Arbejdsmiljøhjulet

Et ledelsesværktøj der er med til at skabe overblik

Arbejdsmiljøhjulet er et visuelt værktøj der hjælper med at prioritere de arbejdsmiljøområder der skal bruges ressourcer på.

Hvorfor bruge arbejdsmiljøhjulet?

Hjulet skaber overblik ved at sikre:
• Fokus på de relevante arbejdsmiljøområder
• Fokus på hvilke områder der skal forbedres
• En måde at diskutere fordele og ulemper ved det nuværende arbejdsmiljøarbejde og handlingsplaner
• Fastholdelse af initiativer

Hvem kan bruge arbejdsmiljøhjulet?

Hjulet er et effektivt værktøj der kan bruges flere steder i organisationen. Alene eller sammen med en ekstern arbejdsmiljørådgiver. Brug det eksempelvis i:

• Arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen, individuelt i grupper eller teams

Sådan bruges arbejdsmiljøhjulet

Skriv de emner ned, som opleves som de vigtigste for jeres sikkerhed og arbejdsmiljø, feks.: Kommunikation, værnemidler, Kemi, handlingsplaner, Teknisk udstyr, stress, fravær, rod & uorden.
Tag evt. udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra jeres APV, interne audits, arbejdsmiljøgennemgang eller lignende.

• Tegn en stor cirkel (på pair, tavle, flipover, pc)
• Cirklen opdeles i et antal felter svarende til antallet af emner.
• Skriv emnerne på cirklen, et emne ud fra hvert felt

Tilfredsheden af det aktuelle arbejdsmiljøarbejde

Drøft hvor tilfreds I er med det enkelte emne i arbejdsmiljøhjulet, lige ’her og nu’, og indtegn jeres vurdering i hjulet, ud fra en skala på 0 = ikke tilfreds og 10 fuldt/helt tilfreds.
Farvelæg, skraver eller på anden måde visualiser jeres vurdering. Se illustrationen herunder.

Realistisk fokus og prioriteringsområde

Se på den færdige cirkel, hvilke emner skal forbedres og handles på inden for kort og langt sigt.
Man kunne lave en vurdering der siger, at emner der er vurderet under 4 er et rødt (haste) område. Mellem 4-7 er det gul, altså vigtigt men haster ikke, og mellem 7-10 er det grønt og her er vi egentligt godt tilfreds og behøver ikke bruge ressourcer på det område lige nu.

Tag først fat i de røde områder og dernæst de gule.

Kortlæg årsagen til jeres score

Spørg jer selv, hvad er det ved det emne der gør at i scorer som i gør? Eks. som vist i tegning, lav score på kemi. Her kunne det være at vi som udgangspunkt er godt tilfreds med den kemi vi anvender, men vi ved at de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ikke er på plads, ikke opdateret eller andet.

Spørg igen, hvad skal der til, for at vi kunne være mere tilfredse med emnet? Kom med løsningsforslag og vurder hvilke muligheder og barriere, fordele og ulemper der er ved disse. Udarbejd en handlingsplan(er), sørg for at der står hvem der er ansvarlig for at få handlingsplanen gennemført, hvem der gør hvad og deadlines. Husk at være realistiske når I sætter deadlines.
Husk med mellemrum at følge op på handlingsplanen evt. i forbindelse med jeres arbejdsmiljømøder.