Sygemeldinger går ud over kollegaerne

I har sikkert selv oplevet det. Ofte er det sådan, at når en medarbejder bliver sygemeldt med stress, så lægger det mange gange pres på alle andre i virksomheden. En tese som nu også er bekræftet gennem en undersøgelse fra YouGov.

I min optik er der ingen, der har fortjent at gå ned med stress og det er heller ikke acceptabelt, at det skal gå ud over kollegaerne.

Når jeg får en stressklient ind, så tegner der sig ofte et billede af en organisation, hvor klienten ikke er alene om, at være gået ned med stress. Der kan være flere før dem der har været sygemeldt med stress, lige som de kan fortælle, at andre i organisationen også går rundt med tydelige stresstegn og at det kun, er et spørgsmål om tid før der er flere, der melder sig syge med stress.

Manglende ressourcer – Kan du lige følge op på opgaven, tage fat i kunden eller gå til mødet m.m. Det er opgaver som nævnte, der ofte ligges over på andre i organisationen, når en kollega sygemeldes med stress. Opgaver som de tilbageværende kollegaer ikke nødvendigvis har kompetencer til, indsigt i eller ressourcer til. Opgaver der skal påtages, udover de opgaver kollegaerne selv er ansat til. Jeg hører ofte eksempler på, at de nærmeste kollegaer til en stresssygemeldt medarbejder, selv viser tegn på stress, fordi der mange steder stilles større krav om omstillingsparathed og at arbejde hurtigere.

Arbejdsopgaverne hober sig op, når en medarbejder bliver sygemeldt og nogle gange ligges disse over på kollegaernes skriveborde. Det sætter derfor ofte hele afdelingen under pres – som en kædereaktion, når en medarbejder sygemeldes med stress.

Pres skaber modpres. Stress skaber mere stress, hvis ikke der ledelsesmæssigt trædes til og skabes overblik og prioritering.

Jeg har skrevet om det før (“Undgå at blive smittet”). Stress smitter og i en grad, at det går udover effektivitet, produktivitet og bundlinje.

I forbindelse med en sygemelding, er det en ledelsesmæssige opgave og ansvar, at prioritere benhårdt i arbejdsopgaverne, sådan at de øvrige medarbejder ikke også overbelastes og i værste fald må sygemeldes.

Læs også “Vi dør af dårlig ledelse og høj arbejdsmoral”

Vi er som medarbejder ansvarsbevidste og vil gerne skabe gode resultater, så derfor påtager vi os også selv på egen hånd, mange af de opgaver der ligger tilbage efter en sygemeldt kollega, men vi har ikke altid det store overblik og får derfor svært ved at prioriter, derfor skal den opgave ligges hos nærmeste leder. Man skal som leder undgå at flere medarbejder går ned med stress.

Læs også “kan din lederkappe stadig udvikles?”

Det er ikke kun medarbejder men også topledelsen, der har en forventning om, at lederne prioriterer medarbejdernes trivsel, fordi det psykiske arbejdsmiljø og trivslen i mange virksomheder er blevet en del af den overordnede strategi. hvis man ikke kan få det til at hænge sammen med de ressourcer der er til rådighed, så bør man som leder gå vider til egen chef for hjælp til prioritering og måske samtidig inddrage de tilbageværende medarbejderne i en fælles tilrettelæggelse af opgaverne.