Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljøet er en fælles betegnelse, for de miljøforhold der skal arbejdes under. Vi kan opdele arbejdsmiljøet i følgende to områder:
Fysiske
Psykisk/Sociale

Langt de fleste af os bruger størstedelen af vores vågne tid på arbejdspladsen. Derfor er det også vigtigt, at man har det godt både fysisk og psykisk/socialt og kan være tryg i de rammer man nu skal arbejde under. Arbejdspladsen skal med andre ord være et godt sted at være.

Et godt arbejdsmiljø er ikke noget der bare er, eller kommer af sig selv. Arbejdsmiljøet udvikles i høj grad af medarbejdere og ledelse, altså alle ansatte i et fælles ansvar. Alle har indflydelse på arbejdsmiljøet og har et ansvar for, at alle trives og at arbejdspladsen er et sundt og sikkert sted at være. Vi er alle med til at præge den kultur vi har på arbejdspladsen.

Vi ser i dag en stigning i stress og generel mistrivsel på arbejdspladserne, og stress alene betragtes i dag som en folkesygdom. Det viser os at det gode arbejdsmiljø ikke er en selvfølge ude på virksomhederne og at der skal arbejdes hårdt og vedholdent, for at opretholde et godt arbejdsmiljø.

Et dårligt arbejdsmiljø har store konsekvenser både for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder, både på kort og langt sigt. Det er derfor vigtigt at der tages godt hånd om arbejdsmiljøet og at der arbejdes intenst med at skabe en arbejdsplads til glæde og gavn for alle, uanset branche og størrelsen af virksomheden.

Udfordringer er uundgåelige på en arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at alle er klædt på, til at tage dem når de kommer. Er du f.eks. bekendt med, hvilke signaler du skal være opmærksom på i forbindelse med stress? (Læs mit indlæg i magasinet “På Jobbet” – “Lær dine stress-signaler at kende“). Eller hvordan du kan sikre forbedringer på din arbejdsplads? Hvad du gør hvis der sker en skade, og hvordan du kan være med til at motivere en kollega?

I alle livets aspekter ser vi, som mennesker forskelligt på hvad der er godt og skidt. Derfor vil det altid være subjektivt, når vi taler om det gode arbejdsmiljø. Men der er alligevel en række konkret ting, der skal være på plads rent lovgivningsmæssigt. Også ting vi vil betegne som en selvfølge og værende positivt for det gode, sunde og sikre arbejdsmiljø.

I de kommende blogindlæg vil jeg dele nogle grundlæggende faktorer, for at sikre et godt arbejdsmiljø, samt råd og værktøjer til hvordan I sammen, kan forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

Næste gang er overskriften ’Det fysisk arbejdsmiljø’.

Vil du være sikker på at få indlægget direkte i din mailbox?