Arbejdspladsmiljø i en Coronatid

Verden er en anden og vi må alle lige nu, forholde os til at vores arbejdsdag er blevet en anden.

Krisen har store konsekvenser for arbejdsmarked. Mange virksomheder skal pludselig til at arbejde på nye måder, hvor vi bl.a. ser at mange i dag må arbejde hjemmefra, mens andre sidder alene tilbage på arbejdspladsen.

Krisen begynder også at sætte spor af utryghed og angst for eget eller andres helbred, om jobbet også er der i morgen og om arbejdspladsens fortsat vil eksistere osv.

Ledelsen stilles i denne Coronatid overfor nye krav, når opgaver, møder, medarbejdere og kunderelationer nu skal klares på distancen.

Jeg og min egen virksomhed er også ramt. Medarbejder er fritstillet, anden sendt hjem og jeg selv sidder alene på kontoret. Jeg må finde nye måde at servicere mine kunder og klienter på og sikre, at kontakten holdes og fungerer med ledelse på distance.

Jeg priser mig lykkelige over den teknologiske udvikling lige nu, som gør, at jeg kan skabe kontakt over Teams, Skype osv. og heldigvis kan meget arbejdsmiljøarbejde for mine kunder laves på distancen, men det sociale nærvær på kontoret og med mine kunder, samt sparringen i hverdagen mangler jeg i høj grad.

Med baggrund i egne erfaringer og den dialog jeg gennem de sidste uger har haft med mine kunder og klinter, deler jeg her 6 indspark til ledelse i denne krisetid.

For ét er hvad vi har fokus på lige nu, men vi skal også huske at der kommer en tid efter Corona krisen.

 

1. Fysisk ramme

Lige nu arbejder mange medarbejder hjemmefra og de er sendt hjem med en bærbar pc under armen. En løsning der er brugbar i en kort periode. Men du skal som leder huske at arbejdsmiljøloven også gælder for hjemmearbejdspladsen. Lige nu er vi en atypisk situation, men det sætter ikke kravene til side.

Havde perioden for hjemmearbejde kun været en kort tid, havde arbejdsforholdene ikke haft den helt store betydning, men den situation vi er i nu, kræver at der også tages hånd om de fysiske forhold. Sørg for at din medarbejder har en ordentlig skærm, løs tastatur, mus og godt arbejdslys. Hvis det er muligt, så sørg for at medarbejderen kan have bord og/eller stol med hjem også.

Italesæt at det er vigtigt at holde flere micro pauser gennem arbejdsdagen, så dine medarbejdere passer på ikke at side fastlåst for længe ved pc’en, med risiko for smerter og uarbejdsdygtighed.

Spørg ind til deres behov og hjælp til at rammen for arbejdet, er så optimal som muligt. Det skaber en god relation, motivation og arbejdsglæde.

 

2. Social kontakt og relationer

Vi har et undertrykt socialt liv lige nu. Kollegaer på jobbet er normalt en stor og væsentlig del af det sociale netværk, så når vi afskæres fra kontakten med nærmeste kollegaer kan der opstå et afsavn. Vi tænker ikke over i hverdagen, hvor meget den sociale og fysiske kontakt betyder for det gode arbejdsmiljø, men når vi afskæres som nu, opdager vi hvor stor betydning det har for trivslen.

Som leder skal du tænke ind, hvordan I kan sikre den sociale relation, selv om I ikke fysisk kan mødes. Lad Skype eller Teams møderne indeholde et socialt og uforpligtende input, hvor der også er plads til at snakke om løst og fast inden der bruges tid på det faglige indhold.

3. Hold kontakt

’Ude af syne ude af sind’, er der et ordsprog der siger, og der er noget om det. Hvis vi ikke bevidst minder os om, at holde fast i kontakten til medarbejderne. Alle har brug for at opleve at blive set og hørt, og ikke mindst opleve at få anerkendelse. “Selvfølgelig” siger du nok, men sandheden er, at det ofte er en svær handling, når man ikke har den normale sociale kontakt.

Særligt nu, er det vigtigt med kontakt, du skal som leder sikre at have en føling med dine medarbejder. Alle reagerer forskelligt i en krisetid og ikke alle reagerer rationelt.

Nogen medarbejder er gode til selv at søge kontakten, men det er ikke alle, så du skal som leder være den opsøgende. Lyt, spørg ind og vær nysgerrig. Afklar evt. misforståelser og tal til frygten og usikkerheden. Når vi er alene i perioder med usikkerhed, opstår usikkerheden og bekymringerne og vi har brug for at sætte ord på og skabe tryghed.

 

4. Del succesen

Lige nu kan vi nok blive enige om, at fokus går på alt det der ikke går godt, frygten for fremtiden både globalt, nationalt og virksomhedsrelateret. Vi er med andre ord udfordret på rigtig mange fronter, arbejdsopgaver, medarbejdere der ikke fysisk kan være sammen, kunder osv., men lige nu finder vi også ud af, at meget af den frygt, vi måske havde i den første krise-uge, har fået en anden form. Vi kan nu se os ud af mange ting med nye konstruktive løsninger og muligheder.

Vi har brug for, særligt i en krisetid at høre om det der også går godt og virker. Når der er fundet nye gode løsninger i det store perspektiv, men også helt ned i den enkelte opgave eller relation.

Husk at dele succeserne med hinanden. De gode historier der skabes lige nu, er med til at holde modet oppe og skabe trivsel og arbejdsglæde.

Start med dig selv som leder, del dine succeser og opfordr dine medarbejdere til at gøre det samme.

Sæt stråler på solen hver dag og være med til at skabe YES-følelse og arbejdsglæde.

Værktøj:

Hver medarbejder fortæller en succeshistorien – stor som lille og alt har betydning. Hver succeshistorie visualiseres som en stråle på solen 😊

 

 

 

5. Vis tillid

Hav tillid til at dine medarbejder løser opgaven hjemme. Det er ikke nødvendigvis en nem opgave, de står overfor i denne tid. Det at arbejde hjemmefra lige nu, er ikke det samme, som det vil være under normale omstændigheder. Hjemmearbejdspladsen skal for nogles vedkomne deles med børn og ægtefælde m.m., og med risiko for flere forstyrrelser og afbrydelser.

Hav og vis tillid til at opgaven bliver løst og hav fokus på resultatet frem for hvordan den løses. Accepter at tiden er en anden og at tidsplanen i opgaveløsningen kan være en anden.

Alle forsøger at gøre sit bedste lige nu og en arbejdsplads hjemme, skal finde en balance, i det der er realiteterne lige nu. Det kan betyde, at der skal arbejdes på andre tidspunkter af dagen, for at finde ro til fordybelse og mulighed for at arbejde uforstyrret.

Din tillid og flexibilitet som leder er afgørende og vil skabe motivation og arbejdsglæde.

 

6. Afstem forventninger

Usikkerhed skaber stress og mistrivsel og når vi ovenikøbet, er afskåret fra hinanden i denne tid, er det endnu mere vigtigt at få afstemt forventninger. Lad dine medarbejdere vide hvad der forventes af dem, når de arbejder hjemme fra eller sidder alene tilbage på kontoret. Hvad skal de tage fat i, når de opgaver de har løst er afsluttet, hvilke opgaver er vigtigst og hvornår er der forventet deadline?

Tiden nu kan også gøre, at der skal træffes beslutninger på anden måde, måske skal medarbejderen selv kunne træffe nogle beslutninger, og da vi ikke kan mødes som normalt, kan der også være behov for at sætte ord på, ift. hvornår man kan træffes og hvordan.

En god idé er at holde et lille statusmøde én gang om ugen eller hver 14 dag, alt afhængig af hvor selvkørende den enkelte medarbejder er. Men det er en god måde lige at samle trådene omkring opgaver, forventningsafstemninger, kontakten, tilliden og synligheden og en god måde at dele succeserne. 😊

 

Corona-krisen er en svær tid for mange virksomhed, men husk på, at alt har en for- og en bagside og det vi lærer af situationen og hinanden lige nu, er med til at forme fremtiden. Så find det gode i det der er lige nu og kom styrket igennem.

 

Bekymringer er uundgåelige lige nu. Uanset om man er leder eller medarbejder. Så har du brug for sparring og rådgivning, så tilbyder jeg lige nu en bekymrings-samtale – 30 min. for kun 300 kr.

Jeg er klar til at hjælpe dig på mail, telefon eller Teams.

 

D. 21-4-2020 kl. 11-12 afholder jeg et webinar gennem Slagelse Erhvervscenter om ovenstående emne og vil der komme omkring andre facetter af arbejdsmiljøet i en krisetid. Så er du nysgerrig på mere som medarbejder eller leder, så gå ind og tilmeld dig – det er helt gratis at deltage!

 

Jeg skriver løbende blogindlæg om stress, trivsel og arbejdsmiljøet og særligt i den seneste tid har jeg skrevet om emnerne ift. denne Corona situation. Vil du sikre dig at få mine blogindlæg direkte i din indboks?

Vil du orienteres om andre aktiviteter og nyheder som følg vores nyhedsbrev.