Sæt fokus på jeres CSR

Forleden havde jeg en snak med en jobkandidat. Jeg spurgte hvorfor vedkomne havde valgt at søge hos os, og svaret kom med baggrund i vores CSR-profil. Fordi jeg på jeres hjemmeside bl.a. kan se, at I tager ansvar, socialt som miljømæssigt og har fokus på et godt arbejdsmiljø. Jeg kan lide jeres værdier og I viser, at det ikke bare er tomme ord.

Mange virksomheder arbejder bevidst med et øget fokus på CSR – Corporate Social Responsibility. På Dansk betegner vi det også som virksomhedens sociale, sundheds- og samfundsmæssige ansvar.

Rigtig mange virksomheder tager ansvar på forskellig vis og arbejder måske helt uden at vide det med en CSR-profil.

Grundlæggende er en CSR-profil, et fokus på at man som virksomhed tager ansvar, blandt andet ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc.

Ved at indarbejde et bevidst fokus på jeres CSR-profil, konkretisere og dokumentere I jeres indsats og synliggøre jeres værdier og holdninger på området. Vælger I også at gøre det synligt for andre evt. gennem jeres hjemmeside, årsregnskab eller andet kan det være effektivt ift. positionering på markedet, fastholdelse af medarbejder og tiltrækning af både medarbejder og kunder ligesom samarbejdspartnere og offentlige myndigheder får et positivt indtryk af jeres virksomhed. CSR-profilen bliver dermed et ledelsesværkstøj, der effektivt kan bruges i alle størrelser af virksomheder og i alle brancher.

Gennem bl.a. arbejdsmiljøarbejdet hjælper vi vores kunder med at skabe fokus på dele af deres CSR. Kontakt os og hør hvordan vi kan støtte op om jeres arbejdsmiljøarbejde og CSR profil

Hvis du kan hente inspiration til jeres CSR-profil gennem vores, er du meget velkommen til at kikke nærmere .