Er I sikret mod brand på jeres arbejdsplads?

Hvis ulykke er ude, hvad skal du så sikre dig?
• Først og fremmest skal du vide, hvor brandslukkeren er.
• Dernæst skal brandslukkeren eller brandtæppe være i god tilstand og kunne klare opgaven.

Desværre ser jeg mange brandslukkere ud på arbejdspladsen der giver falsk tryghed, fordi de ikke bliver kontrolleret og efterset efter forskrifterne.
Brandbekæmpelsesmateriel skal undergå et årligt eftersyn (tilsyn) af en sagkyndig person.
Den sagkyndige person der skal have den nødvendige viden, kan udpeges af virksomhedens ledelse, Så hvad holder jer tilbage?
For at sikre den nødvendige faglighed i dette betroede arbejde, kan du ved deltagelse på vores e-kurset erhverve dig tilstrækkelig viden og kompetence til at udføre og registrere tilsynet.
Få mere viden om vores Kompetencegivende kursus i ’anvendelse og eftersyn af brandmateriel’, eller andre af vores arbejdsmiljøkurser fysisk som psykisk, som er udviklet af fageksperter.
Få gratis adgang til hele kursus-kataloget – der er ingen binding eller forventning om køb.
Vi glæder os til at byde dig velkommen 😊