VI HAR TRAVLT💪 – derfor er det længe siden, du har hørt fra mig 🙈

Vi har fået stor succes med AT-Puljen.
Den giver rigtig god mening for mange mindre virksomheder og efter at puljen blev udvidet og nu dækker virksomheder med op til 100 medarbejdere, er der blot flere projekter der skal igangsættes.

I et projekt skal vi lave APV og trivselsmåling, kortlægning af handlingsplaner samt opfølgning herpå.

I et andet projekt er vi i gang med uddannelse af stress-/trivselsvejleder og fokus på trivsel i kulturen.

I et par projekter skal vi i gang med at beskrive arbejdsmiljøarbejdet, hjælpe med opbygning af AMO, udarbejde APV, Kemisk APV, indarbejde årshjul, årsdrøftelse m.m.

Vi afventer svar fra en del projekter, som skal igangsættes i løbet af efteråret/vinteren, men vi kan stadig tage dit projekt med også.

Lad os tage en snak om jeres arbejdsmiljøarbejde, jeg er sikker på, at vi også kan hjælpe jer. Vi sørger for hele ansøgningsprocessen og den afsluttende rapportering og så får I ovenikøbet dækket 80% af projektomkostningen – rent win win 😊👍.

Det kan være store som små projekter, men I skal ud af ’busken’ nu.
Der er stadig midler i puljen for indeværende år og lige nu er det besluttet at puljen fortsætter år 2023 ud. Fra vi får godkendelse på projektet, har vi 12 måneder til at få det afsluttet i, så vi kan sagtens søge nu og først gå i gang i løbet af vinteren, hvis det er der I har tiden til opgaven.

I kan kun få glæde af puljen, hvis I bruger en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Kontakt mig og hør mere om jeres muligheder – Vi gør det nemt for jer, at øge ressourcerne på jeres arbejdsmiljøområde.

Ring på 2162 1176.