Mere uddannelse til arbejdsmiljø-repræsentanterne

Undersøgelser fra FTF og LO viser at arbejdsmiljørepræsentanter ikke bliver tilbudt efteruddannelse. Videnscenter for Arbejdsmiljø skrev i deres nyhedsbrev af d. 8. januar 2018, at arbejdsmiljørepræsentanterne mangler uddannelse. Kun halvdelen af landets arbejdsmiljørepræsentanter får tilbud om efteruddannelse, som de ifølge arbejdsmiljøloven har krav på. Samtidig peger 46 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i undersøgelse på, at mere uddannelse vil styrke deres position som arbejdsmiljørepræsentant.

Hvad gør I for at fastholde, at jeres arbejdsmiljørepræsentanter får den relevante efteruddannelse?

Viste du at man som arbejdsgiver skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende og at arbejdsgiveren, herefter også skal tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år, svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden?

Der er ingen krav til hvilken form for supplerende uddannelse der tilbydes, så brug kravet til at styrke jeres arbejdsmiljøområde med den relevante uddannelse, der kan være til gavn for både arbejdsmiljørepræsentanten, de øvrige medarbejder og organisationen.

Det psykiske arbejdsmiljø fylder mere og mere og vi kan ikke komme uden om, at stress er blevet et begreb, vi er nødt til at forholde os til ude på arbejdspladserne.

Vi tilbyder derfor jeres arbejdsplads at få uddannet gode stress/trivselsvejleder, der kan støtte op om jeres psykiske arbejdsmiljø liges om vi tilbyder at arbejde med jeres arbejdsmiljøorganisation i en fælles workshop dag omkring et aktuelt emne, som I gerne vil have belyst og arbejdet med. Det kunne eksempelvis være sygefravær, bedre trivsel, øget samarbejde m.m.

Ovenstående uddannelsesmuligheder indgår som den lovpligtige efteruddannelse og kan selvfølgelig også suppleres med andet.

​D. 13-3 afholder Balances i samråd med organisationen Lederne en konference, under overskriften ”Leder tag dit ansvar! -og skab trivsel på arbejdspladsen”, en dag som denne kan også bruges som efteruddannelse.

Kilder: lov om arbejdsmiljø 1084 af d. 19. september 2017, kapitel 2 – samarbejde om sikkerhed og sundhed, §9.