Trivselsprojekt i fuld gang med støtte fra Velliv Foreningen.

Målet kan være det samme i forskellige virksomheder, men vejen dertil skal være forskellig, for ingen virksomheder og medarbejder er ens.
Det bedste resultat fås med tilpasset materiale og undervisning, medarbejderinvolvering og en god styregruppe der støtter projektets implementering undervejs.
Hos KW Betonteknik i Slagelse arbejder vi med at optimere trivselslen som en integreret del af arbejdsmiljøarbejdet, inden for den ressourceramme og den relativt smalle organisation som karakteriser virksomheden.
Et særligt delmål er at arbejde med trivsel som en fælles kulturel værdi for virksomheden, som også kan medvirke til at skabe en bæredygtig sammenhængskraft i forbindelse med virksomhedens fortsatte vækst.
Et samarbejde med Jan Hansen fra Praticum, har sikret at ansøgningen til Velliv Foreningen er ‘kommet i hus’ og vi nu er i fuld gang med projektet hos KW-Betonteknik.
Høre mere om dine muligheder for et lignende projekt?