I har også kemi på jeres arbejdsplads

Har I styr på jeres kemi på arbejdet?

Vi har ikke noget kemi her i virksomheden, sådan vurdere mange mindre virksomheder de kemiske arbejdsforhold, men jeg oplever at langt de fleste virksomheder har kemi stående uden at tænke over det.

Selv den lille administrative virksomhed eller bageren har ofte kemi stående.

Rengøringsmidler, midler til afrensning af tavler, afspritning, afkalkning af kaffemaskine osv.  Det er alt sammen under betegnelse kemi og så snart der er faremarkering på produktet, så skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger også kaldet en APB, lige som de nødvendig forholdsregler skal tages.

Nogle virksomheder tror fejlagtigt, at det er nok, blot at sikre, at leverandøren har fremsendt et sikkerhedsdatablad, men det er ikke nok, der skal også udarbejdet en APB.

Leverandøren er forpligtet til, at fremsende/udlevere et gyldigt opdateret sikkerhedsdatablad på det pågældende produkt, også selv om I blot har købt jeres toiletrens i det lokale supermarked.

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal kortlægge hvordan det enkelt produkt anvendes, hvilket værnemidler der anvende, og hvis uheldet er ude, hvordan man så skal forholdes sig hertil, både ift. personlig sikkerhed, opsamling af spildt materiale samt bortskaffelse.

Lov om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning.

I forbindelse med det pågældende produkt, skal forefindes både sikkerhedsdatabladet og arbejdspladsbrugsanvisningen, ligesom de medarbejder der anvender produktet skal orienteres om/oplæres i brugen heraf.

Ifølge arbejdsmiljølove så skal alle virksomheder der anvender kemi, sikre at styre og dokumentere deres kemi, bl.a. ved udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Ring og få gratis råd/vejledning, hvis du er i tvivl om jeres kemi. Kontakt.