250 dør i trafikken hvert år, 1400 dør af stress

Når et dødsfald sker i trafikken, høre vi ofte om det i medierne, lige som der sættes ind lige dér hvor ulykken er sket, for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne, samme handlingsprocedure sker ikke, når det handler om stress.

Det er altid et tab når et menneske mister livet i utide og det uanset årsagen. Der er store omkostninger forbundet med hver eneste dødsfald, for arbejdspladserne og ikke mindst de efterladte, som pludselig har mistet en kær.

Når et menneske pludselig falder om på grund af stress, medføre det som regel store ændringer i livet, både for familien og den nærmeste omgangskreds, så som venner og kollegaer. En fast støtte, arbejdsindsats og sparringspartner i ens liv på arbejdet og privat, er enten helt væk eller er blevet en byrde, der kræver hjælp, opmærksomhed og opbakning. Hele ens hverdag bliver vendt på hovedet både for den stressramte og de pårørende, og det kan meget let føre til, at man også selv bliver stresset. Det er ikke uden grund at man snakker om at stress smitter.

Livskvaliteten bliver dårligere med stress
Som stresset kan du ikke overskue og gøre nær så meget som en ikke-stresset, det er ikke fordi man er doven, dum eller ugidelig, men krop og hjerne fungere simpelthen ikke optimalt med en overdosis af stresshormoner i kroppen.

Det nemmeste at sige til en stressramt er: Så tag dig dog sammen. Det sværeste for en stressramt er at gøre det!

Mange lære ubevidst at holde stressen nede og styre den i hverdagen, også selv om de har travlt og arbejder i en hektisk hverdag, og det er først når det sker, og man mister fokus på sin egen tilstand, at det for alvor bliver farligt.

Jeg arbejder med stresshåndtering – behandling, både i forhold til det enkelte menneske og virksomheden, det er vigtigt at forstå begrebet stress og lære at slippe stressen, og for virksomhederne at forbygge stress i organisationen.

Når man kan lære at styre sin stress, kan man også lære at slippe den igen, når det sker har man nemlig mulighed for, at holde fokus på det der er vigtigt. En øvelse der kan være meget svær eller nærmest helt umulig når man blot er lidt oppe i stressniveauet.

Stop stressen i tide
Man kan altid gøre noget for at stoppe stressen lige dér, hvor den opstår, det handler om at få reduceret antallet af stressramte, dødsfald og -tilskadekomne. Selv en lille indsats i den retning har en stor virkning.

Få fem gode råd til at styre din stress

  • Lær din stresstegn at kende – vi er forskellige som mennesker, så derfor er dine stresstegn ikke nødvendigvis de samme som din kollegas.
  • Observer de situationer der udløser stressen, vurder grunden til at lige netop det stresser, så du får handlet på det i nuet.
  • Vær bevidst om din vejrtrækning, når vi stresser trækker vi vejret helt oppe i brystkassen, fokuser på, at trække vejret helt ned i maven. Det gode gamle ordsprog ”træk vejret dybt og tæl til ti” er et godt værktøj til stress.
  • Vær opmærksom på, og de fleste af dine gøremål handler om ting der skal gøres, fordi du skal, bør, burde eller om du gør det af lyst, sørg for at så meget som muligt gøres af lyst.
  • Pauser er vigtige, det er her vi kortvarigt restituere, små pauser (5-15 min) i løbet af dagen øger koncentrationen og gør, at du bliver mere effektiv.

Fakta

  • I dag er stress registreret som en af de største folkesygdomme
  • Stress kan i dag anmeldes som en arbejdsskade
  • Omkring 250 dør i trafikken hver år, 1400 dør af stress
  • Mere end hver 4 sygemelding skyldes stress
  • Det koster mellem 0,5-4 millioner kr. at have en stressramt medarbejder.

En god arbejdsdag til dig.

Britta