Sæt stress på dagsordenen og fokus på omstillingsparatheden

Fleksibilitet og omstillingsparathed er kompetencer, der i høj grad noget der efterspørges mere og mere på arbejdspladsen. Jeg var ude og holde oplæg om stress i en mellemstor virksomhed forleden og der kom det frem, som så mange gang før hos andre af de virksomheder jeg besøger, at presset var stort, fordi man hele tiden skulle være klar til at ændre arbejdsrytmer, arbejde samme med andre teams, være fleksibilitet og omstillingsparat.

Med kravet om fleksibilitet og omstillingsparathed, er der også en øget risiko for, at medarbejderne rammes af stress. Langvarig stress er en meget alvorlig tilstand og derfor også en stor trussel for virksomhederne. Det er derfor vigtigt, at man som virksomhed gør hvad man kan, for at være godt informeret omkring stress, herunder fokus på hvordan man kan forebygge stress, hvad kendetegner/signalerne er hos en stressramt medarbejder og hvordan kan organisationen hjælpe medarbejdere med stress. Den bedste måde at samle alle nødvendige informationer herom, er i en effektiv stresspolitik.

Stress blandt medarbejderne kan skyldes mange ting. Det kan være stress der opstår i privatlivet og tages med ind i arbejdssfæren, eller stress som er opstået på grund af forhold på selve arbejdspladsen. Uanset hvor stressen stammer fra, skal arbejdspladsen tage vare på medarbejderen og hjælpe dem godt igennem et evt. stressforløb.

​Et menneske der har stress, er ikke kun til skade for sig selv, men har også indvirkning på omgivelserne og dermed også arbejdspladsen. Selvom en stressramt ikke nødvendigvis er sygemeldt, er arbejdsevne for de flestes vedkommen påvirket og det kan medføre, at de nærmeste kollegaer vil opleve en øget arbejdsbyrde. Eventuelle humørsvingninger og manglende overskud har ofte en negativ afsmittende effekt på hele afdelingen og arbejdspladsen som helhed. Forholdene er ens og gældende, uanset om der er tale om ledere eller medarbejdere.

Jeg holder løbende oplæg og kurser på virksomheder rundt om i hele landet, store som små, i stresshåndtering, lige som jeg hjælper med at få udarbejdet en stresspolitik matchende virksomhedens behov og ressourcer.

Vil I sætte stress på dagsordenen for 2017 og høste gevinsten heraf, så lad os samarbejde i den proces.

Kontakt
Britta Olsson
Balance ApS