Er det mobning eller ej?

Der bliver for tiden talt en del om mobning på arbejdspladserne og jeg har også selv tidligere skrevet om emnet, men hvornår er det mobning? Mobningen har mange ”ansigter” og man ved aldrig hvornår, man selv risikere at stå ansigt til ansigt med problemstillingen. Jeg oplever selv for tiden en ledergruppe på 4, hvor samarbejdet på ingen måde fungere. Historien er her u-personificeret og fra holdt udleverende detaljer.

I ledergruppen har én leder valgt uformelt at tage en lederrolle overfor de 3 andre, være den der sætter dagsorden for samarbejdet og med hård hånd styrer, leder og fordeler. Stille og roligt er det blevet sådan, at alle af frygt følger og gør det, den dominerende leder siger og gør, dette er både blandt ledere og medarbejder. To af de andre leder i ledergruppen holder sig passive/neutrale og glider usagt med, fordi de på forskellig vis har private anliggender med den omtalte lederen uden for arbejdspladsen. Den 4’ere leder har længe stille stået på sidelinjen og været observerende for en periode og forsøgt at mægle mellem lederne i ledergruppen, for at skabe et fælles fodslag.

På et tidspunkt kommer det frem, at en medarbejder til den ene af de passive/neutrale leder, er brudt sammen på arbejdet. pga. af den meget dominerende leder, hvis adfærd har gjort, at medarbejderen har følt sig truet, overvåget og nedgjort. Sagen kommer op i ledergruppen og der træder den overbliksskabende leder i karakter og gør opmærksom på, hvad der sker i ledergruppen og uden i virksomheden, på en konkret måde, hvor ingen medarbejder bliver udleveret.

Den dominerende leder bliver konfrontere direkte, i et forsøg på at finde en brugbar løsning, så arbejdsglæden og trivslen kommer tilbage på arbejdspladsen igen. De to passive/neutrale ledere forsøger forsigtigt, at give udtryk for, at de er på den overbliksskabende leders sider, men det bliver på en sådan måde, at de hurtigt fornemmer at de skal holde deres holdninger tilbage

Svaret fra den dominerende leder er, at jeg er som jeg er, og det har jeg ikke tænkt mig at lave om på. Umiddelbart på overflader ser det ud til, at ledergruppen har fundet fodfæste igen. De andre i gruppen forsøger at finde sin plads ud fra den dominerende leders ”placering”, men snakken køre i krogene på arbejdspladsen og trivslen hænger i en tynd tråd, flere medarbejder kontakter den overbliksskabende leder og søger trøst og råd, selv om det ikke er den leder, de arbejder under

Den dominerende leder fortsætter sin chikane, men nu mere primært henvendt til den leder, som forsøger at skabe sammenhold og trivsel på arbejdspladsen. Chikanen består bl.a. i, at hver gang den overbliksskabende leder siger eller gør noget som ikke er i tråd med det, den dominerende leder ønsker eller forventninger, så sendes der mail ud til hele ledergruppen eller ud i organisationen, hvor den overblikskabende leder på det groveste bliver hængt ud. Det sker flere gange og hver gang den overbliksskabende leder forsøger, at få den dominere leder i tale, ved bl.a. at forhøre sig til grunde, hvorfor det er nødvendigt, at udbasunere usandheder og tolkninger i mailes og ikke tage dialogen direkte, bliver den dominerende leder mere indædt og udtrykker, at det er den personlighed jeg har.

De to passive/neutrale ledere holder sig mere og mere neutrale, i takt med at den dominerende leder bliver grovere og grovere. På et ekstraordinært indkaldt ledergruppemøde, væger den ene af de to leder i en mail. inden mødet at skrive, at vedkommende vælger, at holde sig neutral i konflikten. Personen er privat involveret med den dominerende leder.

På mødet kom det frem, fra den dominerende leders side, at personen kun ønsker at se den overbliksskabende leder ude af virksomheden og er klar til at gøre, hvad der skal til, få at nå sit mål. Den ene af de passive/neutrale leder forsøgte at mægle og bl.a. siger at det er vigtigt, at der bliver talt sammen og at der igen bliver fokus på samarbejde, men kom ikke rigtig frem med budskabet på en måde, som den dominerende leder tog til sig.

Er der tale om mobning, hvem bliver mobbet og hvem er mobber?Konflikten er eskaleret og har nået et punkt, hvor den overbliksskabende leder har den oplevelse, at den eneste udvej ud af denne situation er, at finde et andet sted at være. Lederen her står alene uden støtte eller opbakning fra nogen af de andre leder, men har den fulde støtte for medarbejderne ude i organisationen.

I min optik er der ingen tvivl om, at den overbliksskabende leder er udsat for grov uberettet mobning og chikane, det er medarbejderne også. At det er den dominerende leder der er mobber, men hvad med de to passive/neutrale leder, er de også mobbeofre eller medløbere?

Langt hen ad vejen mener jeg de er medløbere, de har ikke vist lederskab og ressourcer til at træde i karakter. Jeg er klar over den dobbelt konflikt de står i, men er det en undskyldning for, ikke at vælge side og vise hvad de står for? Bør man ikke som leder kunne skelne mellem privatliv og erhvervsliv?

Den overbliksskabende leder er i dag ramt af alvorlig stress. Har brugt mange ressourcer på at mægle mellem alle parter og forsøgt, at tage ”skraldet” for at beskytte andre, har sat ind med sit lederskab men ikke blevet støttet, hvor det var forventet.

Som situationen er, får vi ikke løst konflikten udelukkende ved at håndtere stress hos den ene leder, der skal sættes ind ift. gruppen og spørgsmålet er, om det overhoved er en konflikt der kan løses, uden en af lederne forlader ledergruppen og måske virksomheden, men hvem skal det være?

En historie har jo altid flere vinkler, og måske tager jeg fejl i min observation. Måske kan du genkende din egen historie i denne eller har oplevet noget tilsvarende. Håber du vil være med til at dele din historien og sætte ord på, hvad mobning er for dig? Jeg tror på, at vi ved at turde, at sætte ord på, er med til at hjælpe hinanden til at forstå begrebet mobning og dets forskellige ansigter”. Jeg tror ikke på, at nogen bevidst vælger at være mobbere, men at de har en adfærd, som de måske ikke altid selv er klar over konsekvenserne af.
 
”Viden får først værdi, når den deles med andre!” – sagt af Ethel Watts Mumford, netværks specialist

Videnscenter for arbejdsmiljø sætter også ord på begrebet mobning gennem artiklen “Det øger risikoen for mobning på jobbet”, her er det også muligt, at lave en tjekliste der viser om der er tegn på mobning – udarbejdet af Karolinska Institut.