Kvinder er oftere stressede end mænd

I fredags havde A4 Arbejdsmiljø en relevant artikel med i deres nyhedsbrev, om stress mellem køn og årsag til at kvinder oftere end mænd rammes af stress. Artiklen er skrevet, på baggrund af en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af Arbejdstilsynets nationale overvågning af lønmodtageres arbejdsmiljø.

Det oplyses bl.a. at grunden til, at flere kvinder rammes af stress, skyldes sexisme på arbejdspladsen. Forskningsleder ved Roskilde Universitet forklarer, at kvinder har et mere belastet arbejdsmiljø end mænd, fordi sexisme stadig er udbredt på det danske arbejdsmarked. Her taler hun ikke udelukkende om den form for sexisme, der handler om lavere løn, upassende kommentarer eller en uønsket arm på skulderen. Men i høj grad også om det, der kan kaldes “upåagtet sexisme”, som ofte er ubemærket og kommer til udtryk i for eksempel jargonen eller fordelingen af arbejdsopgaver og at der er en forventning til at kvinder skal præstere mere end mændene.

Analysen viser også at arbejdsrelateret stress er 43 procent mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd, og at billedet går igen på tværs af brancher, uddannelsesniveau og alder.

Alle har et ansvar

Gennem nu 15 år, har jeg selv arbejdet med stressbehandling af både mænd og kinder, og stresshåndtering, trivsel og kultur på arbejdspladserne. Jeg ser ikke helt det billede og mønster som artiklen beskriver. Jeg oplever lige mange kvinder og mænd søge hjælp til stress hos mig. Titlerne er alt fra direktør, ejerleder, HR, administrativt personale, lærere, pædagoger, sygeplejersker, håndværkere, psykologer m.m. Og de kommer fra alle typer brancher.

Noget af det der giver arbejdsrelateret stress og ofte går igen blandt de klienter jeg arbejder med, er manglende kommunikation og synlig ledelse, fordeling af opgaver, ikke i relation til køn, men ift. de ressourcer der er til rådighed. En oplevelse af, at der ikke bliver lyttet, trods det at der bliver sagt fra. Manglende medindflydelse på egne opgaver, følelsen af at være blevet isoleret både i forhold til opgaver men også den fysiske isolation fra kollegaer, forflytning til andre opgaver eller teams uden medinddragelse, samarbejde, uønsket ansvar og ansvarsfordeling, placering i storrumskontorer, manglende ledelsesforståelse for at medarbejder ei et team, kan have forskellige behov for at kunne levere optimalt.

Jeg er klar over, at A4’s artikel er skrevet med fokus på kvindernes internationale kramp dag i fredags, men min opfattelse er, at uanset hvem der bliver ramt af stress – mand eller kvinde, så er det én for meget. Vi skal alle kæmpe for og arbejde med at skabe gode og sunde arbejdsmiljøer, hvor alle ansatte trives og undgå at blive ramt af stress. Det er der ingen der er tjent med.

Ledelsen har et ansvar

Arbejdsmiljøloven stiller krav om, at det psykiske arbejdsmiljø bliver indarbejdet i en sund arbejdskultur, som ledelsen har ansvar for.
Arbejdsrelateret stress er en dyr omgang for samfundet. Det koster både i form af fravær, produktionstab, hospitalsindlæggelser og førtidspension. Undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), viser at fravær i forbindelse med stress koster danske arbejdspladser mindst 16,4 milliarder kroner årligt.

Dertil kommer den menneskelige omkostning. Stress påvirker ikke kun den enkelte medarbejder, men også de relationer der er knyttet til, både privat og arbejdsrelateret.

Det er vigtigt, at Ledelsen står i spidsen, tager ansvar, holder fast og er gode rollemodeller. En god arbejdskultur skal ikke komme nede fra i organisationen, men tage sit afsæt i en ledelsesbeslutning.
En god arbejdskultur omfatter alle ansatte og ledere – en god arbejdskultur er alle ansattes ansvar, men ledelsen skal stå i spidsen og vise vejen.

Arbejdsrelateret stress ses i stort set alle virksomheder. Jeg møder desværre stadig oplevelsen af skam og afstandstagen fra stress fra virksomhedsledere- og ejere, og det er til trods for, at de er opmærksomme på at medarbejderne ikke trives. Vi kan kun ændre på en kultur, vi tør se i øjnene og kan kun blive gode, attraktive arbejdspladser, hvis vi tør tale om stress og tage afsæt i det for at skabe trivsel og en god arbejdskultur.

Jeg er nysgerrig på din holdning til stress 😊

• Hvad oplever du er den største årsag til stress?
• Er stress stadig et tabubelagt emne på arbejdspladserne?
• Hvordan arbejder I med stress og den gode kultur på jeres arbejdsplads?

Håber du vil bidrage, så vi kan få en god dialog om emnet!

Deltag i debatten på Facebook eller LinkedIn.