Stress er kommet for at blive, eller er det?

At stress kræver mange ressourcer og er omkostningsfuldt for alle parter, er der vist ingen
der er i tvivl om, men gør vi noget ved det?

Vil du have værktøjer til at reducere stress eller helt undgår det, vil du opnå mere energi og overskud i hverdagen, og opleve at være mere forstående over for dine kollegaer og nærmeste?

Tryghed og sikkerhed i organisationen og for det enkelte individ tager udgangspunkt i ansvar og lederskab – og det bedste afsæt for at tage ansvar er viden.

På denne konference sætter vi denne gang fokus på stressforebyggelse og -forståelse – både i forhold til dig selv som leder og virksomhed.

Udover eksperternes input får du en række anvendelige og brugbare værktøjer, som du kan tage med hjem og bruge med det samme. Efter konferencen er du klædt bedre på til at håndtere stress og opnå større trivsel i organisationen.