Få en god start på 2023

Måske har I allerede lavet jeres årsdrøftelse eller er godt i gang med den. Årsdrøftelsen er udover at være et lovkrav også en god måde, at se tilbage på året der er gået og tage ved lære af det og kikke frem og være forberedt. Årsdrøftelsen er et godt ledelsesværktøj, til at vurdere om vi bruger ressourcerne bedst.

Når et nyt år starter, er det oplagt at gøre status, vi gør det på så mange måder, gennem årsregnskaber, strategier, planer, mål m.m. Vi kikker fremad og ser på hvordan vi får et bedst muligt år 2023.

Når det handler om arbejdsmiljøarbejdet, vil jeg gerne hjælp dig/jer med at få skabt et godt fundament for et nyt år med mest mulig arbejdsglæde og trivsel.

Lær af året der er gået

Meget af vores arbejdsglæde kommer af, at vi værdsætter de god ting vi har og allerede gør. De ting der virker og dem der gør os glade og stolte.

Vi skal selvfølgelig stadig have fokus på at løse de eventuelle udfordringer der måtte være. Jeg vil derfor opfordre dig/jer til at beslutte hvilke(n) udfordring(er) du/I skal fokusere på at få løst i det nye år. Derudover skal I se på alt det, I faktisk allerede gør godt, det I skal gøre mere af, ligesom I også skal have fokus på det der er nyt og som du/I ved kommer i det nye år og som skal gøre en positiv forskel for jer i forbindelse med arbejdsglæden og trivslen.

Udvid jeres årsdrøftelse med denne lille øvelse, der stiller ind på arbejdsglæde i det nye år:

Kom godt fra start i det nye år:

Tænk tilbage på arbejdsmiljøet helt generelt i 2022. Gør det som leder og brug evt. refleksionerne i ledelsesevaluering eller brug spørgeguiden i AMO som udgangspunkt for en god og reflekterende drøftelse. I kan også lade jeres medarbejdere svare og bruge materialet efterfølgende i AMO eller ledelse.

Tænk tilbage på det foregående år med fokus på arbejdsmiljøet og besvar nedenstående 10 spørgsmål. Tag dig god tid og skriv dine/jeres svar ned, så har I et værktøj, I løbende kan evaluere på.

  • Hvad er gået rigtig godt i forhold til arbejdsmiljøet det sidste år?
  • Hvad har vi gjort, som vi kan være særlig stolte af?
  • Hvem eller hvad har haft en positiv indflydelse på arbejdsglæden?
  • Hvem har du/I gjort en særlig forskel for? (lav gerne en liste)
  • Hvordan har vi udviklet os i forhold til trivslen/arbejdsglæden?
  • Hvilke 5 gode ting i 2022 vil vi gerne have mere af i 2023? og hvordan vil vi gøre det?
  • Hvilke 5 ting i 2022, vil vi gerne have mindre af i 2023? og hvordan vil vi gøre det?
  • Hvad skal vi – som noget helt nyt – gøre for at skabe mere arbejdsglæde/trivsel i 2023 – generelt, på afdelings-niveau eller for enkelte medarbejdere?
  • Hvad vil du gøre/hvad skal vi gøre (eller blive ved med at gøre), for at skabe mere arbejdsglæde for hinanden i 2023?

Når vi ser på hvad der skaber trivsel på arbejdspladserne, så vil de flest af os gerne gøre mere end blot at løse en opgave – Vi vil faktisk gerne opleve, at vi gør en forskel! Og det gør vi nu bedst, når vi går glade på arbejde og oplever et fællesskab på arbejdspladsen. Arbejdsglæde gør os mere produktive, kvalitetsbevidste og effektive, vi er mere fleksible og overbærende.

Denne reflekterende øvelse kan give anledning til at revidere kompetence-planen for AMO eller andre nøglepersoner i virksomheden, det kan vise sig nødvendigt med træning og uddannelse.

Min opfordring til jer – gør arbejdsglæde og trivsel til en førsteprioritet og få en god start på 2023.

God arbejdslyst 😊