Fremtidens arbejdsmiljø

Ingen tvivl om at arbejdsmiljøet er i fokus både politisk og ude i virksomhederne. Lovmæssigt ser vigtige forbedringer bl.a. inden for kemi- og asbestområdet, ligesom der også på det psykiske område er kommet nye lovkrav. Men love og krav gør det ikke alene. Det er vigtigt at det bliver omsat til noget praksisnært ude på arbejdspladserne, så arbejdsmiljøet bliver gjort til en del af kulturen. Jeg tror at det psykiske arbejdsmiljøarbejde vil få et større fokus og sætte dagsorden for fremtidens arbejdsmiljø. Vi er kommet langt, men der er stadig langt endnu, før vi kommer stress og psykiske arbejdsskader til livs og anerkender disse forhold som en del af den samlede arbejdsmiljøpakke. Når psykisk arbejdsmiljø fortsat viser sig som problemer med rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og lange sygemeldinger, så syntes jeg, vi gør alt for lidt på det psykiske område ift. problemets størrelse.

I Balance har vi et særligt fokus på den oversete gruppe af små og mellemstore virksomheder

De bliver presset fra flere vinkler og kravene til dem er stigende. Vi gør det lettere for de virksomheder at arbejde med deres arbejdsmiljø, forebygge ulykker og nedslidning fysisk som psykisk.
I de seneste år har vi gennem arbejdsmiljøpuljen og vores samarbejde med WSP hjulpet en lang række virksomheder, ikke mindst i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Det var vores håb at kunne fortsætte dette arbejde med puljen som støtte til virksomhederne, men den blev desværre politisk nedprioriteret – Men det forsvinder opgaverne ikke af. Det er derfor fortsat en vigtig opgave for os at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø hos de små og mellemstore virksomheder.

Med vores kortlægningsværktøj kan vi hurtigt, sammen med virksomheden vurderer de konkrete arbejdsmiljøbehov og sætte en ramme op som passer til den enkelte virksomhed. Vi kalder det en ALL-IN aftale, en aftale hvor du som kunde er med til at præge indholdet af aftalen. Ingen kunder er ens og derfor kan en fast ensartet aftale ikke anvendes.
Vi ved, vi gør en positiv forskel for rigtig mange virksomheder og har en lang række værktøjer, der kan være med til at hjælpe arbejdsmiljøet fysisk som psykisk i den rigtige retning.

Skal vi sammen sætte jeres psykiske arbejdsmiljø og trivslen på dagsordenen og gøre den til en del af jeres kultur?

Vi sætter fokus på fremtidens arbejdsmiljø gennem bl.a. vores nyhedsbreve, hvor vi deler værktøjer, indsigt og viden inden for området.
Arbejdsmiljøet skal med rette have mere fokus på arbejdspladserne og i topledelserne, ikke mindst på grund af de konsekvenser et dårligt arbejdsmiljø har. Ikke kun konsekvenser for den enkelte medarbejder, men også for produktiviteten, fastholdelse af medarbejdere, rekruttering, sygefravær og stigende uheld og ulykker.

I øjeblikket hører jeg ofte om virksomheder, der må lukke dele af deres produktion og virksomhed ned, eller arbejde med stærkt reduceret bemanding på grund af rekrutteringsproblemer. Det gør at presset flyttes ind i virksomheden til de vedholdende medarbejdere med øget risici til følge. Det er mit håb, at vi kan være med til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen ude i de små og mellemstore virksomheder og hjælpe til, at lovkrav bliver omsat til noget praksisnært og brugbart i virksomhederne.

Der kommer uden tvivl flere nye krav til. Så vil I være med fra starten og sikre fremtidens arbejdsmiljø så lad os sammen se på mulighederne.

Ring på 2162 1176.