Støt som leder

Som leder har du ansvaret for at forebygge og håndtere stress, både ift. til teamet, afdelingen og den enkelte medarbejder. Du er samtidig også ambassadør for virksomheden og skal repræsentere ledelsens beslutninger videre ud i organisationen. Det er også vigtigt at du som leder holder ledelsen orienteret om, hvordan det står til ift. stress og trivsel i virksomheden.

Hvad vil du gøre?
Sørg for, at finde noget tid, hvor du i ro og mag og uforstyrret kan gøre dig nogle tanker, omkring din egen rolle i virksomheden, og hvordan du bedst kan være med til at forebygge stress blandt dine medarbejder.
Reflekter evt. på et stykke papir med følgende overskrifter.

Ledelse: Det er vigtigt for trivslen blandt medarbejderne, at der er en god relation til nærmeste leder.

 • Har du for mange medarbejder tilknyttet dig som leder?
 • Har du tid til at udføre god personaleledelse?
 • Har du tilstrækkelige lederkompetencer?
 • Er arbejdsopgaverne klar for den enkelte medarbejder?
 • Er samarbejdet ift. opgaverne klart defineret og er den enkelte medarbejder klar over sin rolle?
 • Er du selv stresset? En stresset leder har svært ved at være en god og støttende leder, der evner at forebygge stress blandt medarbejderne. En leders stress er en væsentlig stressfaktor for medarbejderne.

Retfærdighed:

 • Hvordan oplever medarbejderne retfærdighed i afdelingen? Oplever de, at der er lige vilkår for alle?
 • Bliver opgaverne fordelt efter klare retningslinjer?
 • Virker belønning af medarbejderne troværdig og uddeles den efter klare retningslinjer?

Forandringer:
Forandringer er et uundgåeligt faktum på arbejdspladserne, men bliver de håndteret i overensstemmelse med medarbejdernes trivsel?

 • Har I gang i større forandringsprojekter, som giver ekstra arbejde for nogle medarbejder eller arbejdsgrupper?
 • Er der nogen medarbejder der frygter deres job forsvinder eller bliver omlagt?
 • Påvirkes I af mange udefra kommende faktorer? Husk at nogle medarbejder trives rigtig godt med forandringer og spontane beslutninger, mens andre fungere bedre med planlægning og forudsigelighed.

Er du selv stresset?
Som skrevet, så er stress noget af det der smitter allermest i en virksomhed, så hvis du selv er stresset skal du være opmærksom på hvordan det påvirker din afdeling eller team.
Du vil udvise stresssymptomer ved at miste overblik, have svært ved at prioritere og træffe de rigtige beslutninger. Du vil begynde at blive uklar i dine udmeldinger, være svingende i dit humør og måske begynde at trække dig fra dine medarbejder, for at fokusere på egne arbejdsopgaver og udfordringer. Du kan være en nok så god leder, men bliver du ramt af stress, vil du blive dårligere til din vigtigste opgave, at lede og fordele arbejdet.