Forebyg stress

Som jeg skrev i mit blogindlæg d. 21-2, så er man som leder nød til at tage stress i organisationen alvorlig.

Når stress opdages og tages i opløbet, så kan man ofte nøjes med at gøre noget ved stressfaktorerne, for at medarbejderne kan få det godt igen.

Hvad kan jeg som leder gøre, for den enkelte medarbejder og afdeling?
Du har som leder et stort ansvar for at forebygge stress og sikre, at forhold ikke får lov til at udvikle sig som stress, hos den enkelte medarbejder og i afdelingen, ligesom det er vigtigt, at du reagere på de stresssignaler dine medarbejder udviser og det uanset om du er personale- eller projektansvarlig.

Hvad skal der til?
At arbejde med stressforebyggelse, kræver tid og forberedelse. Sørg for, at finde tid hvor du i ro og mag, og uforstyrret kan gøre dig nogle tanker, omkring de forebyggelsesmuligheder du har ift. din egen rolle i virksomheden.

Reflekter evt. på et stykke papir med følgende overskrifter ’Hvordan vil du forebygge stress?’. Er du i tvivl kan du med rette tage dine medarbejder i ed, spørg hvad de har brug for? Hvor de oplever udfordringerne er? Hvad de mener du, de og virksomhedens som helhed kan gøre? Brug de input du får, til at udarbejde din egen plan for stressforebyggelse i forhold til den enkelte medarbejder, afdelingen og teamet.

​Sæt stress på dagsordenen
Måske har du ikke selv ressourcerne til at få overblikket alene, så er det en god idé at trække gode kompetencer til.
Følgende kan sætte stress på dagsordenen.:

 • Ledelsen
 • AMO – Arbejdsmiljøorganisationen
 • HR – Human Ressource
 • SU – SamarbejdsUdvalget
 • TR – TillidsRepræsentanten
 • AMR – ArbejdsMiljøRepræsentanten
 • Medarbejderne
 • Ekstern ekspertise

Ledelsesmæssig opbakning er vigtig for at kunne gøre en god indsats for stress i hele organisationen. Du kan finde information om stress og trivsel flere steder i jeres organisation.

 • Se på statistikkerne omkring personaleomsætningen, sygefravær.
 • Se på resultatet af jeres seneste APV eller medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
 • Måske holder i samtaler med fratrædende medarbejder, så er der måske også noget at hente der.
 • Konkrete observationer på arbejdspladsen eller tilbagemeldinger fra medarbejderne.
 • Det kan også være gennem interessenter

Hent hjælp om viden, forebyggelse og håndtering stress andre steder, bl.a. gennem AT eller andre ekspertiser på området, lige som generelle statistikker omkring stress kan være nyttige når stress skal drøftes i organisationen, dette for bl.a. at vise at stress er et indsatsområde, der kan koste virksomheden dyrt ikke at have fokus på, lige som det rette fokus også giver input til virksomhedens CSR.

Ofte er det nemmere at få stress på dagsordenen, når der er nogle konkret tilfælde eller problematikker at tage fat omkring, hvorimod hvis alt er som det skal være og der generelt er en god trivsel på arbejdspladsen, så kan det være svære at få plads til på mødet, men gør man ikke noget, vil man heller ikke opnår forandring, så gør en indsats og sæt ord på det alligevel.