Kan din lederkappe stadig udvikles og forandres?

I min bog ”Det handler om balance – fokus på stress og selvværd” skriver jeg bl.a. om det at smide offerkåben. Offerkåben er den kåbe vi tager på, når vi får den destruktive følelse af, at være offer for andre.

En lignende metafor vil jeg gøre brug af, når jeg her taler om lederrollen.

Forestil dig, at du som leder står foran et tøjstativ med lederkapper, alt sammen grundmodeller og du skal nu vælge den lederkappe, der umiddelbart tiltaler dig bedst. Det er med lederkapper som med lederroller, der findes ikke én færdig model. Du skal derfor finde din egen model, den der passer dig bedst og som du kan udvikle og forandre hen over tid.

Der snakkes meget om leder og ansvaret bag. Er det en god leder, en dårlig leder, kan man være født til rolle eller ej, skal man have empati for at være en god leder osv.?

Jeg har selv i mange år været leder, både i linje- og stabsfunktion, i krydsfeltet som mellemleder, siddet i ledergruppe, været leder med – og uden medarbejderansvar. Så jeg kender i høj grad til det, at vælge den rette lederkappe og sørge for, at den over tid kan udvikles.

Personligt tror jeg på, at det at være en god leder kan tillæres, på lige fod med alle andre roller i tilværelsen. Det kræver vilje og et oprigtigt ønske, om at være en god leder, lige som det kræver, at man sætter sig ind i de spilleregler der følger med, hvis man bevidst vil arbejde og trives med sin lederrolle.

”Man skal så, for at kunne høste”, lyder en gammelt ordsprog. Ift. lederrollen mener jeg, at man skal tage ansvar for sig selv, før man kan tage vare på andre. Når man vælger at tage lederkappen på, skal man samtidig være opmærksom på, at man ikke kun er leder for andre, men også for sig selv.

De fleste leder arbejder og gør rigtig meget for den gode trivsel på arbejdspladserne, men som leder er din egen trivsel og arbejdsglæde af meget stor betydning for hele arbejdspladsen.

Vi ved at stress smitter, men det gør arbejdsglæde i høj grad også og din trivsel som leder, er lige så vigtig som medarbejdernes. Som leder påvirkes du af det psykiske arbejdsmiljø på samme måde som dine medarbejder, det vil sige at du bl.a. påvirkes af dine opgaver, krav og de ressourcer du har til rådighed, for ikke at tale om de relationer du har til din egen chef og lederkollegaer, medarbejder osv.

Hvad gør du for at tilpasse din lederkappe og sikre at den udvikles og også beskytter dig?

Jeg ser blandt mine kunder, at stress ikke kun rammer medarbejder. Mange leder er presset og er måske ikke altid bevidst om de spilleregler der følger med i rollen, eller på forhånd har gjort sig tanker om, hvilken type leder man ønsker at være og målrettet er gået efter det og dermed tilpasset sin kappe undervejs.

Vi ved at stress og mistrivsel har store omkostninger for medarbejder og virksomhed, men de er endnu større hvis du som leder ikke trives i rollen.

Man kan finde mange tal og undersøgelser der påpeger, at sygefraværet er lavere, engagementet højere og motivation større på arbejdspladsen, hvor leder og medarbejder trives og hvor den sociale kapital er høj.

Derfor er din egen trivsel i lederrollen af stor betydning for hele arbejdspladsen og det er vigtigt at du kan gå forrest som en god rolle model.

Har I hos jer, fokus på leders trivsel og psykiske arbejdsmiljø? hvad gør I helt konkret?

Jeg har hos nogle af mine kunder holdt oplæg om stress og trivsel, med udgangspunkt i lederne, for så senere at udvide det til resten af organisationen. Dette for at signalere til hele organisationen, at ledelsen tager ansvar for trivslen på arbejdspladsen og går forrest.

Måske det også kan være en måde hvorpå, I kan arbejde med trivslen hos jer?

Hvilken kappe tager du på dine skuldre?