Vores balance parametre

ALL-IN aftaler

Vi tilbyder at være sparringspartner i en autoriseret kundetilpasset aftale, lede valgte forbedringsprojekter, supplerer med relevante kompetencer, eller direkte arbejde med opgaver som en ekstern medarbejder. Med ALL-IN aftaler sikrer du dig at få en ekstern medarbejder, der har de optimale kompetencer indenfor områder som arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet. Trods relevans og lovkrav ses disse områder ofte nedprioriteret.

Fordelene ved ALL-IN aftaler:
Lavere omkostninger
Besparelse på ressourcer
Rette kompetencer

Justerbare kapacitetsbehov
Besparelser på oplæring
Løbende opdatering på nye lovkrav
Fastholdelse i interne rutiner og processer

Vores ALL-IN aftaler kan omhandle og varetage nævnte områder, i det omfang virksomheden har behov for det. Ordningen betyder “nye” øjne på opgaverne, og en uvildig gennemgang af de aktuelle processer. ​Det rette fokus vil i sidste ende betyde besparelser og mere på bundlinjen. Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

FÅ en uforpligtende snak FÅ en uforpligtende snak

Arbejdsområder

ALL-IN aftaler

Vi tilbyder at være sparringspartner i en autoriseret kundetilpasset aftale, lede valgte forbedringsprojekter, supplerer med relevante kompetencer, eller direkte arbejde med opgaver som en ekstern medarbejder. Med ALL-IN aftaler sikre du dig at få en ekstern medarbejder der har de optimale kompetencer indenfor områder som arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet. Trods relevans og lovkrav ses disse områder ofte nedprioriteret.

Fordelene ved ALL-IN aftaler:
Lavere omkostninger

Besparelse på ressourcer
Rette kompetencer

Justerbare kapacitetsbehov
Besparelser på oplæring
Løbende opdatering på nye lovkrav
Fastholdelse i interne rutiner og processer

Vores ALL-IN aftaler kan omhandle og varetage nævnte områder, i det omfang virksomheden har behov for det. Ordningen betyder “nye” øjne på opgaverne, og en uvildig gennemgang af de aktuelle processer. ​Det rette fokus vil i sidste ende betyde besparelser og mere på bundlinjen. Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Et stærkt samarbejde er vejen til et bedre arbejdsmiljø!

Se vores video om ALL-IN aftaler her

Læs mere om ALL-IN

Arbejdsmiljø

Vores rådgivning er drevet af kundens behov. Det er vores mål, at vores rådgivning gør hverdagen bedre for virksomheden og de ansatte, og samtidig bidrager til en bedre bundlinje. Nedenfor ses de områder, vi tilbyder arbejde og rådgivning inden for.

Vi skræddersyr også samarbejdsaftaler, herunder ALL-IN aftaler, som sikrer vores kunder en ordning, hvor der trækkes på alle vores ydelser tilpasset kundens behov. Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Gør hverdagen bedre for virksomheden og de ansatte, og samtidig bidrag til en bedre bundlinje. Vores rådgivning er drevet af kundens behov og ikke flotte men tomme hensigtserklæringer. Vi rådgiver på arbejdsmiljøområdet, både i forhold til den daglige drift og virke.

Ved opgaver uden for vores felt, samarbejder vi med andre aktører på områder, som kan supplere vores ydelser.

Som virksomhed kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt virksomheden overholder arbejdsmiljølovgivningen og de mange bekendtgørelser. Vi kan skabe klarhed omkring dette, ved at gennemgå virksomheden med udgangspunkt i arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere, arbejdsmiljølovgivningen og mange års erfaring.

Vi gennemgår blandt andet virksomhedens arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljøorganisation og øvrige arbejdsmiljøforhold. Vi udarbejder en skriftlig rapport om fejl og mangler, samt forslag til løsning heraf. Vi sikre virksomheden en mulighed for, at være på forkant med arbejdstilsynet, og dermed forberedt på besøg af arbejdstilsynet.

En arbejdsmiljøgennemgang/screening af virksomheden er et stærkt ledelsesværktøj, der er med til at give overblik og sætte fokus på handlingsmuligheder.

Som All-in kunde, vil rapporten tillige være tilgængelig elektronisk i virksomhedens tilpasset kundemappe.​

Lovgivningen stiller krav til dannelse af en arbejdsmiljøorganisation, hvis der er mere end 9 ansatte i virksomheden. En god arbejdsmiljøorganisation er helt afgørende for virksomhedens arbejdsmiljøarbejde og kan sikre, at virksomheden hele tiden er på forkant med lovgivningen, forebygger ulykker og arbejder med løbende forbedringer af arbejdsmiljøet.

Vi har mange års erfaring med at opbygge og effektivisere arbejdsmiljøorganisationer, med udgangspunkt i den enkelte virksomheds drift- og ledelsesforhold. En god arbejdsmiljøorganisation bidrager til at udvikle hele virksomheden. Arbejdsmiljøloven stiller i store træk de samme krav til virksomheder med 1-9 ansatte, der er her dog ingen krav om en direkte arbejdsmiljøorganisation, men her er ledelsen alene ansvarlig for arbejdsmiljøet.

Et stærkt samarbejde er vejen til et godt arbejdsmiljø.

Et er lovgivning et andet de ressourcer der er til rådighed. Vi har udviklet et elektronisk værktøj til udarbejdelse af APV’en.


Værktøjet sikrer:

At I overholder lovgivningen og samtidig spare tid og ressourcer
En brugervenlig tilgang, der er let at tilgå
At den enkelte medarbejder bruger minimal tid på besvarelse af sin APV

Det kan ikke gøres nemmere! BONUS: Systemet er udviklet, så det også kan bruge til trivselsmåling, en mulighed I selvfølgelig får med uden ekstra omkostning.

APV (Arbejdspladsvurdering)
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. APV’en skal fornyes hvert tredje år eller ved alvorlige ulykker, organisationsændringer og omrokeringer. Vi sikre, at den lovpligtige APV bliver et dynamisk værktøj for virksomheden. Vores tilgang til APV tager udgangspunkt i virksomhedens normale arbejdsprocesser og giver hele tiden virksomheden overblik, og bidrager dermed til et systematisk og forebyggende arbejdsmiljø.

APV’en er et stærkt værktøj til løbende forbedring af arbejdsmiljøet, samt en måde at få overblik og systematisering af arbejdsmiljøarbejdet.

Vi kan tilføre virksomheden ressourcer, være sparringspartner og support eller gennemfører projektet, at få udarbejdet den lovpligtige APV i virksomheden. Vi står også til rådighed efterfølgende for sikring af, at de rigtige handlinger bliver igangsat og udført, samt at fastholde hele organisationen i det værdiskabende sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde.

Loven stiller ikke krav om hvordan APV’en udføres, men AT den udarbejdes.​

Alle virksomheder, der anvender kemi og stoffer med faresymboler i forbindelse med deres drift, er underlagt kravet om udarbejdelse af kemiske risikovurderinger. Disse skal vedligeholdes og opdateres i takt med bortskaffelse, ny indkøb og opdaterede sikkerhedsdatablade fra leverandøren. Den kemiske risikovurdering sikrer, at jeres medarbejdere altid har de nyeste informationer om, hvordan produkterne bør håndteres under brug.

Vores tilgang til de kemiske risikovurderinger tager udgangspunkt i virksomhedens drift og normale arbejdsprocesser, og giver hele tiden virksomheden overblik og bidrager dermed til et systematisk og forebyggende arbejdsmiljø, med baggrund i gældende lovkrav på området.

Gør arbejdet med den kemiske risikovurdering nemmere for virksomheden. Benyt KemiBalance – vores nye app, som er specifikt udarbejdet til at hjælpe vores kunder, med at få et enestående overblik, over virksomhedens kemiske processer og tilhørende farer.

Spar rigtig mange penge -​ lav en måling af dit indeklima!
Der er mange fordele ved at måle på indeklimaet, og vores IC-Meter er et yderst effektiv og professionelt instrument til at lave en sådan måling.

Du kan nøje følge tallene for:
Støj
Fugten
Temperaturen
CO2 og dermed udluftningen i rum og lokaler

Har man mistanke om skimmelsvamp og evt. manglende udluftning  vil instrumentet kunne afsløre blandt andet dette.

Vi stiller vores professionelle måler (IC-meter) til rådighed for en måling hos jer. Få en ‘her og nu’ måling eller følg udviklingen over flere dage. Du kan følge grafernes udvikling gennem vores serverløsning og endeligt udskrive en grafisk rapport, så data kan gennemgås og analyseres, og med baggrund heri kan optimere lokalernes drift til gavn for personer, kvalitetssikring af opbevaringen af varer, afsløring af problemer, skimmelsvamp og ikke mindst til at give store besparelser på sygedage, varme og elforbruget.
Hvad kan jeg med IC-Meteret?
Indeklima er noget der påvirker os alle, hvad enten vi sidder i møde, arbejder på en offentlig institution, i industrien eller bare går rundt derhjemme. Vidste du, at vi nordeuropæere tilbringer hele 90% af vores liv indendøre? Det stiller højere krav til indeklimaet, end de fleste er klar over. Begrebet indeklima dækker i virkeligheden over en del forskellige aspekter af miljømæssig art. Det er elementer som temperatur, luftfugtighed og CO2. Alle har de en stærk indvirkning på hvordan vi har det, når vi opholder os indenfor – både fysisk og psykisk.
Indeklimaet på en arbejdsplads har en helt essentiel betydning for produktiviteten hos virksomhedens ansatte. Dette er for længst påvist og de klogeste virksomheder er dem, der tager dette alvorligt og passer godt på deres største værdi: medarbejderne. Hvis elementer som temperatur, luftfugtighed m.m. ikke har de rette værdier, så giver det koncentrationsbesvær, sænker produktiviteten, motivationen og giver generelt utilpashed hos medarbejderne. På længere sigt giver det rette indeklima også langt færre sygedage hos personalet. Mindre sygefravær + højere produktivitet, det er altså penge direkte på bundlinjen.
Hvad der er vigtigt på en arbejdsplads er naturligvis endnu vigtigere i hjemmet, hvor resultatet ikke kan måles i kroner og ører, men i helbred og trivsel, i raskhed og liv.
Hos Balance har vi stort fokus på indeklimaet og hjælper gerne jer med en indeklimamåling.  IC-meteret er et professionelt måleinstrument, som måler på CO2, støj, luftfugtighed og temperatur. Data vises i en overskuelig rapport og kan aflæses på alle enheder, pc, ipads mv. En scanbar QR-kode på IC-meteret gør aflæsning af data endnu nemmere. Med IC-Meteret og kyndig vejledning fra Balance, kan du sikre dig, at dine lokaler, herunder møde-, kontor-, produktionslokaler m.v., alle har et optimalt indeklima.

Lej et IC-Meter
Gennem Balance er det muligt at leje et IC-Meter efter aftale. 

  1. Leje af IC-Meter (GSM) med sim-kort og klargjort til brug: 1500,-/uge*

Som lejer kan du følge med i data og gøre dig dine overvejelser på baggrund heraf. Ønskes en rapport og sparring til data, kan dette aftale med et tilkøb.

 *Alle priser er oplyst uden fragt, leveringsomkostninger og moms.

​Indoor Climate Meter (IC-Meter) er en “indeklimamåler”, som vha. en simpel brugerflade giver oplysninger om indeklimaet. IC-Meteret er forbundet til en server, hvor alle data gemmes i en Cloud-løsning og resultaterne kan hentes ned på enten PC, Ipad og/eller smartphone.

  1. Måler på CO2, Støj, luftfugtighed og temperatur
  2. Simpel og enkel brugerflade

Kontakt Balance for yderligere information.

Tekniske specifikationer:IC-Meter Mobile (GSM)
– Temperatur, fugt, CO2 og støj med GSM-kommunikation
– CO2 sensor: Sense Air
– Temperatur- og fugtsensor: Sensirion SHT21. Arbejdsområde: -20 – 80 °C, 0-95% RH (ikke kondenserende)
– Lydsensor: Invensense ADMDP404. Følsomhed 32-110dB (A)
– GPRS: Dual band 900MHz/1800MHz
– Strømforbrug: 12mA, 400 mA peak (100 mW gennemsnit)
– Størrelse: H: 14,5cm B: 7cm D: 2,5cm

En god nedfældet politik og arbejdsinstruktioner m.m., kan gøre en stor forskel for arbejdsmiljøet og være et afgørende ledelsesværktøj.

Det sætter rammen omring virksomheden og er med til at definere virksomheden, samtidig med at man som medarbejder kender sine mål og forventninger, og kan være en stor støtte i daglige. Vi har mange års erfaring med udarbejdelse af ledelsessystemer, herunder virksomhedspolitiker, arbejdsinstruktioner, beredskabsplaner m.m. og tager altid udgangspunkt i virksomhedens drift og ledelsesforhold.

Kom hurtigt igang
Spar tid og ressourcer. Kom hurtigt igang og vær sikker på, at I overholder lovgivningen. Vi har udarbejde en arbejdsmiljøhåndbog og bilagsmappe, som indeholder alle lovkravsmæssige procedure, instruktioner m.m. Mapperne er udarbejdet så der skabes balance mellem krav og virksomhedens ressourcer.

Er I opmærksom på, at arbejdsmiljøloven stiller krav om, at alle virksomheder, organisationer m.m. hvert år skal udarbejde en årlig årsrapport på arbejdsmiljøområdet?

Årsrapporten skal drøftes i organisationen eller arbejdsmiljøorganisationen, deraf arbejdsmiljødrøftelse. Rapporten skal være tilgængelig for myndigheder ved henvendelse.

Arbejdsmiljødrøftelsen er et stærkt ledelsesværktøj, som giver overblik og bidrager til et systematisk arbejdsmiljøarbejde. Vi tilbyder med vores mange års erfaring, at udarbejde den årlige drøftelse med udgangspunkt i virksomheden ønsker, krav og forventninger.

Som virksomhed kan man godt blive i tvivl om, hvorvidt virksomheden overholder gældende lovgivning, de mange bekendtgørelser og andre bestemmelser. Vi skaber klarhed og overblik omkring dette og sikre os at I virksomheden er bekendt med de krav de er underlagt.

Vi tager udgangspunkt i virksomhedens drift, forretningsområde, placering m.m. og gerne med baggrund i en arbejdsmiljøgennemgang. Vores mange års erfaring på område, vil være til virksomhedens fordel og hurtigt skabe sikkerhed.

Som All-in kunde, vil vi altid sikre at virksomheden holdes opdateret med gældende lovkrav og andre bestemmelser, lige som vi vil tilsikre et let tilgang til gældende krav elektronisk, via den tilpasset kundeside.​

Flere virksomheder er stillet over for direkte lovgivningskrav eller eget ønske om, at følge forskellige standarder og godkendelser, evt. for at være på forkant med samfundets udvikling, øget fokus på salg og markedsføring, undgåelse af restriktioner, eller hvad der nu kan ligge til grund herfor.

Ved ønske om en certificering eller godkendelse, tilbyder vi en uvildig gennemgang af virksomhedens eksisterende systemer og/eller dokumentation. Dette for afdækning af, om grundlaget for den ønskede certificering eller godkendelse er tilstrækkeligt og vurdering af, hvad der evt. skal til, for at opnå certificering eller godkendelse. Dette også kaldet en GAB-undersøgelse.

Vi tilbyder den nødvendige support, udarbejdelse af nødvendig dokumentation og i sidste ende, sikre implementering for fortsat opretholdelse af certificeringen eller godkendelsen i virksomheden.

Vi har erfaringer med:
ISO 9001 – Kvalitetsstyring
ISO 14001 – Miljøledelse
ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001 – Arbejdsmiljøledelse)
SKS (sikkerhedskvalitetsstyringssystem, inden for EL-branchen)
Miljøgodkendelse
Affaldshåndtering

I forbindelse med certificering og styringssystemer følger audit med som et krav for opretholdelse.

Vi har erfaring med:
Intern og ekstern audit
Auditortræning og uddannelse​

Som en del af miljø- og arbejdsmiljøfokus, kan vi ikke komme uden om affaldshåndtering. Affald er noget alle virksomheder, institutioner, skoler m.m. har. Ofte er det et område, der ikke får den store fokus eller interesse. Der er lovkrav på området, kender I dem, jeres virksomhed er underlagt?

Der bruges mange penge på affaldshåndtering, både internt som eksternt. Der er penge at spare og for flere, mange penge at sparre. Det er også muligt, at tjene penge på affaldet, ved den rette håndtering.

Udover den økonomiske side, så vil styr på affaldsområdet også give signal til omverden om jeres fokus på miljø og være med til at skabe et grønt image og understrege jeres CSR.

Vi tilbyder bl.a igennem vores samarbejdspartnere, at komme ud og kikke jeres virksomheds affaldshåndtering igennem og give en vurdering, af jeres muligheder for besparelse og indtjening.

Korrekt affaldshåndtering giver indtjening og bedre bundlinje.

​En ofte overset ressource, når fokus går på drift, økonomi, strategi og ledelse, er den allervigtigste ressource og den eneste grund til, at en virksomhed kan eksistere, nemlig medarbejdere. (læs alle medarbejder i virksomheden, uanset niveau).

Medarbejdertrivsel, arbejdsglæde og engagement, god ledelse, effektivitet,  kommunikation, evnen til at lære nyt og forandre sig, samt reduktion af sygefravær mv. har afgørende betydning for den enkelte virksomheds succes og ikke mindst bundlinjen. Der kan gøres rigtig meget for få penge!

Vi tilbyder:
Kontorvejledning
Uddannelse af bl.a. stress- og trivselsmedarbejder.
Opbygning og implementering af stress- og trivselspolitik
Workshops og foredrag om stress og arbejdsglæde.
Medarbejder specifikke samtaler evt. ift. udvikling og afvikling og sparring
Support til leder og medarbejder m.m.
Erhvervscoaching

Mange virksomheder har allerede fundet gevinsten ved brug af stressbehandling/-coaching, som en fast del af virksomhedskulturen. Stresscoaching sikrer virksomheden mindre sygefravær, øget arbejdsindsats, færre fejl, øget trivsel og arbejdsglæde, og dermed spares tid og penge.

Stressbehandling er for alle medarbejde i organisationen, og henvender sig til alle typer virksomheder, organisationer, klubber, foreninger m.m.

Der kan være mange grunde til at en medarbejder rammes af stress. Stress skal tages alvorligt og behandles hurtigst muligt, for alle parters skyld.
Stress er desværre ikke kun forbeholdt de få. Vi ser en stadig stigning af stressramte medarbejdere og længere sygefravær pga. stress. Nogle kommer aldrig tilbage til arbejdsmarkedet igen og virksomhederne har store udgifter forbundet med dette.

Vi tilbyder en målrettet hjælp til forebyggelse og afhjælpning af stress. ​Få sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdet, sikring af mindre sygefravær, øget effektivitet, større arbejdsglæde og trivsel, for alle parter.

I dag bruges begrebet stress om mange situationer og det er derfor vigtig, at skelne og have fokus på, hvornår det er reel stress og hvornår det er en positiv udvikling i et travlt miljø.

Elementer i stressbehandling:
Forståelse af stress
Målrettet hjælp til at få stressen ud af kroppen
Tackle/forebygge fremtidig stress
Redskaber/læring og coaching løbende gennem hele forløbet
Tilbagevenden efter sygemelding

Tag stress-testen! LÆS MERE OM STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN

Har I mistet fokus eller overblik over virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, kan der være hurtig hjælp at hente i en 360 graders arbejdsmiljøscreening. Den tager cirka 15 minutter, og kan klarlægge hvor langt I er på alle virksomhedens ledelsesparametre.

Vores værktøj giver svar på om I er opdaterede, på alt fra årsdrøftelser og viden om lovkrav til kemiske risikovurderinger, trivselsmålinger og meget mere.

Træf de nødvendige valg baseret på netop jeres aktuelle arbejdsmiljøsituation og få det bedste ud af jeres ressourcer – Ring på 2162 1176 eller skriv en mail til info@balancedanmark.dk og få den rette vejledning!

Stressbehandling

Mange virksomheder har allerede fundet gevinsten ved brug af stressbehandling/-coaching, som en fast del af virksomhedskulturen.

Stresscoaching sikrer virksomheden mindre sygefravær, øget arbejdsindsats, færre fejl, øget trivsel og arbejdsglæde, og dermed spares tid og penge. Stressbehandling er for alle medarbejde i organisationen, og henvender sig til alle typer virksomheder, organisationer, klubber, foreninger m.m.

Der kan være mange grunde til at en medarbejder rammes af stress. Stress skal tages alvorligt og behandles hurtigst muligt, for alle parters skyld.
Stress er desværre ikke kun forbeholdt de få. Vi ser en stadig stigning af stressramte medarbejdere og længere sygefravær pga. stress. Nogle kommer aldrig tilbage til arbejdsmarkedet igen og virksomhederne har store udgifter forbundet med dette.

Vi tilbyder en målrettet hjælp til forebyggelse og afhjælpning af stress. ​Få sygemeldte medarbejdere tilbage på arbejdet, sikring af mindre sygefravær, øget effektivitet, større arbejdsglæde og trivsel, for alle parter.

I dag bruges begrebet stress om mange situationer og det er derfor vigtig, at skelne og have fokus på, hvornår det er reel stress og hvornår det er en positiv udvikling i et travlt miljø.

Elementer i stressbehandling:
Forståelse af stress
Målrettet hjælp til at få stressen ud af kroppen
Tackle/forebygge fremtidig stress
Redskaber/læring og coaching løbende gennem hele forløbet

Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Se vores video om stressbehandling her.

TAG STRESS-TEST KUNDEUDTALELSER

Trivsel og personaleledelse

​En ofte overset ressource, når fokus går på drift, økonomi, strategi og ledelse, er den allervigtigste ressource og den eneste grund til, at en virksomhed kan eksistere, nemlig medarbejdere. (læs alle medarbejder i virksomheden, uanset niveau).

Medarbejdertrivsel, arbejdsglæde og engagement, god ledelse, effektivitet,  kommunikation, evnen til at lære nyt og forandre sig, samt reduktion af sygefravær mv. har afgørende betydning for den enkelte virksomheds succes og ikke mindst bundlinjen. Der kan gøres rigtig meget for få penge! Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Vi tilbyder:
Kontorvejledning
Uddannelse af bl.a. stress- og trivselsmedarbejder.
Opbygning og implementering af stress- og trivselspolitik
Workshops og foredrag om stress og arbejdsglæde.
Medarbejder specifikke samtaler evt. ift. udvikling og afvikling og sparring
Support til leder og medarbejder m.m.
Erhvervscoaching

Ledelsessystem

Ledelsessystem er en fællesbetegnelse for systemer, der dækker kvalitet, miljø og/eller arbejdsmiljø. Disse systemer skaber et overblik for virksomheden og kan sikre, at målrette handlekraften for at opnå den ønskede succes både internt og eksternt.

Ledelsens engagement, skarpt definerede processer og klar fordeling af ansvar er altafgørende for succes. Afhængig af situationen, vælger mange virksomheder en certificeringer indenfor ledelsessystemet. Hvis man kan opnå konkurrencefordele, eller med fordele kan anvende et certifikat overfor kunder eller andre interessenter, kan omkostninger forbundet med en certificering være en god investering.

Vi kan hjælpe virksomheden med at opbygge ledelsessystemer, samle enkeltsystemer i integrerede ledelsessystemer eller slanke og opdatere nuværende systemer, så de fortsat dækker gældende standarder, lovgivning m.m.

Dette ved at skabe væsentlige effektivitetsforbedringer, ensartet og gennemskuelige arbejdsprocesser, færre fejl og besparelser. Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Processer

Ønsker virksomheden at fokusere på kvalitetsstyring og/eller procesforbedringer tilbyder Balance, at tage udgangspunkt i virksomhedens værdikæde og de tilhørende processer. Med udgangspunkt i kundens krav og forventninger, defineres processer og snitflader således at disse krav efterleves.

Dette ved at skabe væsentlige effektivitetsforbedringer, ensartet og gennemskuelige arbejdsprocesser, færre fejl og besparelser.

En proces er defineret ved:
Specifikke input
Specifikke krav til output
Klar opgavefordeling
Klar ansvarsfordeling

En virksomhed med styr på sine processer, vil opnå:
Kundetilfredshed
Leverancesikkerhed
Bedre styring af omkostninger
Omkostningsreduktion
Reduceret spildtid
Klar struktur og ansvars- og opgavefordeling

Effektiv proceskortlægning og styring, er de væsentligste parameter i et godt ledelsessystem. Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Erhvervs- og teamcoaching

Mange virksomheder har allerede fundet gevinsten ved brug af erhvervs- og teamcoaching, som en fast del af virksomhedskulturen. Coaching er for alle medarbejdere i organisationen og henvender sig til alle typer virksomheder, organisationer, klubber, foreninger m.m.

Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Undervisning og formidling

Formidling og kommunikation er vigtige parameter til succes. Vi tilbyder at sætte fokus på udvalgte emner i form af foredrag, indlæg, workshops, temadag, kurser m.m.

Har jeres virksomhed brug for en eller flere af ovenstående muligheder, indenfor de begreber vi arbejder med, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Eksempel på aktuelle foredrag og indlæg:
Stress – hvad er det? (herunder forebyggelse)
Stresshåndtering relateret til ledere og mellemledere
Trivsel og arbejdsglæder, hvad kan jeg selv gøre (fokus på medarbejderens egen indsats)
Forstå din situation (foredrag for opsagte medarbejdere)
Balance vs. stress
Forstå din tanke og skab balance

Balance har udviklet en stress- og trivselsvejleder uddannelse som bygger op om det gode psykiske arbejdsmiljø. Uddannelsen henvender sig til leder og medarbejder i organisationen som vil fremstå som gode rollemodeller og samtidig være garanter for et godt psykisk arbejdsmiljø, med fokus på stress og trivsel.

Vi ved, at et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for virksomhedens bundlinje og er værd at investere i.

Du vil få indsigt og læring i:
Hvad er stress og hvad er det ikke?
Hvordan “spottes” stress – stresssignaler?
Hvordan stress udvikles og hvilke årsager der kan spilde ind.
Stress forebyggelse og håndtering af stress
Enneagrammet med fokus på triggere, motivation og frygt
Opbygning og markedsføring af et stress- og trivselsvejledeteam
Coaching og den gode samtale

I vil få mage konkrete værktøjer:
Stressafviklende værktøjer
Trivselsværktøjer
Energiregnskab
Feedback og coaching værktøjer

Uddannelsen er modulopbygget og indeholder oplæg krydret med eksempler og erfaringer, lige som der er sat tid af til workshop. Der vil være mindre hjemmeopgaver mellem modulerne. Der udstedes uddannelsesbevis som afslutning på uddannelsen.

Uddannelsen bliver afholdt fra 4 deltager og op efter. Der er mulighed for at flere virksomheder slår sig sammen om et hold. Undervisningen bliver tilrettet virksomedens behov og udfordringer.


Kundeudtalelse:
Salgs engineer, Lene Sander – Howden Axial Fans ApS

“Vi er blevet præsenteret for en række velgennemtænkte værktøjer. Emner er hængt op på praktiske eksempler, lige som uddannelsen er basseret på et klart og socialt fundament. Jeg har gennem uddannelsen fået et fagligt løft. Vi har modtaget meget viden og har afprøvet dette undervej, liges om vi hele vejen igennem har haft en god dialog og nogle gode debatter, jeg kan med baggrund heri kun anbefale andre kurset.”

Certificering og godkendelse

Flere virksomheder er stillet over for direkte lovgivningskrav eller eget ønske om, at følge forskellige standarder og godkendelser, evt. for at være på forkant med samfundets udvikling, øget fokus på salg og markedsføring, undgåelse af restriktioner, eller hvad der nu kan ligge til grund herfor. Ved ønske om en certificering eller godkendelse, tilbyder vi en uvildig gennemgang af virksomhedens eksisterende systemer og/eller dokumentation. Dette for afdækning af, om grundlaget for den ønskede certificering eller godkendelse er tilstrækkeligt og vurdering af, hvad der evt. skal til, for at opnå certificering eller godkendelse. Dette også kaldet en GAB-undersøgelse. Vi tilbyder den nødvendige support, udarbejdelse af nødvendig dokumentation og i sidste ende, sikre implementering for fortsat opretholdelse af certificeringen eller godkendelsen i virksomhed

Vi har erfaringer med:
ISO 9001 – Kvalitetsstyring
ISO 14001 – Miljøledelse
ISO 45001 (tidligere OHSAS 18001 – Arbejdsmiljøledelse)
SKS (sikkerhedskvalitetsstyringssystem, inden for EL-branchen)
Miljøgodkendelse
Affaldshåndtering

I forbindelse med certificering og styringssystemer følger audit med som et krav for opretholdelse.

Vi har erfaring med:
Intern samt ekstern audit
Auditortræning og uddannelse​

Skulle du være interesseret i, at høre mere er du velkommen til at kontakte mig.

Samarbejde

Lasse Ahm
www.lasseahm.dk – www.solbakkevej2.dk

“Jeg har igennem flere år haft fornøjelsen af at indgå forskellige samarbejder med Britta Olsson. Jeg oplever Britta struktureret i sin arbejdsform og meget vidende. I mit samarbejde med Britta har jeg specielt lagt vægt på hendes smittende humør og store engagement samt hendes evne og lyst til at arbejde for at skabe hele mennesker og systemer.

Jeg ser med glæde frem til et forsætte mit inspirerende samarbejde med Britta – et samarbejde jeg bestemt kan anbefale andre.”

André Thomsen & Kim Simonsen
Hhv. Managing Director og Fabrikschef hos Plastmo

“Plastmo A/S har været gennem nogle organisatoriske omlægninger, der har haft betydning for strukturen i vores arbejdsmiljøarbejde, ligesom vi i foråret 2012 stod over for en re-certificering ift. vores ISO 14000 (miljø). Samarbejdet med Balance gav os hurtigt et konstruktivt overblik over vores arbejdsmiljøopgaver og vi fik tilpasset vores arbejdsmiljø og sporet vore organisation ind efter det. I forbindelse med vores miljøcertificering, overtog Balance al korrespondancen med myndighederne, fik sat struktur på vores dokumentation og ledelsessystem,  og sikrede løbende i processen en dialog med ledelse og medarbejdere.

Et samarbejde der resulterede i en re-certificering med en afvigelsesfri auditrapport fra DS. Britta formår at skabe overblik og sikre en fornuftig balance i påkrævet dokumentation. Hun forholder sig professionelt til opgaven og hendes mangeårige erfaring ses afspejlet heri. Vi ved vi ikke havde nået målet uden Britta, og har derfor valg at fortsætte samarbejde med Balance, som bla. står for vores interne audits, kontakten til myndigheder, overvågning af lovkrav m.m.”

Jørn Jeppesen
Development Manager hos Watson-Marlow/Flexicon

“Vi har gennem et samarbejde med Balance, opnået en ISO 14001 (miljø) certificering inden for 3 måneder, med et afsluttende certificerende audit, der resulterede i en godkendende auditrapport uden afvigelser.

Britta mødte os på vores værdier og forventninger om, at holde bolden på egen banehalvdel, samt vores ønske om, at opnå et enkelt håndgribelig system, der kan implementeres og være en del af den daglige drift i hele organisationen. Hun var en stor støtte og sparring i processen hele vejen til mål. Vi har været styrket af samarbejdet og har valgt at fortsætte dette i fremtidige projekter.”

Det handler om balance (bogen)

Lasse Ahm
www.lasseahm.dk – www.solbakkevej2.dk

“Det handler om Balance” – en fantastisk og let læselig bog om følgerne af vores til tider hektiske arbejdsliv og konsekvenser af for stort arbejdspres. En åbenhjertig bog, der taler direkte til læseren og giver brugbare redskaber til efterfølgende refleksion. Som moderne menneske blev jeg nysgerrig og fik øjnene op for risiciene i stress og bogens gode anvisninger gav anledning til at reflektere over værdierne i livet – i og udenfor arbejdslivet. “

Rådgivning og Arbejdsmiljø

Peter Nielsen

“Projekt med fokus på trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er nu afsluttet. Vi har fået meget ud af projektet og er kommet i mål. Som afslutning på projektet samlede vi alle medarbejder til en workshop og oplevede et stor interesse, involvering og medarbejdere der åbnede op og kom med gode input til vores videre samarbejde og fokus på det gode arbejdsmilø.”

Kim Hagenow

“Vi har benyttet Britta i flere år for at holde fast i trådene i vores arbejdsmiljøarbejde, så vi hele tiden er med på noderne på vores arbejdsmiljø. Britta har også flere gange holdt stress-kursus for os og vores medarbejdere med super resultater. Vi har lært, at det er ok at tale om stress og det har hjulpet os med at få vores gode arbejdsmiljø tilbage. Vi har og anbefaler super-gerne Britta og Balance ApS.”

AlliancePlus

“Nogen gange er det den enkelte opgave der gør forskellen, som da vi løste kemiopgaven for AlliancePlus. En kortlægning af den anvendte kemi og kemisk risikovurdering, gav stor ros fra Arbejdstilsynet som mente, at vi med opgaven havde sat standard for, hvordan den kemiske risiko skal udarbejdes. Vi takker for et godt samarbejde med Christina og Allianceplus og glæder os over, at vi fortsat kan hjælpe og bidrage til den løbende opfølgning og vedligehold.”

Eva-Marie Bojsen
Koordinator

“Vi er nu godt i gang med Arbejdsmiljøarbejdet og har holdt vores første AMO møde. Endnu en gang tak for det fine arbejde i lagde ned omkring vores APV i efteråret – det kan vi bruge til at komme videre med – og vi er allerede godt på vej.”

Teamcoaching

Carsten
Novenco

“Britta var med til at sikre en klar teamtuning og forbedring. Skabte en forståelse for teamets funktioner og udefra kommende påvirkninger – En SUPER dag!

Rigtig mange gode aspekter er kommet frem, klar arbejdsfordeling og ansvarsområder, rigtig god diskussion i teamet. Et rigtig godt forløb med mange områder som blev afdækket. Britta skabte motivation i teamet, og evnede at skabe den nødvendige support til teamet. Vi fik nogle værktøjer vi kunne bruge fremover og ny synsvinkel på vores team – Rigtig god session, den bedste teambuilding jeg nogensinde har været med til.”

Jesper Jensen
Indehaver og daglig leder hos tidligere Bo- og Service Center Høng

“At arbejde med mennesker er ressourcekrævende, og kræver at man kan trække stikket ud når man har fri. Vi vægter derfor vores arbejdsmiljø meget højt, både af hensyn til personalet og beboerne. Vi har knyttet Balance v/Britta Olsson til os, for at sikre og fastholde det gode arbejdsmiljø. Vi har udover personalemøder også benyttet os af supervision samt temadage. Til disse seancer har vi siden sommeren 2012 benyttet Britta. Britta møder ledelse, medarbejder og beboere med en professionel tilgang og empati. Hun har evne til, hurtigt at finde ind til kærnen.

Vi har gennem Balance, på få måneder fået opbygget vores arbejdsmiljø, gennemført APV og udarbejdet relevante politikker, på en måde der nu har sikret os en grøn smiley ved et besøg fra arbejdstilsynet. Her blev vores arbejdsmiljøarbejde rost og omtalt, som noget udover det sædvanlige inden for vores branche, og det kan vi kun takke Britta for.

Jeg har personligt også brugt Britta som stresscoach, hvor jeg har fået mange relevante metoder/værktøjer til at fastholde mit engagement og sirke at jeg kan holde mig stressfri.”

Stresscoaching

Lotte Christiansen

“Britta var god til at lytte. Jeg har fået gode værktøjer til at være pro-aktiv og lært at mærke efter de signaler kroppen giver. Tror ikke at stress kan løses af sig selv uden professionel hjælp, så det var en uvurderlig støtte til at komme ovenpå igen.”

Hans Jørgen S. Sørensen

“Britta, du er den eneste der under mit forløb, har haft forståelse for min situation og har lyttet. Samtidig fortalte du mig, hvad jeg kunne gøre og hvordan jeg kunne forvente at have det under forløbet samt hvordan jeg skulle komme tilbage i mit job igen. Så jeg vil gerne sige dig en STOR TAK for det 🙂.”

Tina Nielsen
Vattenfall

“Efter en samtale med min leder, kontaktede jeg Britta for at få hjælp til håndtering af min stress. Efter de første samtaler med Britta, vidste jeg, at jeg havde fundet den rigtige. Britta hjalp mig med at finde mine grundværdier, som var en øjenåbner for mig. Jeg lærte mine stresssignaler at kende, og fik værktøjer til bl.a. at kunne sig til og fra, i forhold til det der var vigtigt for mig. Hun lærte mig at håndtere mine arbejdssituationer. Britta er god til at “fange bolden” og sætte ind og ændre kurs.

Jeg har fået et helt andet og mere positivt forhold til mine arbejdsopgaver og kollegaer, efter mit forløb hos Britta. DET VIRKER, så simpelt er det, og så enkelt kan det siges!”

Annette
Novenco

“Jeg har fået så meget gennem mit coachingforløb hos Britta. Udover at få forståelse for stress, har jeg fået så mange værktøjer som har styrket mig gennem forløbet, men også sikret mig fremadrettet. Jeg er ikke bare kommet styrket gennem forløbet, men føler mig som et helt andet menneske i dag. Jeg har fået nogle indsigter om mig selv, så jeg idag står med et stærkt øget selvværd. Jeg var ikke kommet gennem min stress, uden mit forløb hos Britta. og dertil kan jeg også sige, at jeg undgik en sygemelding. Jeg vil til hver en tid anbefale et forløb hos Balance.”

Finn
Novenco

“Britta gav mig troen på mig selv, og gav mig en viden om stress, på en forståelig og jordnær måde. Gennem mit forløb har jeg fået en masse værktøjer som jeg dels brugte til at komme af med min stress, men også er nogen jeg bruger og støtter mig til nu, og som er med til at gøre, at jeg kan holde fast og undgå stress fremadrettet, men det er også værktøjer, som har styrket min selvtillid og selvværd. Jeg er kommet ud af min stress med styrke og glæde, som har smittet af på mine omgivelser, herunder også min familie.

Jeg har stor ros til Britta for hendes forståelse og støtte, uden hende, var jeg ikke kommet hertil, hvor jeg er i dag.”

Henning Bendtsen
SK Forsyning A/S

“Jeg arbejder som teamleder, og havde længe være meget stresset, da jeg kontaktede Britta/Balance. Jeg lærte hurtigt at læse mine egne stresssignaler og kan nu reagere på dem i tide. Fra første kontakt oplevede jeg, at Britta tog mig alvorligt og lyttede til mig. Jeg oplevede at jeg var ok som jeg var, og det gav mig tryghed. Britta lærte mig, at det er ok at sige fra, og at det, at være fysisk aktiv også betyder meget for det psykiske velbefindende.Jeg har fået mange gode værktøjer med mig, bl.a. til at få skabt overblik, at kunne sige nej, når det er nødvendigt og huske på at værdsætte fritiden.

Det var rart at tale med en fagperson, og få det “skub” der virker. Det har været et godt forløb og jeg er MEGET tilfreds. Jeg vil bestemt anbefale Britta/Balance til andre.”

Per Riisberg
A/S Storebælt

“Jeg syntes at hele forløbet har været en rejse. Jeg befandt mig i et sort hul, hvor jeg ikke viste hvordan jeg skulle komme videre med mit liv. Gennem forløbet er jeg blevet hjulpet op af hullet, har fået styr på min stress, og kan nu se lyset igen. Igennem 7 samtaler har jeg fået syn på, hvad der var skyld i min stress, og fået mange gode værktøjer, som kan hjælpe mig med ikke at komme tilbage i det sorte hul. rejsen slutter ikke her. den fortsætter ud i lyset, hvor jeg igen kan fungere, og har fået fornyet lyst til livet, både privat og på arbejdet.

Jeg har fået et overskud, som jeg ikke har haft længe, og ligger nu planer for mit familieliv og mit aktive sportsliv. Takket være dig – Britta, er jeg nu igen et helt og fungerende menneske. Tusind tak for rejsen.”

Åse Hübbe
Retspsykriatisk kompetencecenter

“Jeg blev som leder ramt af stress, og kontaktede Britta. Britta er professionel og sikrer en god kemi, lige som hun fra start gav mig håbet om, at jeg kunne bearbejde min stress. Hun fik skubbet til mine dårlige vaner og hjalp mig med at genetablere de gode. Britta gav mig konkret viden om stress og et håb for fremtiden. Jeg har lært mig selv og mine stresssymptomer at kende, og ved nu hvor vigtigt det er for mig, at tage hensyn til mig selv. Jeg har fået så mange værktøjer med mig gennem forløbet, mange er allerede nu indarbejdet i mit liv, andre hives frem ved behov. Britta har lært mig at ændre fokus når det er relevant.

Jeg vil absolut anbefale andre et forløb hos Britta – TIL EN HVER TID!”

Region Sjælland

Jesper Jensen
Indehaver og daglig leder hos tidligere Bo- og Service Center Høng

“Jeg er selvstændig og driver et Botilbud. Jeg har gennem længere tid haft en følelse af, at min stress var ved at tage overhånd. Jeg købte et selvstudie kursus/forløb over nettet til stresshåndtering, men fik ikke handlet op det jeg fik ind i mailen, og vidste at der måtte noget andet til for at hjælpe mig af med min stress. Jeg kontaktede Britta, og kort efter var jeg i et forløb, hvor jeg hurtigt fik den gode motivation der gav lyst til at arbejde med mig selv, fik øje for selverkendelsen og min egen dårlige status, samtidig med at jeg blev rost for min indsats, og ikke mødte pres og løftede pegefingre.

Jeg oplevede at forløbet hos Britta havde en god struktur og fyldt med nye input, i takt med min udvikling. Britta giver en god sparring og tro på at man kan flyttes, og at det også kræver en egen indsats.

Jeg har fået så meget ud af forløbet hos Britta, der er så mange små elementer der ikke kan stå alene, men giver resultat når de alle tages i anvendelse. Det har været et udbytterigt forløb og kan klart anbefales andre.”

Jan Jørgensen
Leder hos tidligere Bo- og Service Center Høng

“Jeg er ansat som leder og oplevede at min stress var ved at tage overhånd og lysten til at arbejde væk. Gennem aftale med min leder kontaktede jeg Britta for hjælp til min stress. Britta kom hurtigt ind til benet og fandt frem til den egentlige stressårsag. Det var berigende at tale åbent med en der kan sætte sig ind i hvordan man har det, og hun fik mig hurtigt til at føle mig tryk og samtidig give mig forståelsen af, at det ikke var mig der var noget galt med. Hun har hjulpet mig til at få mere fokus, lige som jeg har lært at sige nej, og være mere selvreflekterende. Britta støttede mig i hele forløbet og var der for mig, uanset hvad jeg havde af problemstillinger som kom frem undervejs. Britta lærte mig at se positivt på de situationer jeg er i, og fik mig til at handle på de opgaver jeg ellers skubbede foran mig.

Britta har givet mig mange gode værktøjer undervejs i forløbet, nogen har hjulpet mig i min konkrete situation og andre kan jeg også bruge fremover. Det er været et godt forløb og kan varmt anbefales andre.”

Leder
SK Forsyning A/S

“Jeg er blevet mere opmærksom på min krops signaler, og har indset hvor tæt jeg var på at vælte, ligesom jeg har lært at stole på mine egne evner, og det VIRKER! I forløbet har det været specifikt godt, at vende mine problemer/udfordringer med Britta, og lære at se tingene fra en anden og mere positiv vinkel. Jeg har fået klarlagt hvor vigtig tid til mig selv er, lige som Britta har udfordret mig på mit mål, på en måde så jeg nu ved hvor vigtigt det er for mig. Jeg har gennem forløbet fået mange brugbare værktøjer med mig, ikke mindst til at sove, prioritering af mine opgaver samt til at kunne sige til og fra.

Det har været en rigtig godt forløb, som jeg fik mere ud af end forventet. Jeg kan bestemt godt anbefale et stressforløb gennem Balance til andre.”  

Kristian Humlegaard
SK Forsyning A/S

“Jeg er blevet bedre til at lytte til mine kropssignaler. Jeg har lært at bruge mental træning og bede om hjælp når det er nødvendigt. Det har været et rigtig godt forløb og jeg har modtaget en professionel behandling, ligesom Britta også har været hjælpsom mellem vores samtaler når det har været nødvendigt.

Jeg kan anbefale andre at gøre brug af Britta stressviden, hvis de vil af med stress og have det bedre. Det er RIGTIG GODT!”

Hanne
Ansat hos Novo Nordisk

“Jeg arbejder som sekretær og har altid mange bolde i luften. Jeg har igennem flere år været stresset med mange symptomer, da jeg kontaktede Britta. Hun fik mig til at forstå hvad stress er for en ‘størrelse’, og hvordan jeg håndterer den. Jeg har gennem coaching-forløbet fået nogen gode værktøjer til at bruge til styring i dagligdagen. Coaching-forløbet har været meget intenst, jeg har skulle arbejde med de udfordringer der har været.

Resultatet er rigtig godt, jeg har nu troen på at jeg aldrig kommer derhen igen hvor jeg oplever langvarig stress. Jeg giver hermed Britta de varmeste anbefalinger, hun ved hvad hun gør.”

Laila Petersen

“Jeg har været gennem et rigtig godt forløb. Specifikt har værktøjet ‘stressdagbogen’ givet mig et hurtigt overblik over de ting der stressede mig, og som jeg skulle have lavet om på. Jeg har lært at blive bedre til at tackle min stress og læse mine stress-signaler. Jeg vil helt klart anbefale andre at kontakte Britta/Balance, hun er en suveræn støtte og hendes metoder virker.”

Kit Rommel
Tidligere ansat hos Statoil

“Jeg startede hos Britta efter en periode, hvor jeg først havde gået til psykolog. Jeg havde fornemmelsen af at stå i ‘ingenmandsland’ og havde brug for en person som kunne hjælpe mig videre og give mig nogle værktøjer til, ikke at falde tilbage i de gamle vaner og dermed opbygge ny stress. 
Allerede efter et par samtaler kunne jeg mærke, at det gik fremad, sammenholdt med de små opgaver som jeg arbejdede med fra gang til gang.
Det var/er hårdt arbejde, men tænker at jeg har fået en bedre forståelse af “hvorfor det gik galt” og ikke mindst, hvad jeg skal være opmærksom på, for at bevare mit “nye jeg”.

Jeg er ude af ‘ingenmandsland’ og klar til at tage hul på et nyt kapitel i mit liv.
Stor ros til Britta.”

Hanne Riis Madsen
Personalekonsulent

“Jeg henviste en medarbejder til Britta med det mål for øje at give medarbejderen indsigt og forståelse for nogle værktøjer, som ved egen formåen kunne hjælpe medarbejderen i balance igen. Disse forventninger har Britta til fulde indfriet, og hun har fra første møde skabt tillid og tryghed som rum for det fælles projekt vores medarbejder og Britta har haft sammen. Et seriøst samarbejde som har givet os en medarbejder med større tro på sig selv.”

Louise Jakobsen
Skolelærer

“Jeg har ændret min måde at tænke på, er blevet klogere på mig selv og har fået værktøjer til at få det bedre. Helt specifikt har jeg lært hvilke værdier der er vigtige for mig, hvilket har gjort at jeg nu ved hvad skal med mit liv. Britta lærte mig at det er vigtigt, at være glad for sit liv, og være i positiv udvikling, samt at det er vigtigt, at jeg prioriterer mig selv op. Jeg fik gennem forløbet hos Britta, en masse gode konkrete værktøjer som jeg har taget til mig, Jeg vil anbefale andre med stress at gøre brug af Brittas kompetencer.”

Mette Goeth
Børne institution

“Jeg har været utrolig glad, for at gå hos Britta. Fra dag 1, har jeg følt mig hørt og forstået. Britta har været god til at vende mit syn på forskellige opståede ting, hun har givet mig nogle opgaver med hjem jeg skulle løse, som har givet mig mulighed for en god og konstruktiv selvreflektion.
På kort tid, har jeg rykket mig utroligt langt, det giver mig et mentalt overskud, så jeg kan få ryddet op i de stressfaktorer der spøger i mit liv og får plads til nye ting, der er gode for mig. Det havde jeg svært ved at se, ville ske for bare en måned siden.

Jeg øver mig hver dag, i at være i nuet og lytte efter min mavefornemmelse, da det bl.a. er de to ting der har været svært for mig. Jeg har lært at det er MIT liv og der er MIG der bestemmer, uanset hvad der forventes af andre. Min nye måde, at finde ud af om jeg skal forskellige ting er, at dele det op i “BURDE”, “LYST” og “SKAL”, den metode hjælper mig utrolig meget i hverdagen.”

Jane Jørgensen
Special institution

“Jeg har fået en unik viden om stress og det der stresser mig. Gennem forløbet har jeg fået en masse brugbart materiale og gode værktøjer. Det har specielt været godt at der var arbejdspunkter til hver samtale, da det var med til at sætte min stress i perspektiv. Forløbet har været super godt. Tak for et fantastisk forløb det har hjulpet mig meget.”

Businesscoaching

Ronny Banerjee
Co-founder

“Vores virksomhed er i rivende udvikling og har på få år flyttet til større bygninger 3 gange. Vi har stor fokus på fødevaresikkerhed og mener også vi har rimelig godt styr på arbejdsmiljøet, men har ikke dokumenteret det. Med Balance ApS/Britta har vi indledt mangeårigt samarbejde ift. at sikre, at vores arbejdsmiljø lever op til vores ambitioner, om at følge DS/OHSAS 18001 samt gældende lovgivning. Balance ApS/Britta hjælper os med at holde os opdateret og sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt i den forbindelse. på rekordtid har vi opnået en omfattende dokumentation og en CSR politik, der kan sikre os certificering og samtidig dækker kravene ift. arbejdsmiljøloven, en dokumentation vi aldrig selv havde kunnet udarbejde.

Vi har nu et stærkt ledelsesværktøj der hjælper os ift. fremtidige kunder, lige som vi er blevet opmærksomme på nogle vigtige arbejdsmiljøområder. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde.”

Jens Birk
Erhvervsleder hos Slagelse Erhvervscenter

“Vi har brugt Balances elektroniske APV system, og det er helt klart et godt værktøj. Det er overskueligt, man har mulighed for at tilrette spørgeskemaet efter behov, så det passer lige din organisation. Den efterfølgende gennemgang af resultatet gør det helt klart muligt, hurtigt at fokusere og sætte eventuelle indsatser i værk. Vi har været rigtig glade for forløbet og kan kun anbefale andre at gøre brug af Balances APV system!”

Slagelse Erhvervscenter

Direktør Claus B. Jensen
CBJ Byggerådgivning ApS

“Balance sørgede for en professionel introduktion til vores nye elektroniske APV system fra Balance. Systemet var for mig meget overskueligt, med mange foretrykte spørgsmål der med få klik kunne tilpasses vores virksomhed. Efter tilpasning udsendte jeg APV’en elektronisk til mine medarbejdere, som igen med få klik kunne udfylde/kommenterer APV’en og hermed returnerer den til mig. Alt kunne foregå elektronisk, også at få udarbejdet den endelige vurdering af vores virksomheds APV i en samlet rapport.

Jeg kan kun give Balance de bedste anbefalinger for deres nye elektroniske APV system, det er overskueligt, nemt at gå til og det sparer tid, da alt foregår elektronisk, en selvforklarende vejledning og god en god introduktion til systemet.”

Nordstrøm & Bargmann ApS

Formidling

John Kryger
EHS Manager, Howden Axial Fans
Om Stress- og trivselsvejleder-uddannelsen

​”Kurset gør udstrakt brug af praktiske eksempler og vi blev præsenteret og indført i flere gode værktøjer. Et rigtig godt kursus med et klart socialt fundament. Jeg er absolut bedre rustet til det præventive stress arbejde. Velgennemtænkte værktøjer og praktiske eksempler er den røde tråd I kurset som er godt sat sammen af Britta. Der er god plads til dialog, debatter og diskussioner undervejs. Et godt kursus.”

Howden

Henrik Lundgaard
Tidligere Adm. Direktør
Om Stress- og trivselsvejleder-uddannelsen

“I SK Forsyning A/S har vi fokus på arbejdsmiljøet blandt vores medarbejdere. Derfor har samarbejdet med Britta Olsson og Balance ApS været vigtigt for os. Britta har undervist ledere og medarbejdergrupper i at identificere tegn på stress og dens årsag, samtidig med at give værktøjer til forebyggelse og håndtering. Endvidere har Britta haft adskillige medarbejdere i terapi og med sin kompetente og meget nærværende facon hjulpet dem på ret køl igen. Og det har virket! Jeg kan derfor på det varmeste anbefale andre – såvel firmaer som enkeltpersoner – at benytte Britta, både i forebyggende øjemed og når stressen alligevel har ramt.”​

Christian Fabricius
Region Sjælland

“Jeg var til et foredrag om tanker med Britta forleden og det eneste jeg tænkte var; bare der havde været mere tid. Det var rigtig godt.”

Region Sjælland

Jan
FF/Novenco

“Jeg var fornylig til et foredrag for opsagte medarbejdere. Jeg gik til det med blandede følelser, men derfra med hænderne oppe over hovedet. Britta kunne fortælle på en fangende og medmenneskelig måde, og hun viste respekt for vores situation. Jeg gik derfra med en rigtig god forståelse af min egen situation, og en masse gode værktøjer, bl.a. ved jeg nu, at jeg selv har indflydelse på mit liv, og den måde jeg tænker, og med værktøjerne kan jeg holde mig positiv, og har nu troen på, at det nok skal lykkes for mig fremover. Jeg kan kun anbefale andre at høre Brittas foredrag.”

Novenco

Flemming Christensen
UD

“Jeg hørte et indlæg fra Britta om tanker, og det at skabe balance omkring dem. Det var interessant og tankevækkende at se hvordan vi tænker, og dermed få redskaber til til at vende ens indstilling til begivenheden.”

Helle og Lisbeth
Café Trivsel

“Var til foredrag om balance i livet – Det var utrolig godt – godt forklaret og godt at få indblik i de forskellige stressfaser. Man kunne uden tvivl finde sig selv i faserne. Britta er en god formidler, og man føler hun taler til den enkelte deltager. God tid til drøftelser i plenum.”

Priser og praktiske forhold

Erhvervsrådgivning,outsourcing, APV, håndbøger m.m.: 
Vi er konkurrencedygtige på vores priser og tilbyder individuelle aftaler. Få en ALL-IN fra 995 kr./måned.

Erhvervscoaching: 
Enkeltsession (en til en) á ca. 60 min. kan foregå i virksomheden eller i Balances lokaler, kan også være over skype, telefon eller tilsvarende. I så fald er det altid kunden der ringer op.

Stressbehandling: 
Forløb på 7 sessioner, fordelt over ca. 12 uger incl. materiale fra 7.800 kr. Foregår som udgangspunkt i Balances lokaler

Teamcoaching/konfliktløsning/forhandling:
Afhængig af teamets størrelse og emne, deltager fra 1-2 coaches. Der skal som udgangspunkt påregnes et forløb med en varighed af ca. 6 timer. Pris udarbejdes efter aftale. Kan foregå i virksomheden eller i Balances lokaler.

Foredrag, workshops m.m:
Priser udarbejdes efter aftale, afhængig af tidsforbrug, antal deltagere og indhold m.m.

Kørsel:
Ved kørsel opkræves gældende statstakst pr. km. og 225 kr. pr. påbegyndt ½ køretime

Betaling: 
Ved bankoverførsel og 8 dages betalingsfrist, med mindre andet er aftalt.

Bankoverførsel til:
Bank: Sparbank, Slagelse
Reg nr.: 0570
Kontonr.: 0001905899

Forsinkelser: 
Ved forsinkelser til bl.a. coaching, reduceres tiden, ikke prisen.

Afbud/forsinkelser:
Afbud/aflysning af sessionen skal ske senest 24 timer før planlagte session. Ikke aflyste sessioner afregnes som fuld session.

Gratis Arbejdsmiljø Værktøjer

Herfra kan du hente gratis arbejdsmiljøværktøjer til din virksomhed – for endnu flere værktøjer, kan du melde dig ind på vores medlemsside, hvor du altid kan holde dig opdateret på viden indenfor forskning og politik omkring fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Videre til værktøjerne

Kundeudtalelser

Hør hvad en ALL-IN aftale har gjort for Friskpresset.dk og Vibes Malerfirma
Med ALL-IN aftaler har Friskpresset.dk og Vibes malerfirma sikret sig en ekstern ”medarbejder”, der har de optimale kompetencer indenfor områder som arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og kvalitet. Skulle du være interesseret i, at høre mere om ALL-IN aftaler og de muligheder du har med den, er du velkommen til at kontakte mig.

Stress på arbejdspladsen?

Stresscoaching sikrer virksomheden mindre sygefravær, øget arbejdsindsats, færre fejl, øget trivsel og arbejdsglæde, og dermed spares tid og penge. Stressbehandling er for alle medarbejde i organisationen og henvender sig til alle typer virksomheder, organisationer, klubber og foreninger

Vi tilbyder en målrettet hjælp til forebyggelse og afhjælpning af stress. ​Der kan være mange grunde til at en medarbejder rammes af stress. Stress skal tages alvorligt og behandles hurtigst muligt, for alle parters skyld.

Elementer i stressbehandling:
Forståelse af stress
Målrettet hjælp til at få stressen ud af kroppen
Tackle og forebygge fremtidig stress
Redskaber, læring og coaching løbende gennem hele forløbet
Tilbagevenden på arbejdspladsen

TAG STRESS-TEST FÅ en uforpligtende snak TAG STRESS-TEST FÅ en uforpligtende snak

Vil du have en dybere forklaring på vores ALL-IN pakke, så kan du læse endnu mere her

Læs mere om ALL-IN

Referencer

Et stærkt samarbejde er vejen til et godt arbejdsmiljø!

Nyeste indlæg

På Balance Bloggen kan du finde inspiration og guides til et privat- og arbejdsliv i balance.

BESØG BLOGGEN

Nyeste indlæg

På Balance Bloggen kan du finde inspiration og guides til et privat- og arbejdsliv i balance.

BESØG BLOGGEN
At være ramt af stress er flovt – derfor fortæller din kollega dig ikke, om sine stress symptomer

Grundene til at man rammes af stress, kan være mange. Det er ikke altid at [...]

Kvinder er oftere stressede end mænd

I fredags havde A4 Arbejdsmiljø en relevant artikel med i deres nyhedsbrev, om stress mellem [...]

Trænger jeres arbejdsmiljøarbejde til et servicetjek? 🤔

I en travl hverdag kan det være svært at få prioriteret arbejdsmiljøet optimalt i arbejdsmiljøgruppen. [...]

Det systematiske arbejdsmiljø strammes op i ny bekendtgørelse

Reglerne skal gøre APV’en til et mere aktivt og handlingsorienteret redskab i arbejdsmiljøarbejdet. Samtidig tydeliggøres [...]

Balance fylder 15 🎉

Vi har rundet milepælen – 15 fantastiske år … Men vi har simpelthen så travlt, [...]

Fremtidens arbejdsmiljø

Ingen tvivl om at arbejdsmiljøet er i fokus både politisk og ude i virksomhederne. Lovmæssigt [...]

Arbejdsmiljøet som konkurrenceparameter

Det gode arbejdsmiljø ses nu som en konkurrenceparameter. Jobsøgende har fokus på arbejdsmiljøet som en [...]

Kender du §12 i arbejdsmiljøloven?

Arbejdstilsynet peger på, at paragraf §12 i arbejdsmiljøloven stadig håndhæves. Den siger: ”Hvis arbejdsgiveren ikke [...]