CSR er også for små virksomheder?

Hvor stor skal virksomhede være før CSR kan være aktuelt?

Min påstand er at alle typer og størrelser virksomhede kan have gavn af at arbejde med CSR.

Hvad betyder CSR?
Corporate Social Responsibility eller med andre ord virksomhedens sociale- og samfundsmæssige ansvar.

CSR som en del af forretningen.
FForretningsdrevet samfundsansvar handler om at fokusere sin indsats, så den bliver en naturlig del af virksomhedens kerneforretning.

Flere og flere kunder og samarbejdspartnere efterspørger etik og socialt ansvar, både ift. service, ydelse, produktion m.m.

CSR kan derfor bruges ift. markedsføring og rekruttering af nye medarbejder.

I arbejder allerede med CSR
Det er min påstand at mange danske virksomheder (private som offentlige) generelt har et stort fokus og ansvar ift. de sociale- og samfundsmæssigt forhold. Eks.: Miljø,- og klimaforhold, arbejdsmiljø, trivsel, socialt ansvar m.m.
Hvad gør I allerede?

CSR vs. bundlinje
CSR kan have positiv betydning for bundlinjen, ligesom det bærende i en CSR, er holdning, etik og moral.
Man skal som virksomhed turde tale om, at CSR arbejde og kampen for en bedre bundlinje indimellem strider mod hinanden.

Værdien ved at integrer CSR

 • Forbedre virksomhedens omdømme og giver større offentlig tillid.
 • Styrket relationerne til virksomhedens interessenter og forebygger eller begrænser evt. konflikter omkring virksomhedens aktiviteter og produkter.
 • Forbedre medarbejdernes sundhed og sikkerhed, og styrker evnen til at rekruttere, motivere og fastholde medarbejder.
 • Giver besparelser gennem øget produktivitet og ressourceeffektivitet, lavere vand- og energiforbrug, mindre affald, nyttiggørelse af værdifulde biprodukter og øget tilgængelighed af ressourcer.
 • Giver konkurrencefordele.
 • Styrker evnen til, at dokumentere indsatsen ift. samfundsmæssigt ansvar.

Hvordan kommer vi i gang?

 • Kortlæg de indsatser I allerede gør, og ikke kun det I drømmer at gøre.  Gør det i samråd med medarbejder og andre interessenter.
 • Udarbejd handlingsplaner, sæt konkrete mål.
 • Udarbejd en CSR politik/profil
 • Hold øje med mål og handlingsplaner og sørg for at rette til ved behov, min. 1.gang om året.
 • Tag det evt. med i den lovpligtige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Markedsfør jeres CSR, evt. gennem årsregnskabet, hjemmeside, nyhedsbreve osv. husk at fortælle de gode historier

Jeg holder løbende oplæg omkring CSR til små og mellemstore virksomheder og organisationer, senest for en gruppe under Slagelse Kommune, som ønsker at arbejde med begrebet, dels i kommunen men også ift. til lokale virksomheder. Et oplæg jeg lavede sammen med Egen vinding og datter, som også selv har udarbejdet en CSR politik.

Hos balance arbejder vi selv med CSR trods det at vi er en lille virksomhed, socialt og samfundsmæssigt ansvar har stor værdig i forhold til Balance både internt i virksomhed men også i forhold til de ydelser vi tilbyder vores kunder.

Vil du høre mere om hvordan vi arbejder med CSR hos os eller har du brug for sparring til at komme i gang, så er du altid velkommen til at kontakte mig for gratis vejleding.

Keep it simple

God arbejdslyst  🙂