Det fysisk arbejdsmiljø

Ved det gode fysisk arbejdsmiljø, taler vi om meget konkrete og håndgribelige forhold, alt det vi kan høre, se, mærke og fornemme.

Gennem arbejdsmiljøloven vil vi klart kunne se, at der er en række forhold, vi som arbejdsplads skal sikre for at skabe et godt, sundt og sikkert miljø. Vi taler her om faktorer som bl.a.

• Tryg og sikker færdsel på arbejdspladsen
• Et godt og sundt indeklima
• Eftersyn og vedligeholdelse af maskiner og hjælpemidler
• Støj og belysning
• Indretning af arbejdspladsen
• Korrekt udstyr og maskiner
• Kemihåndtering
• Oplæring og træning
• Beredskabsplan
• Beklædning og værnemidler
• Sikkerhed for at arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt korrekt
• Varierede arbejdsstillinger og opgaver

Mange tror fejlagtigt at det fysiske arbejdsmiljø udelukkende høre til i forbindelse med produktion, lager, håndværksmæssigt arbejde osv. men det er også en del af kontorarbejdet.

Her vil man bl.a. se på de fysiske forhold som

• Stol og bord skal tilpasset den enkelte medarbejder
• Indretningen af kontoret generelt svare til gældende lovkrav, herunder bl.a. at der er den nødvendige plads mellem bordene
• Indeklimaet
• Ensidig gentagende arbejde

I forbindelse med kontorarbejde ses ofte problemer og skader i skuldre, nakke, arme og hænder, som fører til hovedpine, dårlig ryg og musearm.

Man har i dag større fokus på, at det stillesiddende arbejde kan have store fysiske og helbredsmæssige belastninger på kroppen.

Når vi taler om den fysiske arbejdsplads, så kan man grundlæggende sige, at den skal tilpasses og være indrettet det konkrete arbejde og den medarbejder der skal udføre opgaven, på en måde så arbejdet kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på både kort og langt sigt.

Det er vigtigt at følge med i lovgivningen da den hele tiden udvikles og følger nyeste viden. Bl.a. ser vi i øjeblikket ny viden ift. hvad der kan påvirke nattesøvnen og dermed livskvaliteten. Ny viden kan have indflydelse på hvordan arbejdet skal tilrettelægges.

De fysiske rammer skal tilsikre, at ingen medarbejder oplever at blive nedslidt eller komme alvorligt til skade på arbejdet.

Værktøjer
Der findes mange gode værktøjer til at få overblik over det fysiske arbejdsmiljø, bl.a. vil den lovpligtige APV kunne afdække, om der er forhold medarbejderne ikke finder tilstrækkelige og hvis APV’en er bygget op på en måde, der sikrer at få gode konkrete tilbagemeldinger fra medarbejderne, så har AMO/Ledelsen et godt værktøj til håndtering af handlingsplaner og dermed forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø.

Et andet overbliksværktøj er Arbejdsmiljøhjulet. Arbejdsmiljøhjulet er et visuelt værktøj, der hjælper med at prioritere de arbejdsmiljøområder der skal bruges ressourcer på. Tit ser jeg lister over arbejdsmiljøopgaver, men de bliver ikke prioriteret eller vurderet. Opgaverne gennemføres bare efterhånden, som tiden tillader det og i den rækkefølge de nu engang er kommet på listen.

Arbejdsmiljøhjulet er et effektivt værktøj til at få overblik over arbejdsmiljøopgaverne og skaber et overblik, der gør det nemt at prioritere og dermed lægge ressourcerne det rigtige sted.

Hjulet skaber overblik ved at sikre:

Fokus på de relevante arbejdsmiljøområder
Fokus på hvilke områder der skal forbedres
En måde at diskutere fordele og ulemper ved det nuværende arbejdsmiljøarbejde og handlingsplaner
Fastholdelse af initiativer

Brug hjulet i arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen, individuelt i grupper eller teams. Det skaber et godt visuelt grundlagt at drøfte de trufne beslutninger ud fra.

Som skrevet i det første indlæg i denne serie af tre indlæg om arbejdsmiljø, så kommer der endnu et indlæg og her vil overskriften være ’Det psykiske arbejdsmiljø’.