Det systematiske arbejdsmiljø strammes op i ny bekendtgørelse

Nyhedsopråb!

Reglerne skal gøre APV’en til et mere aktivt og handlingsorienteret redskab i arbejdsmiljøarbejdet. Samtidig tydeliggøres de eksisterende roller i arbejdsmiljøorganisationen.
Det er fortsat arbejdsgiveren, der skal sørge for, at gennemfører APV’en. Arbejdsgiveren skal sørge for, at AMO deltager i hele processen. I virksomheder, hvor der ikke skal oprettes AMO, skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansatte på tilsvarende måde deltager.

En APV-proces består af fire elementer

• En afdækning og risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
• Inddragelse af virksomhedens sygefravær, så det er muligt at vurdere, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
• En skriftlig handlingsplan til at løse de arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart.
• En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte tiltag og en opfølgning på, om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

Tydelige roller i arbejdsmiljøorganisationen og skærpet fokus på antallet af medlemmer

Den nye bekendtgørelse gør det lettere for virksomhederne at forstå, hvilke opgaver AMO skal varetage, hvad arbejdsmiljørepræsentantens rolle er, og hvad den udpegede arbejdsleders rolle er.
Arbejdsgiver skal som det nye kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at der er taget højde for det såkaldte ”nærhedsprincip” ved etablering af AMO og ved større væsentlige ændringer i virksomheden. Med nærhedsprincippet menes, at der er de nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper til at udføre opgaven. Den nye bekendtgørelse sikrer desuden beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, der ikke kan hente særlig beskyttelse i en overenskomst.

Vi venter spændt på at læse og forholde os til den nye bekendtgørelse, når den frigives d. 1-2-24.
Har du brug for hjælp til jeres APV eller sparring til at forholde jer til de nye regler? Så er vi klar til at hjælpe og aflaste dig!

Kontakt os