Vi har ansvar for hinanden på arbejdspladsen

At være en social støtte for hinanden på arbejdspladsen er med til at forebygge stress. Vi kan hjælpe hinanden i pressede situationer, både ved at give en hånd med og være en praktisk hjælp, men også ved at tale om tingene og LYTTE.

Det er individuelt hvad der stresser os, men 3 faktorer på arbejdspladsen har indflydelse på, om vi føler os stresset. Jeg ser det gang på gang, når jeg hjælper med stresshåndtering ift. stressramte medarbejder.

1)      Følelsen af kontrol
Hvis vi oplever, at vi ikke har kontrol over os selv og eget arbejde, så begynder vi at producere stresshormoner. Det er derfor vigtigt at have indflydelse på eget arbejde og få oplevelsen af kontrol, som gør at vi føler os trygge.

Kontrol på arbejdet handler om, at vi oplever at:

  • Have styr på vores opgaver og indflydelse på arbejdet
  • Opleve, at man har de rette kompetencer ift. de opgaver vi skal løse.

At vi på forhånd ved hvad der sker og hvilke arbejdsopgaver der kommer.

2)      Social opbakning
Vi ved alle, at når vi har det social godt med andre og føler os trygge, så kan vi yde meget mere og gøre det med glæde. Forskning viser nu det samme, samt vigtigheden af, at have nogen at snakke med og være fortrolig med.

3)      Følelsen af fremdrift
At fornemme, at det går den rigtige vej, giver os troen på at vi lykkes. Det er derfor vigtigt at vi som medarbejder, kan forstå virksomhedens mål og at de bliver kommunikeret ud på en troværdig måde.

Vi kan også hjælpe hinanden, ved at huske på, at fejre de små succeser i hverdagen.

God arbejdslyst til jer alle 🙂