Vi skal ikke blive syge af at arbejde?

Vi har talt om stress og dårligt arbejdsmiljø i mange år, men desværre ser det ikke ud til at den negative udvikling stopper.

Flere og flere dansker bliver psykisk overbelastet, en overbelastning som oftest skyldes en kobling af private og erhvervsmæssige udfordringer.

En undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at der er sket en stigning fra 2012-2016 på 17%.

Den seneste ændring i arbejdsmiljøloven påskriver, at psykiske arbejdsskader nu skal ligestilles med de fysiske skader, men det har ikke i min optik, helt fundet sin plads endnu ude på arbejdspladserne.

Stress omtales i dag som en folkesygdom og koster samfundet, virksomhederne og den ramte medarbejder og dennes omgivelser rigtig meget. En omkostning der ikke er det værd og som vi skal forsøge at undgå, men hvad gør vi konkret på arbejdspladserne, for at stoppe bølgen af stress i organisationen?

Hvilke konkret tiltag har i allerede gjort på baggrund af ændringerne i Arbejdsmiljøloven?

Jeg er overbevist om, at vi ikke er færdige med at lovgive på området omkring det psykiske arbejdsmiljø, både politikere og fagforbund har fokus i den retning, så vi kan lige så godt vende det fokus ind i virksomhederne og tage hånd udfordringerne på eget initiativ, inden kravene kommer.

Få hjælp til udarbejdelse af en stress-/trivselspolitik

Billede

Læs hele artikel og få indblik i eksperternes holdninger og råd.

Vil du være bedre til at håndtere stress på din arbejdsplads og kunne hjælpe dine kollegaer i forhold hertil. Så kik nærmere på den kommende stress og trivselsvejleder uddannelse og se hvordan Howden Axial Fans ApS, brugte uddannelsen til at opnå en arbejdsmiljøpris.

Bliv Stress og trivselsvejleder – Tilmeldingen er i gang

Vi går i dybden og bag om stress. Kikker på hvorfor vi reagere forskelligt på stress, på konferencen ’Stress er kommet for at blive, eller er det?’ d. 5-9-17. Tilmeld dig gennem Lederne.

D. 3-10-17 gentager vi succesen med konferencen ’Tag dit ansvar – og skab trivsel på arbejdspladsen’ denne konference afholdes ligeledes gennem lederne og denne gang afholdes den i Ringsted. Tilmeld dig gennem Lederne.

Alle planlagte arrangementer 2017 og 2018