Arbejdsrelateret stress får nyt politisk fokus

Jeg faner op Stress og trivsel på arbejdspladserne skal tages alvorligt. Dels arbejder jeg med området som arbejdsmiljørådgiver, og har også løbende medarbejdere og ledere i stressbehandlingsforløb. Jeg ser og oplever udfordringerne tæt på og er vidne til den høje pris det har for alle involverede, når stress rammer arbejdspladsen.Det koster samfundet 55 milliarder kroner […]