Et bæredygtigt arbejdsmiljø

Tager afsæt i den kultur I har i virksomheden.

En bæredygtig arbejdsplads tager afsæt i medarbejdernes ve og vel og sikre, en sund og sikker kultur og arbejdsplads.

Et bæredygtigt arbejdsmiljø bygger på forudsigelighed og mening. At vi oplever, at vores værdier og styrker kommer i spil og giver os følelsen af engagement. At vi tænker positivt om arbejdet og fornemmer, at vi er en relation og skaber en relation til andre omkring os. Hvor kvaliteten af det samspil der er, kollegaer imellem også er en væsentlig præmis. Relationer som bygger på støtte og opbakning, er afgørende for trivslen. Der skal altså i organisationen være en høj grad af forudsigelighed. Arbejdet skal bestå af meningsfulde processer og ende med meningsfulde bidrag til fælleskabet.

Der skal være en vis del af flexibilitet gemt i den struktur, der er bygget op omkring os. En flexibilitet der åbner op for muligheder og hvor der ikke stilles støre krav til tilpasningskompetencerne.
Det er mange ting, der skal tages højde for, hvis man vil sikre et godt, sundt og sikkert bæredygtigt arbejdsmiljø. I har sikker meget af det på plads, men mangler måske lige, en indarbejdet kultur eller måske er der flere elementer som nævnt, der ikke helt spiller hos jer?

Det vigtige er ikke, at alt skal være på plads og tænkt ind fra start, men at man VIL et godt indarbejdet arbejdsmiljø og har fokus i den rigtige retning. Med et skridt ad gangen og altid fokus fremad, så er I på vej, og vil med garanti komme i mål før eller siden.

”At arbejde med et bæredygtigt arbejdsmiljø, tvinger os altså til at se på og udvikle strukturer, vilkår om man vil, hvor normen er, at ingen kommer til skade, hverken fysisk eller psykisk.” sagt af Thomas Milsted.

Læs mere om bæredygtig arbejdsmiljø i artiklen ’Et bæredygtigt arbejdsmiljø bygger på moral og etik’ i A4 medier