Sæt stop for tidsrøverne

Lug ud og få mere tid på arbejdet og privat

Dit liv bliver enklere, hvis du bliver klar over, hvordan du bruger din tid og får luget ud i unødvendige tidsrøvere og for mange gøremål. Det gælder om, at være tidsrealist frem for tidsoptimist.

Har stress indsneget sig, vil du sikkert godt kunne nikke genkendende til, at man tror man kan mere på den kortere tid, vi mister nemlig tidsfornemmelsen i forbindelse med stress.

For at kunne leve op til dine personlige værdier og mål i hverdagen, så er det en god idé at se din evne til at estimere og vurdere tiden efter i sømmene. Er det stress der ødelægger dit overblik og gør dig ude af stand til at vurdere din tid objektivt, så få taget hånd om stress, som det vigtigste inden du gør andet.

Læs også “Hvordan er din rolle?”

Mange af os er realistiske tidsoptimister, men vurdering af din tid kan læres. Det er vigtigt at se enhver opgave i sin fulde helhed, før vi kan estimere et tidsforbrug. Du kan blive mere klar over, hvordan du bruger din tid, for eksempel ved at se på dine overordnede mål og dine to do-lister for egne opgaver.

Læs også “Tidsrøvere og tanketyve”

Sæt det hele ind i et tidsskema og skab dig et visuelt billede af din tid. Måske opdager du, at du har for mange opgaver der skal løses på for kort tid. Måske viser det sig, at din historie (mantra) om ikke at have tid nok, ikke holder stik, men at der rent faktisk er tider rundt omkring i din ugeplan, hvor du ikke har noget planlagt.

Måske finder du ud af, at du har en masse tidsrøvere som med lethed kan luges ud og dermed give dig mere tid. Det kunne for eksempel være aktiviteter, som at bruge tid på C.C eller B.C.C mail, møder på arbejdet eller måden de afholdes på, unødvendige forstyrrelser, sociale medier og fjernsyn.

Når du først har fået mere tid, så hold dig selv fast på din nye plan, så du ikke lige så hurtigt putter nye aktiviteter i den nu genvunde tid.

Del gerne med mig og alle andre der læser med, hvordan en tidsrøver hos dig kan se ud?

Personligt har jeg i mange år ikke gået med ur. For jeg opdagede, at fordi det er en stor værdi hos mig, at komme til tiden i forhold til aftaler med andre, så brugte jeg meget tid på at kikke på mit ur op mod en aftale. Nu har jeg i kalenderen sat en 15 min. påmindelses tid ind før en aftale. Den har jeg tillid til og det har givet mig ro og mere tid til andre opgaver.