Det psykiske arbejdsmiljø

Det psykiske og sociale arbejdsmiljø handler om følelser, trivsel/mistrivsel og arbejdsglæde. Det er med andre ord en lidt mere uhåndgribelig størrelse at arbejde med, for det er ikke nemt at ”læse”, hvad andre mennesker tænker og føler. Måske lægger du ikke så meget mærke til det, eller tænker over om dit arbejdsmiljø er godt eller ej, for hvis der er et udpræget godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så har man en følelse af at være glad og tilpas. Man trives på og med sit arbejde og tænker ikke, at det kunne være anderledes.

Det er ofte, når noget ikke er som det burde være. Hvis der er noget galt på arbejdet og man begynder at have det dårligt, mistrives, bliver sårbar og begynder at nedbrydes og blive syg, at man lægger mærke til at arbejdsmiljøet ikke er, som det skal være.

Vi bruger en stor del af vores liv på en arbejdsplads, derfor fylder arbejdslivet og alt hvad det indeholder ofte meget i vores bevidsthed. Det gælder både, hvis vi er glade og tilfredse med vores arbejde – og hvis det af den ene eller anden grund slet ikke fungerer.

Derfor er psykisk arbejdsmiljø noget, der skal tages alvorligt – ikke mindst af arbejdsgiveren.

Trivsel på arbejdspladsen

Et positivt arbejdsmiljø tager udgangspunkt i en åben dialog, tryghed og nærvær. Det handler om, at der skabes en sund og tryg kultur, der giver plads til at man som medarbejder, kan komme til orde med tanker, bekymringer, forslag og ideer til arbejdet og kulturen på arbejdspladsen.
Det er vigtigt for os mennesker, at vi oplever at være en del af noget/nogen, at vi føler os inkluderet som en del af fællesskabet på arbejdet. Vi skal opleve at trives og positivt fungere i et sundt arbejdsmiljø.

At trives på arbejdspladsen handler om, at
• Vi tænker positivt om arbejdet
• Vi føler os engageret og motiveret
• Det vi laver, giver mening
• Der er noget at lave og vi kan bruge vores viden og ressourcer optimalt

I et godt arbejdsmiljø er der plads til konstruktiv kritik og ikke mindst ros. Som medarbejder skal der være plads til, at vi er forskellige og kan udvikle os, at vi oplever variation i dagligdagen og selv har mulighed for at tilrettelægge arbejdet.

Et godt arbejdsmiljø handler også om ledelses- og arbejdskvalitet, samt den sociale støtte blandt de ansatte.
Den gode kultur i virksomheden skal bæres af værdier som troværdighed, tillid, respekt, retfærdighed og rummelighed. Alle, både medarbejder og ledelse skal stå på mål herfor. Vi har alle sammen et ansvar for hinanden og for arbejdet, og for at skabe et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø.

De faktorer der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, er bl.a.
• Dialogen/kommunikation både kollegaer imellem og mellem ledelse og medarbejder
• Sociale relationer på kryds og tværs i virksomheden
• Respekt og/eller krænkende adfærd
• Krav og muligheder

Et dårligt arbejdsmiljø

Når nogen taler om et dårligt psykisk arbejdsmiljø, handler det ofte om en dårlig social stemning, hvor vi ikke er positive og støttende for hinanden.

Nogle oplever mobning/chikane og rigtig mange rammes af stress. Sladder og bagtalen kan også være ødelæggende for det psykiske arbejdsmiljø.
Det er vigtigt at forstå, at vi alle er forskellig og har forskellige behov og ressourcer. At der også skal være plads til, at der er et privatliv der skal passes ind i puslespillet.

Der skal være plads til at holde fri, weekend og ferie med en slukket mobiltelefon og en lukket mail

En af de største trusler mod det sunde psykiske arbejdsmiljø er stress, derfor er det vigtigt at skabe en balance i arbejdsforholdene i forhold til ressourcerne.

I Danmark ser vi en stigning i stress på arbejdspladserne og det betragtes i dag som en folkesygdom. I 2020 kom en ny lovbekendtgørelse der skal sikre det sunde psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og dette, fordi man har fået øjnene op for den stigende stress på arbejdspladserne. Arbejdsgiver er forpligtede til at være med til at holde stress nede og støtte op om det gode psykiske arbejdsmiljø. Stress kan anmeldes som arbejdsskade på lige fod med en fysisk arbejdsskade.

Stress er farligt for både den fysiske og psykiske sundhed og har store konsekvenser for både virksomhed og medarbejder.

Stress opstår typisk når arbejdsmiljøet er dårligt og usundt, det er ikke altid, man selv lige er opmærksom på hvad der sker, derfor er dialog og kommunikation en af de vigtigste nøgler til det gode arbejdsmiljø.

Det er også vigtigt, at du selv er opmærksom på egne stresssignaler og får analyseret årsagen, for ellers kan det være svært at gøre noget ved det.

Nogle af de mest kendetegnende stresssignaler er
• Hjertebanken og øget puls
• Øget tissetrang
• Klamme håndflader og tørhed i munden
• Indre uro
• Appetitløshed
• Hovedpine og andre uforklarlige smerter
• Koncentrationsbesvær og hukommelsesbesvær
• Træthed
• Dårligt humør

Sæt ord på og tale med en du føler dig tryg ved, så du får hjælp til at få stoppet stressen i tide, inden den bliver alvorlig.

Værktøjer

Hvis I ønsker ændringer i arbejdsmiljøet, er der en del ting, der kan gøres.

Først og allervigtigst skal der skabes en kultur, hvor det er legalt at give udtryk for sin holdning til situationen på arbejdspladsen, og at man sammen arbejder på løsninger og forbedringer til alles glæde og gaven.

Indfør værktøjer som sætter fokus på den gode dialog og de gode oplevelser. Det kan være fælles møder, hvor der sættes fokus på den gode historie, dagens solstråle eller at synliggøre de aktiviteter der handler om arbejdsmiljøet. Synlighed og åben dialog er nogle af de vigtigste elementer, når der arbejdes med et sundt og positivt arbejdsmiljø.

Lav fælles arrangementer også uden for arbejdstid.

Italesæt stress og trivsel og få et fælles sprog og forståelse af stress og trivsel.

Udarbejd en stress/trivselspolitik.

Hent evt. mere inspiration i vores tidligere blogindlæg og hjælp hinanden med at skabe gode arbejdsdage.

Vil du være sikker på ikke at gå glip af næste blogindlæg?