Undgå at blive smittet

Stress er en af de tilstande der smitter allermest, fordi det handler om følelser mennesker imellem, hvilket forskningen nu også viser.

Efterhånden er der flere der bliver opmærksom på den smittende effekt af stress, som kan sprede sig lynhurtigt i en organisation. Når jeg får en stressramt medarbejder i samtale, viser det sig meget ofte, at der ikke blot er tale om den ene medarbejder, men at der også er andre i organisationen der er stresset.
I det følgende kan du læse om, hvorfor stress smitter (og hvad du kan gøre ved det, for at beskytte dig selv som leder og dine medarbejder)

Når en tilfældig i trafikken vredt dytter og fagter efter dig, så rammes du og kan bære personens stress med dig langt op af dagen, det samme sker, hvis de leder komme ophidset ind til møde og smider papirende på bordet. Faktisk viser forskningen at selv om vi ikke er fysisk i kontakt med andre der er stresset men blot kan se om fornemme dem, er det nok til at smitte og vi lader os påvirke.

Følelser spredes vi spejlneuroner i hjernen. Disse neuroner er med til at gøre, at vi som mennesker er i stand til at leve os ind i andre mennesker og forstå hvad de føler. Du kender det også fra et gab, når du ser nogen gabe, så smitter det og du begynder selv at gabe, eller når nogen smiler eller griner, så smiler eller griner du også. Det skyldes at vores spejlneuroner bliver aktiveret.

Det er min oplevelse, at hvis man i forvejen selv er sårbar i en periode, så er man også letter modtagelig for andres følelser og kan have svære ved at holde negativitet, stress og usikkerhed på afstand, følelser der kan påvirke dig negativt og dermed din hjernes ydeevne.

Jo tættere vi er knyttet, jo støre risiko for smitte
Forskningen viser, at jo tætter vi er knyttet til andre, jo lettere lader vi os påvirke – især kollager og tætte familierelationer. Det handler om at vi skal være klar til kam/flugt og derfor er nød til at være opmærksom på vore tætte relationer for at kunne beskyttet. Forskning viser at forsøgspersonerne, der observerede en stresset person selv viste forhøjede niveauer af stress hormonet cortisol.

Undgå at blive smittet
Som i alle andre situationer, så er det langt nemmere at blive smittet, jo oftere man er sammen med andre mennesker, og vi lever i et samfund, hvor det at have mange daglige relationer langt hen ad vejen er en selvfølge. Det betyder at stress og negative følelser i langt højre grad er smitterisiko. Lige som mange er gode til at beskytte sig selv imod sygdomme, men ekstra vitaminer m.m., skal vi også i det daglige tænke på hvordan vi kan beskytte os selv for stress smitten, hvordan vi kan styrke vores følelsesmæssige immunsystem.

Få her 3 stærke tips til at holde stressen på afstand.

  • Accept frem for modarbejdelse.

En accepterende og positiv tankegang omkring stress giver en øget styrke til at tænke proaktivt. Undgå at se og oplev stressen som noget negativt og en trussel, men som en mulighed for at komme videre. Vælger vi at lade os påvirke negativ af stressen, så oplever vores krop at der er fare på færde og begynder at kæmpe imod.
Bekræft dig selv i at du er god til at mærke andre og sætte dig ind i at andre kan opleve stress, og se det som en mulighed for at finde en løsning til at komme videre.

  • En positiv tilgang

Som jeg ofte siger til mine stresskunder, så handler det om at finde modvirkninger til stressen eksempelvis, neutralisere de negative virkninger fra en stresset person, ved en positiv tilgang. Undgå at spejle vreden og stressen, uanset om det er nonverbalt eller verbalt. Tilgå respektfuld med forståelse og et smil.

  • Byg et naturligt værn

Forestil dig, at du kan bygge et skjold mod stress, som du kan beskytte dig med, når du har brug for det? Selvværd er grundelementet i et stærkt skjold, så ved at styrke dit eget selvværd, vil du opleve en større sandsynlighed for, at du kan rumme og håndtere enhver stresssmitte risiko. Der er flere måder at styrke selvværdet på, bl.a. motion, for her vil din hjerne registrere sejrene og frigive endorfiner. Det samme sker når du roser dig selv og andre og når du har øje for de positive opleveler der fylder din hverdag.

Få hjælp til at håndtere stressen i jeres organisation.

Kontakt
Britta Olsson