Kender du §12 i arbejdsmiljøloven?

360 graders arbejdsmiljø screening.

Arbejdstilsynet peger på, at paragraf §12 i arbejdsmiljøloven stadig håndhæves.

Den siger: ”Hvis arbejdsgiveren ikke selv råder over den nødvendige sagskundskab til at varetage sikkerheds- og sundhedsarbejdet i virksomheden, skal arbejdsgiveren indhente ekstern sagkyndig bistand med henblik på at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø til stadighed, er fuldt forsvarligt.”

Arbejdstilsynet understregede, at: ”Den peger direkte på arbejdsmiljørådgivning”.

Benytter I jer af ekstern bistand til jeres arbejdsmiljøarbejde?

For mig er det ikke et spørgsmål om først at indhente rådgivning, når ulykken er sket, om det er fysisk eller psykisk, men at skabe et fortroligt samarbejde inden, så denne situation ikke opstår.

Hvad kunne få jer til at tænke i den retning? At tilknytte ekstern bistand til jeres arbejdsmiljøarbejde? Del gerne med os direkte eller gennem vores Facebook eller LinkedIn opslag.

Er du i tvivl, om det er noget for jer med ekstern bistand, så har vi udviklet et 360 grader arbejdsmiljøhjul, der kortlægger jeres arbejdsmiljøarbejde og dermed giver jer et overblik, I kan tage udgangspunkt i.

Få mere indsigt i dine muligheder, det koster dig kun din tid, at tage en snak med mig!