Når varmen bliver for meget

Vi har frem til nu, nydt godt af solen og den gode varme der gennem måneder har braget inde over landet. Nogen vil nok også mene, at det til tider har været lidt for meget, ikke mindst når man er på arbejdet og ikke bare, kan smide sig i hængekøjen med fødderne i en balge vand og en kold øl i hånden. Men hvad er egentlig reglerne omkring varmen, når vi tænker arbejdet ind?

Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen holdes på 20-22 °C ved stillesiddende eller stillestående arbejde. Arbejdstilsynet kræver, at temperaturen holdes under 25 °C, bortset fra perioder med varmebølge eller hedebølge.

For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme samt solskin gennem store, uafskærmede vinduer.

Når det er meget varmt udendørs, er varmetabet til omgivelserne fra et arbejdsrum mindre end normalt. Temperaturen stiger derfor og kan komme over 25 °C. Det accepteres normalt af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko. Derfor bør man tage visse forholdsregler, se “Gode råd” herunder.

Gode råd ved høje udetemperaturer:

  • Hvis der ikke kan holdes en temperatur på under 25 °C i perioder med normale udetemperaturer, skal man finde årsagen og løse problemet.  
  • Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme.
  • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 °C og luftfugtigheden er 40-60 pct.
  • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 °C.
  • Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
  • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.
  • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.
  • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.
  • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.
  • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut. 

Nyd en velfortjent ferien 😊