Skab koncentration og flow

Gør dit arbejdsliv enklere ved at skabe grobund for koncentration og fordybelse, så du ikke forstyrres unødigt. Som jeg var inde på i sidste indlæg – “Hvordan er din rolle , så handler det om fravalg og i dette tilfælde fravalg af multitasking, også selv om du mener du er god til netop det.

Multitasking hæmmer nemlig din koncentration og du kommer hurtigt til at gøre en masse halvt, måske kender du allerede til det, at zappe rundt i opgaverne uden rigtig, at blive færdig med nogen af dem.

Det handler om at finde sit flow, hvor koncentrationen er kærnepunktet og alt andet er ligegyldigt.

Flow er en tilstand hvor ens færdigheder og ressourcer tilsvarer den udfordring/opgave man står med. Det er en så intens oplevelse at være i flow, en tilstand hvor man ikke har opmærksomhed på andet end opgaven, tidsfornemmelsen forsvinder og bevidstheden ændres.

​Flow kan beskrive ud fra følgende formel:

 

Billede

​Hvis kompetencerne er lave og opgaverne tilsvarende ukompliceret, så kan man opleve at komme i flow, tilsvarende kan der være mange opgaver og også komplekse opgaver, men hvis kompetencerne tilsvar opgaverne så kan man også der opleve flow. Det handler ikke bare om at der er match mellem kompetencer og udfordringer, men også om at man kan skabe grobund for koncentration og fordybelse, der hvor flow opstår.

Hvis man oplever, at der er mange opgaver men kompetencerne, herunder ressourcerne ikke er tilstede, så kan der opstå stress , en stress som kan opfattes som angst og give sig til udtryk ved at du laver flere fejl, måske er bange for ikke at være god nok, føler dig utryg og tør måske ikke give udtryk for den situation du befinder dig i.

Læs også 10 ting der sætter gang i din stress”

Hvis man oplever at være høj på kompetencer, men ikke bliver udfordret i de opgaver man har, så kan man også opleve stress, men denne gang med udgangspunkt i, at det ikke giver mening.

Evindelig multitasking føre til stress og udbrændthed.

​Måden at undgå det på, er bl.a. at tjekke dine mails på udvalgte tidspunkter, vælg en opgave ad gangen, hold orden på dit skrivebord og mærk efter før du reagere på en forespørgsel. Du kan også minimere afbrydelser og forstyrrelser, ved målrettet at arbejde med din opmærksomhed gennem små mindfulness-øvelser, f.eks. hvor du lytter til din vejrtrækning i et minut, eller trækker vejret efter 4-4-8 metoden (Træk vejret langsomt ind gennem næsten, mens du tællet til fire inde i dig selv. Hold vejret mens du tæller til fire og pust langsomt ud gennem munden mens du tæller til 8). Du kan bruge øvelserne, når du venter på bussen, sider foran computeren, til et møde eller lignende.