Arbejdstilsynet begår færre fejl

Nye tal fra Arbejdsmiljøklagenævnet viser, at på blot fire år er antallet af forkerte afgørelser hos Arbejdstilsynet blevet halveret.

Er det fordi, at de tilsynsførende er blevet bedre til at vurderer arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne eller skyldes de fine tal, at normeringen hos Arbejdstilsynet ikke har være tilstrækkelig de seneste år, og at der dermed ikke har været det samme antal virksomhedsbesøg og dermed heller ikke så mange tilsynsreaktioner.

Eller er vi blevet bedre til at acceptere vilkårene efter et besøg fra Arbejdstilsynet og dermed ikke gør mere ved det, selv om vi måske ikke finder tilsynsreaktionen reel?

Min oplevelse er, at Arbejdstilsynet gør en godt stykke arbejde og mange virksomheder har gode oplevelser med deres tilsynsbesøg. Jeg oplever dog også at Arbejdstilsynet er presset og til tider ser gennem fingre, med de reelle arbejdssituationer de møder og holder sig tilbage med tilsynsreaktioner. I andre tilfælde har jeg også oplevet at der har været tilsynsreaktioner som ikke giver mening i den enkelte situation.

Særligt oplever jeg, at det er svært for Arbejdstilsynet at give tilsynsreaktioner på det psykiske arbejdsmiljø. Det er et mere komplekst område som ikke tidligere, har haft sammen fokus som det fysisk arbejdsmiljø. Det er jo alt andet lige, nemmere at forholde sig til, om der er lavet kemisk risikovurdering eller ej.

Hvordan oplever du de besøg I har haft af Arbejdstilsynet?

Læs hele artiklen fra A4nu, hvor også arbejdsmarkedsforsker Bjarke Refslund bland andet udtaler sig om baggrunden for tallene.