Et godt arbejdsmiljø er også en god forretning

Flere undersøgelser bl.a. fra ISSA viser at investering i arbejdsmiljøet kan ses på bundlinjen. Hvad gør I allerede godt i forhold til øget arbejdsmiljø og hvor kunne I gøre det bedre?

Et spørgsmål der med fordel kan stilles på ledelsesniveau og i arbejdsmiljøorganisationen. Vi ved alle at et godt arbejdsmiljø øger motivation, effektivitet og produktivitet, og mindsker fejl, ulykker og sygefravær, men er det nu bare noget vi siger eller er der hold i det? Nævnte undersøgelse viser, at for hver krone der investeres i arbejdsmiljøet pr. medarbejder, kan virksomheden forvente et økonomisk afkast på 2,2 kr. retur.

Skjulte udgifter er mindst dobbelt så store. Undersøgelser viser, at de skjulte udgifter i forbindelse med dårligt arbejdsmiljø er langt større end de synlige udgifter.

EU-kommissionen har offentliggjort en rapport der bl.a. beskriver hvor udgifterne er skjult i forbindelse med medarbejderfravær pga. ulykker og arbejdsbetinget sygdom. Der er her tale om udgifter i forbindelse med afbrydelse i produktionsprocessen, omorganisering af arbejdet, rekruttering og oplæring af midlertidig medarbejder/vikar, tid brugt på analyse af ulykken, forebyggelse af fremtidige ulykker, evt. bøder, højere forsikringspræmie m.m.

Omvendt oplever virksomheder, der investere i arbejdsmiljøet bl.a. lavere personaleudskiftning, højere produktivitet, større kundetilfredshed, øget kvalitet og mere motivation hos medarbejderne. Et godt arbejdsmiljø vil også mindske stress, søvnproblemer, udbrændthed og depressive lidelser. Hermed mindskes udgifter til behandling og medicin.

Sygefraværet koster – direkte og indirekte
De store udgifter til sygefraværet i de enkelte virksomheder åbner for store muligheder, for at kunne hente besparelser og forbedre virksomhedens økonomi.
Den letteste måde at nedbringe sygefraværet, er at forbedre arbejdsmiljøet.

Tal i forbindelse med sygefravær:

  • Der er i gennemsnit 150.000 sygemeldte hver dag.
  • Sygefraværet skønnes at koste 37 mia. kr. i form af udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom. Hertil kommer de produktionstab som følger med sygefraværet.
  • Den gennemsnitlige lønmodtager har hvert år 10 sygefraværsdage.
  • 20% af lønmodtagerne står for 80% af sygefraværet.
  • Længerevarende fravær, over to uger, tegner sig for 50% af det samlede sygefravær.
  • 50-60% af alt sygefravær skyldes arbejdsbetinget stress.
  • 40% af fraværet kan elimineres, hvis arbejdsmiljøet bliver forbedret, så det alle steder bliver lige så godt, som det er de bedste steder i dag.

 
Kilder: arbejdsmiljoviden.dk, ”The return on prevention” fra International Social Security Association, Industries branchearbejdsmiljøråd