Undgå at blive smittet

Udfordr den dårlig stemning på arbejdspladsen, hvis du møder den – undgå at løbe med den

Oplever du brokkende kollegaer, så skal du passe på, for negativitet, brokkeri og dårligt humør smitter.

Brokkehoveder finder vi alle steder, både på arbejdspladsen og i privatlivet, og en negativ energi kan hurtigt blive som en smittende virus og på den måde vil du hurtigt opleve at ”lavinen ruller”. Undgå at blive medløber uden at have sat dig ind i, hvad brokkeriet reelt handler om.

Der går sjældent røg af et bål uden der er ild, med det mener jeg, at det er sjældent at brokkeriet er helt grundløst. Stress, dårlig ledelse, manglende information og kommunikation omkring omstruktureringer osv. kan præge stemningen på arbejdspladsen og sætte gang i negative tanker og brokkeri. Undgå at løbe med på brokkeriet, hvis ikke det er en målrettet og konstruktiv kritik, men blot brokkeri for brokkeriet skyld.

Hvis kritikken er konstruktiv, så er det langt bedre at opfordre kollegaen gå til sin leder, HR, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten og få en fortrolig samtale, ellers forsøg at styre uden om. Jeg ved det kan være en svær proces, kender det fra mig selv, man opdager ofte først når man er hoppet med på galejen at den er gal, men når du er bevidst om brokkeriet så kan du nå at stoppe op i tide. Prøv at udfordre brokkeren, ved at spørge ind til det kollegaen er utilfreds med, og spørg eksempelvis til, hvad vedkommende selv kan og vil gøre for at ændre på tingene.

  • Er man utilfreds med forhold på arbejdspladsen, skal det påtales over for ledelsen.
  • Er man utilfreds med kollegas adfærd, så påtal det over for den pågældende.