Få overblik over arbejdsmiljøopgaverne

Arbejdsmiljøhjulet er et godt ledelsesværktøj
Arbejdsmiljøhjulet er et visuelt værktøj, der hjælper med at prioritere de arbejdsmiljøområder der skal bruges ressourcer på. Tit ser jeg lister over arbejdsmiljøopgaver, men de bliver ikke prioriteret eller vurderet. De tages bare efterhånden som tiden tillader det og i den rækkefølge de nu engang er kommet på listen.

Hvorfor bruge arbejdsmiljøhjulet?
Arbejdsmiljøhjulet er et effektivt værktøj til at få overblik over arbejdsmiljøopgaverne og skaber et overblik der gør det det nemt at prioritere og dermed ligge ressourcerne det rigtige sted.

Hjulet skaber overblik ved at sikre:

• Fokus på de relevante arbejdsmiljøområder

• Fokus på hvilke områder der skal forbedres

• En måde at diskutere fordele og ulemper ved det nuværende arbejdsmiljøarbejde og handlingsplaner

• Fastholdelse af initiativer

Brug hjulet i arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen, individuelt i grupper eller teams. Det skaber et godt visuelt grundlagt at drøfte de trufne beslutninger ud fra.

Sådan bruges arbejdsmiljøhjulet
Helt konkret bruger du hjulet ved først at skriv de emner ned, som er de vigtigste for jeres sikkerhed og arbejdsmiljø f.eks.: Kommunikation, værnemidler, Kemi, handlingsplaner, Teknisk udstyr, stress, fravær, rod & uorden.

Tag evt. udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra jeres APV, interne audits, arbejdsmiljøgennemgang eller lignende.

• Tegn en stor cirkel (på papir, tavle, flipover, pc eller lign.)

• Cirklen opdeles i et antal felter svarende til antallet af emner

• Skriv emnerne på cirklen, et emne ud fra hvert felt

 

 

Hvor godt klarer I jer på de enkelte områder?
Drøft hvor tilfreds I er med det enkelte emne i arbejdsmiljøhjulet lige ’her og nu’ og indtegn jeres vurdering i hjulet, ud fra en skal på 0 = ikke tilfreds og 10 fuldt/helt tilfreds.

Farvelæg, skraver eller på anden måde visualiser jeres vurdering. Se illustrationen herunder.

Realistisk fokus og prioriteringsområde
Se på den færdige cirkel, hvilke emner skal forbedres og håndteres med en handlingsplan, på både kort og langt sigt.

En god tommelfingerregel at tage udgangspunkt i, er at emner der er vurderet under 4 er et rødt (haste/alvorlige) område. Mellem 4-7 er det gul – vigtigt, men haster ikke og mellem 7-10 er det grønt og her er vi egentligt god tilfreds og behøver ikke bruge ressourcer på det område lige.

Tag først fat i de røde områder og dernæst de gule.

Kortlæg årsagen til jeres score
Spørg nu jer selv, hvad er det der gør, at I score, som I gør ud fra det enkelte emne?

Eks. som vist i tegning, lav score på kemi. Her kunne det være, at I som udgangspunkt er godt tilfreds med den kemi I anvender, men vi ved at den lovpligtige kemiske risikovurdering ikke er på plads, ikke opdateret eller andet.

Næste spørgsmål er så: hvad skal der til, for at vi kunne være mere tilfredse med emnet?

• Kom med løsningsforslag (brainstorm)

• Vurder hvilke muligheder og barrierer, fordele og ulemper der er ved disse.

• Udarbejd en handlingsplan(er), sørg for at der står hvem der er ansvarlig for at få handlingsplanen gennemført, hvem der gør hvad, handlingsplan(er) og deadlines. Husk at være realistiske når I sætter deadlines.

Husk med mellemrum af følge op på handlingsplanen evt. i forbindelse med jeres arbejdsmiljømøder.

Har du brug for sparring til at komme i gang med dette værktøj, så tilbyder jeg 15 min. gratis telefonrådgivning.

Vil du have flere gode værktøjer, god inspiration til jeres arbejdsmiljø, gode links og information om ny på lovgivningen ift. arbejdsmiljøarbejdet?

ja