assess the safety-related aspects, carry out risk assessment and use and inspect both suitable tools as well as personal protective equipment. The participant achieves thorough knowledge for applicable legislation and the European standard EN 50110. The participant can work with dead installations, live installations and in the vicinity of live installations. The participant has repeated basic knowledge of first aid in relation to electrical installations. This certificate is also valid as Live Work certificate.

Pris inklusiv moms: DKK 7718,75
Pris eksklusiv moms: DKK 575

FÅ ADGANG

Kompetencegivende kursus i eftersyn af reolsystemer

Reolsystemer skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person.

Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

Pris inklusiv moms: DKK 1993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1595

FÅ ADGANG

Kursus i kemikaliesikkerhed

Når der er ansatte, der arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, skal der – ud over den “almindelige APV” – laves en særlig kemisk risikovurdering også kaldet “Kemisk APV”. Oplysninger i leverandørens sikkerhedsdatablad for farlige stoffer og materialer skal inddrages i risikovurderingen. Derudover er der krav til oplæringen og instruktionen, som skal ske, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer, eller hvor der kan ske udsættelse for farlige stoffer i fx affald, lægemidler, kosmetik, foderstoffer og fødevarer, samt fx i brandrøg, dieseludstødningsgasser, slibe- og borestøv med respirabelt kvarts.

I dette kursus får deltageren den nødvendige grundviden om kemikalier, herunder hvad kemi er, hvilket lovgrundlag der gælder, faremærker, faresætninger, sikkerhedssætninger og signalord. Deltageren lærer endvidere om ansvarsfordeling, hvad der kan læses i et sikkerhedsdatablad (SDS), hvilke risici der er, hvad der skal indgå i en kemisk risikovurdering, forebyggelsesprincipperne, hvilke særlige stoffer der findes, brug af værnemidler og førstehjælp med kemiulykker.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Materialelære: om stålrør i vvs-installationer og brug af pressystemer

Kurset er til dig, der arbejder med stålrør i vvs-installationer. I kurset får du grundlæggende viden om anvendelse af forskellige typer stålrør og -materialer, ligesom du lærer om brug af værktøjer såsom pressystemer.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Gode vaner og overskud i hverdagen

Kurset er til dig, der har behov for handlingsorienterede, brugbare værktøjer til at håndtere stress.Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling. Kontakt eventuelt din konsulent hos jobcenteret for at høre om mulighederne for at blive tilmeldt kurset.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

Arbejdsmiljøkurser

Disse kurser kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet når det passer dig, i dit tempo og på både PC, Mac, tablets og smartphones.

Få adgang ved at udfylde vores formular. Når formularen er udfyldt og sendt, vil du indenfor 5 hverdage* modtage login med fuld adgang til alle vores online kurser. Derefter kan du frit vælge hvilke kurser du ønsker at tage. Vi sender løbende faktura på afholdte kurser.

*Der tages forbehold for ferielukning.

Elementær brandbekæmpelse (teoretisk)

På dette kursus lærer du grundlæggende teori til elementær brandbekæmpelse, ligesom du får praktisk viden om emnet. I kurset introduceres du til brandteori og gennemgår særlige farer, brandklasser og forebyggelse, før du videre lærer om trinvis brandbekæmpelse, redning og alarmering. 

Pris inklusiv moms: DKK 743.75

Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Førstehjælpskursus (teoretisk)

På dette kursus lærer du grundlæggende teori om førstehjælp, herunder førstehjælpens 4 hovedpunkter, ABC-princippet til vurdering af bevidsthed, HLR (hjerte-/lungeredning) til basal genoplivning samt brug af AED (hjertestarter). Du bliver også introduceret til psykisk førstehjælp.

Pris inklusiv moms: DKK 743.75

Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse – NU 100% ONLINE!

Pr. 3 april 2023 er der ikke længere krav om 4 timers obligatorisk fremmøde. Derfor er vores AMO kursus revideret til det bedre. Du kommer i uddannelsesforløbet bredt rundt i arbejdsmiljøet lige fra klassiske, operationelle områder med fysisk, ergonomisk, kemisk, biologisk og psykisk arbejdsmiljø til de strategiske emner som systematisk arbejdsmiljø indsats og APV, forebyggelse, anmeldelse og analyse af ulykker samt oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdets udførelse.
  
Uddannelsen sætter især fokus på arbejdsmiljøorganisationens (AMO) rolle i arbejdsmiljøindsatsen i jeres virksomhed, herunder:

Principper for samarbejde, Arbejdsmiljøaktører, AMO’s opgaver og funktion, Forebyggelse.

Pris inklusiv moms: DKK 4063
Pris eksklusiv moms: DKK 3250

FÅ ADGANG

El- og hybridbiler – Sikkerhed ved service og reparation

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved arbejde på og med el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om transport og opbevaring af køretøj.

Pris inklusive moms: DKK 1243,75
Pris eksklusive moms: DKK 995

FÅ ADGANG

El- og hybridbiler – Brugersikkerhed

Deltageren opnår viden om regler, sikker adfærd og handlemåder ved brug af el- og hybridbiler. Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om de forskellige sikkerhedsrisici og sikkerhedsmekanismer, der er i en el- eller hybridbil. Yderligere opnår deltageren grundlæggende viden om ladere og lade standere, om ulykker og førstehjælp og om flytning og opbevaring af køretøj.

Pris inklusive moms: DKK 243,75
Pris eksklusive moms: DKK 195

FÅ ADGANG

Midlertidige elinstallationer på byggepladser

På dette kursus lærer du om midlertidige elinstallationer på byggepladser. I kurset introduceres du til emnet og gennemgår lovgrundlag og ansvarsfordeling, før du videre lærer om opbygning af den midlertidige installation, herunder hvilke krav der er til byggepladstavler, til beskyttelse, selektivitet, mærkning og lignende. Du lærer også om brug af den midlertidige installation, hvilket eksempelvis omfatter krav til tilsluttet materiel, ledningssystemer og lysbehov samt hvad du som almindelig bruger må med installationen. Slutteligt lærer du om mekanisk påvirkning af installationen og beskyttelse af kabler og udstyr samt kontrol af installationen, herunder det, der kaldes ”Verifikation”.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Midlertidige elinstallationer på festivaler

På dette kursus lærer du om midlertidige elinstallationer på festivaler. I kurset introduceres du til emnet og gennemgår lovgrundlag og ansvarsfordeling, før du videre lærer om opbygning af den midlertidige installation, herunder hvilke krav der er til byggepladstavler, til beskyttelse, selektivitet, mærkning og lignende. Du lærer også om brug af den midlertidige installation, hvilket eksempelvis omfatter krav til tilsluttet materiel, ledningssystemer og lysbehov samt hvad du som almindelig bruger må med installationen.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Skab balance i rollen som arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter (2-i-1 kursus)

Kurset er til dig, der er arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at håndtere egen stress i dagligdagen samt til at forebygge og håndtere stress hos kollegaer. Med kurset bliver du som repræsentant bedre til at spotte hvilke kollegaer, der er i risikozonen, du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

FÅ ADGANG

Skab medarbejdertrivsel med vilje

Kurset er til dig, der er leder og ønsker simple, handlingsorienterede og brugbare værktøjer til at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere.

Med kurset bliver du som leder bedre til at spotte hvilke medarbejdere, der er i risikozonen, du får værktøjer til at forebygge stresssygemelding og opskriften på ”den svære samtale”, og du får værktøjer til at håndtere afdelingen og den ændrede bemanding, hvis en (stress)sygemelding alligevel sker.

Pris inklusiv moms: DKK 1868,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1495

FÅ ADGANG

Få “ledelsespusten” tilbage

Kurset er til dig, der er leder/mellemleder og ønsker simple og handlingsorienterede værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have mere overskud og energi, eller hvis du føler dig handlingslammet, trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv til mere energi og overskud samt positive tanker. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det. Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

FÅ ADGANG

Få balancen tilbage

Kurset er til dig, der ønsker handlingsorienterede, brugbare værktøjer til at håndtere stress i dagligdagen. Hvis du føler dig presset i hverdagen og gerne vil have det bedre, eller hvis du eksempelvis føler dig trist og udkørt og ønsker at vende den negative udvikling, så er dette kurset, som giver dig værktøjerne til at hjælpe dig selv. Kurset er også velegnet, hvis du er sygemeldt med stress – eller er tæt på at blive det. Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

FÅ ADGANG

Newplacement

Kurset er tiltænkt som et hjælpende redskab, som virksomheder kan give til afskedigede medarbejdere, som de ønsker at hjælpe godt og trygt videre. Kurset er også brugbart for dig, der blot ønsker at komme godt og afklaret videre i din karriere, og ledere, der ønsker at hjælpe medarbejdere godt videre i nyt job. 

Pris inklusiv moms: DKK 993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 795

FÅ ADGANG

Kontorergonomi

Kurset er til dig, der arbejder hjemmefra noget af tiden eller hele tiden, og derfor har behov for at indrette dig, så du skaber et godt arbejdsmiljø, selvom du ikke er på din sædvanlige arbejdsplads. I kurset sættes der både fokus på den fysiske indretning af hjemmearbejdspladsen og der sættes fokus på ergonomi og trivsel ved hjemmearbejde. Målet med kurset er at forebygge muskel- og skeletbesvær, nedslidning og arbejdsskader som følge af forkerte arbejdsstillinger eller uhensigtsmæssigt brug af udstyr.

Pris inklusiv moms: DKK 618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 495

FÅ ADGANG

Kompetencegivende kursus i anvendelse og eftersyn af stiger

En stige er et teknisk hjælpemiddel, som skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

Pris inklusiv moms: DKK 1993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv fra asbest og asbestholdige materialer. Deltageren lærer om værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt affaldshåndtering.

Pris inklusiv moms: DKK 743,75
Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med bly

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer bly. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme bly. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for bly. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv og dampe fra blyholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåndtering.

Pris inklusiv moms: DKK 743,75
Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med PCB

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer PCB. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme PCB. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for PCB. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv og gasser fra PCB-holdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Pris inklusiv moms: DKK 743,75
Pris eksklusiv moms: DKK 595

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed med udvendig asbest, PCB og bly

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest, PCB og bly. Indhold: Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest, PCB og bly. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest, PCB og bly. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv, gasser og dampe fra asbest-, PCB- og blyholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåntering.

Pris inklusiv moms: DKK 1868,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1495

FÅ ADGANG

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring

§17 (tidligere §26). Hvis du arbejder med svejsning eller skæring i metal, skal du have et lovpligtigt arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus. Du lærer at tage dine forholdsregler omkring de arbejdsmiljømæssige påvirkninger og af de sundhedsricisi, herunder kræftrisikoen, der er forbundet med dette arbejde. Bemærk, at dette kursus omfatter praktiske øvelser, som I selv gennemfører ude på virksomheden som såkaldt “praksisnær undervisning”. Et modul i kurset forklarer hvordan.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

Working environment and safety for welding and thermal cutting 

§17 (previously §26). If you are working with welding and thermal cutting, you must have a mandatory occupational safety and health education programme.You will learn about the health and safety related conditions and the necessary protective measures by welding, thermal cutting and grinding related to this, so that you can plan and carry out the work safely in relation to health and safety. Please notice: The course includes a few practical exercises, which you will carry out on your own as “near workplace”-exercises. A module is included in the course, which explains how you easily carry out the practical exercises.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

Środowisko i bezpieczeństwo pracy dla spawania i cięcia termicznego

§ 17 (wcześniej § 26). Jeśli Twoja praca polega na spawaniu i cięciu termicznym, musisz ukończyć obowiązkowy program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Poznasz zasady BHP oraz konieczne środki ochronne w przypadku spawania, cięcia termicznego i związanego z nimi szlifowania, tak byś mógł zaplanować i wykonać pracę w sposób bezpieczny, zgodnie z zasadami BHP.

Please notice: The course includes a few practical exercises, which you will carry out on your own as “near workplace”-exercises. A module is included in the course, which explains how you easily carry out the practical exercises.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj (varmt arbejde)

Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning. Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Fire measures of spark-generating tools (hot work)

The course participant can assess the potential risks and the safety measures to be taken during hot work, which includes carrying out construction work with machinery and tools emitting sparks or heat, which can cause fire at the workplace. The course participant can carry out hot work with spark-generating tools such as blowtorch, angle grinder, soldering tool or hot-air gun fire technically correct. The course participant can take necessary fire technical measures before the work is started, arrange the workplace and take measures during the work, which consider fire safety, and can carry out the fire technical rules which apply at the end of work. The course participants is informed about firefighting at the workplace.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Działania przeciwpożarowe w przypadku urządzeń wytwarzających iskry (Hot Work)

Uczestnik potrafi ocenić możliwe zagrożenia oraz wykonać działania zabezpieczające, które należy przedsięwziąć w przypadku wykonywania prac na gorąco, które obejmują realizację zadań budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń, które wytwarzają iskry lub ciepło, co może wywołać powstanie pożaru w miejscu pracy. Uczestnik potrafi wykonywać prace na gorąco przy użyciu urządzeń wytwarzających iskry, takich jak palniki do cięcia, szlifierki kątowe, lutownice lub opalarki, zgodnie z technikami przeciwpożarowymi. Uczestnik potrafi wykonać niezbędne techniczne działania przeciwpożarowe przed rozpoczęciem pracy, urządzić miejsce pracy oraz wykonywać działania zabezpieczające w czasie trwania pracy, które uwzględniają zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz potrafi wykonać techniczne działania przeciwpożarowe, które są obowiązujące przy zakończeniu pracy. Uczestnicy potrafią przeprowadzić akcję gaśniczą w miejscu pracy.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Kompetencegivende kursus i anvendelse og eftersyn af brandmateriel

Brandbekæmpelsesmateriel skal undergå et årligt eftersyn (tilsyn) af en sagkyndig person. Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere tilsynet.

Pris inklusiv moms: DKK 1993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1595

FÅ ADGANG

ATEX anvendelse

Kurset er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for ATEX. Deltageren kan installere, idriftsætte og servicere installationer i områder med eksplosionsrisiko, i henhold til ATEX direktiverne 2014/34/EC og 1999/92/EC. Deltageren kan vedligeholde den lovpligtige dokumentation, herunder identificere og anvende tekniske oplysninger på mærkeplader, i datablade, overensstemmelseserklæringer og certifikater. Deltageren har kendskab til grundlæggende eksplosionsteori og stoffers brandtekniske data.

Pris inklusiv moms: DKK 1618,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1295

FÅ ADGANG

EN 50 110 / L-AUS (arbejde på eller nær ved elektriske installationer)

Kurset omhandler sikkerhed ved drift af og arbejde på, med eller nær ved elektriske installationer (også kaldet EN 50110-kursus) (tidligere kaldet L-AUS kursus).

Deltageren kan efter gennemført kursus udføre drift af og arbejde på, med eller nær ved elektriske installationer. De elektriske installationer dækker fra ekstralav spænding op til højspænding. Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, foretage risikovurdering samt anvende og kontrollere såvel egnet værktøj som personlige værnemidler. Deltageren får et indgående kendskab til gældende lovgivning samt den europæiske standard EN 50110. Deltageren kan arbejde med spændingsløse installationer, spændingsførende installationer samt i nærheden af spændingsførende installationer. Deltageren får repeteret grundlæggende førstehjælp i relation til elektriske installationer. Certifikatet gæler også som ”Live Work Certificate”.

Pris inklusiv moms: DKK 718,75
Pris eksklusiv moms: DKK 575

FÅ ADGANG

EN 50 110 / L-AUS (operation of electrical installations)

The course covers working safety in regards to operation of and all working activity on, with, or near electrical installations (also known as the EN 50110 course) (formerly known as the L-AUS course).

After completed course, the participant can carry out operation of and work activity on, with, or near electrical installations. This includes electrical installations operating at voltage levels from and including extra-low voltage up to and including high voltage. The participant can assess the safety-related aspects, carry out risk assessment and use and inspect both suitable tools as well as personal protective equipment. The participant achieves thorough knowledge for applicable legislation and the European standard EN 50110. The participant can work with dead installations, live installations and in the vicinity of live installations. The participant has repeated basic knowledge of first aid in relation to electrical installations. This certificate is also valid as Live Work certificate.

Pris inklusiv moms: DKK 7718,75
Pris eksklusiv moms: DKK 575

FÅ ADGANG

Kompetencegivende kursus i eftersyn af reolsystemer

Reolsystemer skal undergå et årligt eftersyn af en sagkyndig person.

Den sagkyndige person kan udpeges af virksomhedens ledelse. For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere eftersynet.

Pris inklusiv moms: DKK 1993,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1595

FÅ ADGANG

Kursus i kemikaliesikkerhed

I dette kursus får deltageren den nødvendige grundviden om kemikalier, herunder hvad kemi er, hvilket lovgrundlag der gælder, faremærker, faresætninger, sikkerhedssætninger og signalord. Deltageren lærer endvidere om ansvarsfordeling, hvad der kan læses i et sikkerhedsdatablad (SDS), hvilke risici der er, hvad der skal indgå i en kemisk risikovurdering, forebyggelsesprincipperne, hvilke særlige stoffer der findes, brug af værnemidler og førstehjælp med kemiulykker.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Materialelære: om stålrør i vvs-installationer og brug af pressystemer

Kurset er til dig, der arbejder med stålrør i vvs-installationer. I kurset får du grundlæggende viden om anvendelse af forskellige typer stålrør og -materialer, ligesom du lærer om brug af værktøjer såsom pressystemer.

Pris inklusiv moms: DKK 1243,75
Pris eksklusiv moms: DKK 995

FÅ ADGANG

Gode vaner og overskud i hverdagen

Kurset er til dig, der har behov for handlingsorienterede, brugbare værktøjer til at håndtere stress.Over et forløb på 7 uger får du hver uge flere og flere praktiske værktøjer til at få dig ud at den stressede situation. Men kurset er ”hjælp til selvhjælp”, så du skal være klar til at gøre en indsats for dig selv for at vende den negative udvikling til en positiv udvikling. Kontakt eventuelt din konsulent hos jobcenteret for at høre om mulighederne for at blive tilmeldt kurset.

Pris inklusiv moms: DKK 2493,75
Pris eksklusiv moms: DKK 1995

FÅ ADGANG