Stress eller udmatningssyndrom


Stress eller udmatningssyndrom

Begrebet stress bruges i flæng og gør det svært, for dem der er alvorligt stresset at acceptere, at de er ramt af stress.
Hvis man kan bruge udtrykket stresset, om det at stå i kø hos købmanden, så kan det jo ikke også være stress, når man er så fysisk og psykisk medtaget, at man ikke kan komme ud af sengen?

Svenskere har siden 2003, som det eneste land i verden, en officiel diagnose for dem, der går ned med alvorlig stress. De kalder det udmatningssyndrom.
Det, at Svenskerne har en sådan diagnosen har gjort, at de har kunne forske i det. I Danmark bliver det ofte kaldt udbrændthed eller som en graduering af stress – Alvorlig stress. Jeg er begyndt at bruge termen udmatnings- eller udmattelsessyndrom, da det giver mere mening. Det er også min opfattelse at flere læger er begyndt at bruge begrebet, jeg oplever i hvert fald klienter, oftere komme til mig, med diagnosen udmattelsessyndrom.

Iflg. Bjarne Toftegård fra Forebyg Stress, konkluderer Svenskerne på deres forskning, som er meget klar. Den bedste hjælp, man kan give en med udmattelsessyndrom, er:
1. Accept af situationen og tage udgangspunkt i den
2. Undgå at gøre det værre
3. Tid

Der er ikke nogen behandling med signifikant effekt, hverken med mindfulness, haveterapi, kognitiv terapi, eller nogle andre formere for hjælp. De bruger ACT (Acceptance and Commitment Therapy) i behandlingen, som stresscoaching bl.a. er baseret på. ACT helbreder ikke, men hjælper i forhold til de tre ovenstående ting.

Med begrebet udmatningssyndrom, kan vi også bedre forstå og fortsat bruge begrebet stress i de lettere udgaver.

Har du brug for hjælp ift. stress eller udmatninssyndrom, så lad mig høre fra dig. sammen finder vi vejen tilbage til din livskvalitet igen.