Hvilken medarbejdervalgt arbejdsmiljø-repræsentant vil du helst have?

Når du skal træffe et valg om, hvem du skal vælge til at repræsentere dig i jeres arbejdsmiljøudvalg, hvad vælger du så på baggrund af? Hvad er vigtigt for dig i den sammenhæng?

 

Som arbejdsmiljørådgiver oplever jeg mange forskellige arbejdsmiljørepræsentanter ude omkring

  • Der er dem, der reelt ikke er valgt, men er peget ud af ledelsen, fordi det var let og bekvemmeligt.
  • Så er der dem der tager valget, fordi der ikke var andre der ville. De tager posten mere af pligt end af interesse – Nogen skal jo!

De to typer er ofte ikke særligt engageret, de er mere arbejdsmiljørepræsentant af navn end af gavn. De er ikke opsøgende i deres arbejdsmiljøarbejde og engagere sig ikke i opgaven. De bruger så lidt tid som muligt på opgaven og gør KUN lige det der er nødvendigt. De tager arbejdsmiljøuddannelsen fordi det er et lovkrav, men ville helt have brugt tiden på noget andet. Det farlige her er, at ledelsen har den samme holdning.

Jeg siger ikke, at man som arbejdsplads og ledelse i denne situation ikke er interesseret i et godt arbejdsmiljø, men ofte er det rammen omkring, man ikke ønsker at investere så meget i. Denne type virksomheder får ikke altid lavet den lovpligtige arbejdspladsvurdering, årsdrøftelse eller fulgt op deres kemi. De holder ingen eller meget få arbejdsmiljømøder og sætter ikke tid af til arbejdsmiljøarbejdet og opfølgning på lovgivningen.

På den anden side ..

  • Så er der dem der gerne tager et kampvalg og engagere sig.

Den type medarbejder stiller gerne op, og tager rollen som arbejdsmiljørepræsentant til sig som et kald og en vigtig opgave. De går foran og er rollemodeller for deres kollegaer, sørger for at alle lovkrav overholdes og er altid et skridt foran. De bruger den nødvendige tid på opgaven og ser den som den vigtigst af deres opgaver. Du kan som medarbejde have tillid til, at de løfter opgaven for fællesskabet og lytter til deres kollegaer. Her vil ledelsen stå bag, og have en forventning til at arbejdsmiljøarbejdet prioriteres. Der sættes tid af til opgaven og efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanten.

Jeg ved godt, at det er sat op meget sort og hvidt, og at virkeligheden også byder på gråtoner. For selvfølgelig møder jeg f.eks. også arbejdsmiljørepræsentanten der RIGTIG gerne vil sætte fokus på arbejdsmiljøarbejdet og sin rolle, men hvor ledelsen ikke bakker op, og arbejdsmiljørepræsentanten der ikke udfylder sin rolle, selvom ledelsen giver plads til opgave og vægter arbejdsmiljøarbejdet højt.

Hvor er jeres fokus når det gælder arbejdsmiljøarbejdet?

Hvad kunne få dig til at stille op, næste gang I skal have valgt en arbejdsmiljørepræsentant?

Vi har specialiseret os i arbejdsmiljøarbejdet, henvendt til de virksomheder, der gerne vil have det gode fysiske- og psykiske arbejdsmiljø. Som vil prioritere arbejdsmiljøarbejdet og forpligtelserne i virksomheden, men ikke nødvendigvis har de interne ressourcer til at løfte hele eller dele af opgaven selv. Vi samarbejder med ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter, og skaber dermed tryghed omkring arbejdsmiljøarbejdet selv om tiden hos den enkelte repræsentant og i ledelsen ikke er til stede. Ingen virksomheder er ens, derfor sætter vi værdi i at skræddersy en ordning der passer den enkelte virksomhed og dermed giver værdi.

Arbejdsmiljøjournalist Søren Dam Nielsen skriver p.t. på en bog der skal bidrage til at synliggøre arbejdsmiljørepræsentanterne, fortælle om deres vigtige arbejde og skabe inspiration for andre arbejdsmiljørepræsentanter til at gøre en indsats – gennem en række portrætter af konkrete arbejdsmiljørepræsentanter.

Jeg glæder mig til at læse bogen, når den er færdig og er sikker på den kan skabe inspiration ude omkring.

 

Del gerne din holdning, hvad er en god arbejdsmiljørepræsentant for sig?