Anmelder du din stress som arbejdsskade?

Iflg. nye tal fra arbejdsskadestyrelsen, så er der sket en stigning i antallet af anmeldte erhvervssygdomme, herunder er psykiske sygdomme og gener som stress, det der tegner sig for en stigning på mere end 60 % på de seneste 3 år.

Det er for mig ikke overraskende tal, jeg ser selv en stigning i antallet af stressramte der søger hjælp. Samtidig tror jeg, at tallet er langt større end det statistikkerne viser, idet mange oplever problemer med at anmelde deres stress som arbejdsbetinget. Reglerne på det områder er nemlig meget strenge og kræver tydelige beviser på, at stressen udelukkende er arbejdsbetinget og at man kan pege på en konkret situation der er årsagen hertil.

I langt de fleste stresstilfælde handler stressen om en kombination af private og arbejdsmæssige forhold og når vi snakker om de arbejdsmæssige forhold, er områder som spareplaner, nedskæringer, omrokeringer, nye ansvarsområder, kommunikation osv. en stor årsag til stress.

Men, er det ægget eller hønen der kom først? Det mener jeg er det store spørgsmål, når vi snakker om anmeldelser af stress. Vi er hele mennesker og vi påvirkes i de miljøer vi omgås, det betyder også, at når vi ikke trives på arbejdet så påvirker det også vores privatliv og omvendt.

Jeg mener ikke, man skal skelne hvorfra stressen er opstået, men forholde sig til stressen som en helhed. Virksomheden bliver jo også ramt, på arbejdsindsatsen, motivationen, engagementet osv. selv om en medarbejder er ned med stress alene pga. at private forhold.

Uanset hvor stressen stammer fra, er konsekvenserne og prisen den samme for både den stressramte og arbejdspladsen. En stressramt medarbejder koster i omegnen af en ½-4 millioner kr. for en virksomhed og hertil komme alle de menneskelig omkostninger.

Stressen skal tages alvorlig og vi er nød til, at se på det som en helhed og forholde os til det fra alle side. Heldigvis oplever jeg også en større åbenhed på arbejdspladserne når det kommer til, at tale om stress og psykiske skader/lidelser. Mange leder gør en stor indsats for at undgå stress blandt kollegaer, ligesom mange virksomheder er begyndt at lave stress-, trivselspolitikker for at forebygge stressen på arbejdspladsen.

Læs mere om statistikkerne fra arbejdsskadestyrelsen.

Få hjælp til at styrke arbejdsmiljøet, forebygge af stress, stressbehandling m.m.

Britta Olsson – Balance ApS – Tlf.: 21621176