Er selvledelse en del af jeres kultur?

Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, trives og præsterer de bedre. En indsigt der burde være de fleste bekendt, men hvis man tror at ansvaret for arbejdet kan overlades til medarbejderne alene, må man tro om. I min optik skal virksomhedens ledelse styrke og lede selvledelse, så det bliver en central del af virksomhedens kultur, at medarbejderne tager ansvar for deres arbejdsopgaver og for hinanden.

Alt for tit ser jeg, at en APV viser, at årsagen til mistrivsel og måske stress i en organisation er mangel på selvledelse, selvansvar samt mangel på kompetencer.

Medarbejderne skal ikke basere deres valg og prioriteringer på individuelle følelser, holdninger og fornemmelser, men skal lede sig selv, så de sikre at understøtte virksomhedens grundlæggende forretning. Lederne skal holde fokus rettet på medarbejdernes resultater og sørge for, at der er sammenhæng mellem deres personlige forståelser og formåen af de konkrete arbejdsgaver og virksomhedens overordnede strategiske målsætning.

Jeg tror vi skal ændre den måde, vi leder og arbejder sammen på. Det handler om at gøre selvledelse strategisk, så alle i virksomheden holder opmærksomheden fast rettet på virksomhedens forretning, at vi hver især kender vores mål, rammerne og forventningerne, og vi i selvledelse for mulighed for at udfylde rammen og vise vore værd.

Har I brug for sparring til ledelse, arbejdsmiljø eller stresshåndtering? Kontakt os.