Indeklimamåling

Spar rigtig mange penge…

Lav en måling af dit indeklima !Der er mange fordele ved at måle på indeklimaet, og vores IC-Meter er et yderst effektiv og professionelt  instrument til at lave en sådan måling.
Du kan nøje følge tallene for:

  • Støj
  • Fugten
  • Temperaturen
  • CO2 og dermed udluftningen i rum og lokaler. Har man mistanke om skimmelsvamp og evt. manglende udluftning  vil instrumentet kunne afsløre blandt andet dette.

Vi stiller vores professionelle måler (IC-meter) til rådighed for en måling hos jer. Få en ‘her og nu’ måling eller følg udviklingen over flere dage. Du kan følge grafernes udvikling gennem vores serverløsning og endeligt udskrive en grafisk rapport, så data kan gennemgås og analyseres, og I med baggrund heri kan optimere lokalernes drift til gavn for personer, kvalitetssikring af opbevaringen af varer, afsløring af problemer, skimmelsvamp og ikke mindst til at give store besparelser på sygedage, varme og elforbruget.